Kvadrat in krog, kocka in krogla Pomurcev

 

18 likovnih del na regijski razstavi v Gornji Radgoni

Likovni kritik in kustos Mario Berdič iz Maribora je izmed 45 prispelih del izbral za regijsko razstavo likovnic in likovnikov Pomurja 18 del (slike, kipe in fotografije), ki so od 5. novembra dalje na ogled v galeriji Doma kulture v Gornji Radgoni. Kajti Območna izpostava JSKD Gornja Radgona je v deželi na obeh bregovih reke Mure zbirala dela 5. likovnega natečaja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na temo »Kvadrat in krog, kocka in krogla« ter pripravila tudi regijsko razstavo.

V spremljajoči katalog k razstavi je Mario Berdič med drugim zapisal: »…Zanimivo, da so nekateri avtorji eksperimentirali celo z možnostjo upodobitve kvadrata, ki ima kot pravilni mnogokotnik vse stranice enako dolge in vse kote med seboj skladne ter kroga, ki predstavlja množico točk v ravnini, od središča oddaljenih za polmer, ne le v okvirih ravnega, evklidskega (t.i. renesančnega) prostora, marveč tudi v smislu iluzije neevklidskega, verjetno celo večkrat ukrivljenega prostora. Nenavadno je morda dejstvo, da so avtorji v relativno majhni meri upoštevali raznovrstno arhaično simboliko kvadrata in kocke, kot statičnega, zemeljskega ali tuzemskega lika oziroma telesa na eni strani in kroga ali krogle, kot dinamičnega, kozmičnega ali onostranskega lika oziroma telesa, na drugi strani. Seveda pa gre pohvaliti vse sodelujoče, tudi tiste, ki niso bili uvrščeni na regijsko razstavo, da so vsak po svojih zmožnostih skušali preseči ustaljene stereotipe o likovnih objektih, …s katerimi je bilo že vse povedano…«

Na tej razstavi, ki je na ogled v galeriji Doma kulture v Gornji Radgoni, razstavljajo: Saša Bezjak, Vidka Borko, Jožef Bratuš, Matjaž Geder, Franc Jaušovec Fric, Robert Jurak, Robert Kosmač, Danila Krpič, Marija Makovecki, Filip Matko Ficko, Leopold Methans, Tatjana Mijatović, Mladen Palić, Tamara Rimele, Irena Skotnik, Stanislav Toplak, Metka Tropenauer in Lojze Veberič. Njihova razstavljena dela si bo ogledal državni selektor, akademski slikar Janez Zalaznik, ki je pravzaprav pobudnik vsebinskega dela tokratnega razpisa. Izmed razstavljenih bo izbral dela za državno razstavo, ki bo prihodnje leto v Novi Gorici.

In pri tem bodo še kako zanimive besede likovnega kritika in kustosa Maria Berdiča iz Maribora: »…Sodelujoče likovnice in likovniki so do obeh parov pogosto nastopajočih likov in teles, še posebej v sodobni geometrijsko abstraktni umetnosti, pokazali dokaj inovativne oblikotvorne pristope, hoteč izraziti nekaj samosvojega in osebnega, četudi pri tem ne manjka likovnih citatov (da Vincijev človek po Vitruviju ipd.),

Filip Matko Ficko: »Rozeta Leonardo«

Filip Matko Ficko: »Rozeta Leonardo«

najdenih readymade objektov (na primer Rubikova kocka ipd.),

DSCN1760

Robert Kosmač: »iCUBE«

neokonstruktivističnih rešitev, vključno s »kvadraturo kroga« in realističnih iterpretacij motivov, kot so na primer nebesna telesa (sonce, zemlja, mesec) ipd. Hkrati so prisotne ekspresionistično učinkujoče razkrojene oblike, pa tudi dekonstruktivistične konstrukcije, vnašajoč kozmično simboliko minevanja časa…«

DSCN1750

Dom kulture v Gornji Radgoni

 

DSCN1752

Katalog k najnovejši razstavi

 

DSCN1758

Razstava v Gornji Radgoni

 

Razstava v Gornji Radgoni

Razstava v Gornji Radgoni

 

Razstava v Gornji Radgoni

Razstava v Gornji Radgoni

      

Besedilo in foto: Filip Matko