NOVI SOFTVER U BEOKOM SERVISU

Puštanjem u rad nove korisničke aplikacije Beokom servisa , uz prisustvo Gradonačelnika Beograda Siniše Malog , omogućena je lakša i neposrednija komunikacija sa građanima .

1


Preko 120.000. poziva građana godišnje BEOKOM primi za razne probleme koji se dešavaju na ulicama Beograda.

,,Novi softver omogućava, Beokomu , tri do pet puta  brže odgovore građanima . Sistem radi tako da se svaki poziv građana zabeleži , Beokom  komunicira sa sekretarijatima i javnim komunalnim preduzećima , ta preduzeća izlaze na teren , rešavaju probleme i odmah se u sistemu vidi da li je  urađeno ili nije . Ukoliko nije mi reagujemo , vidimo zašto neko nije uradio ono što je trebao da uradi a ukoliko jeste u sistemu se pojavi da je taj posao zaštićen “.

2


Gradonačelnik se zahvalio direktorima ,,Beokoma“ i ,,Infostana“koji su učestvovali u ovom projektu .

,,S druge strane mi imamo internu kontrolu ko radi ko ne radi , tako da možemo da nagradimo ili kaznimo a sve u cilju transparentnije i efikasnije pomoći građanima “ istakao je Gradonačelnik Beograda  Siniša Mali .

3


Primedbe se mogu slati: telefonom , snimcima , videozapisima , na e-mail….

Pored Gradonačelnika prisustvovali su : načelnica Gradske uprave Sandra Pantelić direktor Beokoma Darko Glavaš i v.d. direktora Infostana Marko Mitić.

PHOTO/INFO RATOMIR GAVRILOVIĆ Dopisnik iz Srednje Evrope