НАДИ МИЛОШЕВИЋ ЂОРЂЕВИЋ ПРЕСТИЖНА НАГРАДА “ДЕЈАН МЕДАКОВИЋ”

 

 01 Dejan Medaković

Dejan Medaković

 Традиција започета  2008. године када издавачка кућа из Новог Сада “Прометеј” основала престижну награду “Дејан Медаковић” у знак трајног сећања на свог аутора и пријатеља, знаменитог српског и европског историчара уметности, хроничара, песника, прозаика и мемоаристе, једног од ненадокнадивих трибуна наше националне свести настављена је јуче 9. јануара на дан Св. Стефана у свечаној сали Градске куће уручивањем ове награде академику Нади Милошевић Ђорђевић за студију “Ковчежић” Вука Караџића у издању Вукове задужбне.

02 Nada Milošević Đorđević sa učesnicima programa

Nada Milošević Đorđević sa učesnicima programa

Академик Нада Милошевић Ђорђевић наставила је тако пут заслужене славе претходних добитника: Мома Капора, Миодрага Б. Протића, Мирка Демића, Василије Крестића, Радивоја Стоканова, Александра Гаталице и Динка Давидова.

03 Svečana sala Gradske kuće za vreme programa

Svečana sala Gradske kuće za vreme programa

Једногласну одлуку жирија од 9. октобра прошле године, који је радио у саставу: др Драшко Ређеп (председник), Радован Поповић и Бошко Сувајџић, образложио је  Бошко Сувајџић. Он је навео да је дело академика Наде Милошевић Ђорђевић превасходно  посвећено изучавањима српске народне књижевности и фолклора, али да оно представља и драгоцену спону између српске и европске научне мисли.

04 Žiri Boško Suvajdžić, Draško Ređep (predsednik)i Radovan Popović (S leva)

Žiri Boško Suvajdžić, Draško Ređep (predsednik)i Radovan Popović (S leva)

Дело је настало у години великих вуковских јубилеја (2014), фототипско издање Вуковог Ковчежића за историју, језик и обичаје Срба сва три закона (Беч 1849) Вукове задужбине, за које је поговор написала академик Нада Милошевић Ђорђевић, представља прворазредни културни догађај. Као зналац страних језика, књижевности и култура, проф. Милошевић Ђорђевић је суштинску пажњу усмерила на проучавање односа српске историје и поезије, историје српског духа и духа српске историје, у чему је остварила изузетне научне резултате. Академик Нада Милошевић Ђорђевић посебно се бавила питањима историје и поетике усмених прозних облика, процесима усмене формулативности, али и модалитетима транспозиције усмених жанрова у делима писане књижевности у распону од средњовековних хагиографија до писаца двадесетог века, наводи се у образложењу. Народна књижевност и фолклор су научне области којима се проф. Нада Милошевић Ђорђевић предано и посвећено бавила више од пола века у континуитету.

05 Laureat akademik Nada Milošević Đorđević

Laureat akademik Nada Milošević Đorđević

Не само због мудрог и промишљеног разматрања уводног текста “Срби сви и свуда”, који је Вук написао још 1836. године, када је размишљао о наставку издавања бечке Данице, већ и због чињенице да поговор проф. Наде Милошевић Ђорђевић представља један од најбољих текстова посвећених Вуку Караџићу у двестагодишњој рецепцији његових дела.

06 Zoran Kolundžija sa naslednicama Prometeja - Koranom i Isidorom

Zoran Kolundžija sa naslednicama Prometeja – Koranom i Isidorom

-Све су ово разлози који су определили Жири да угледну награду ‘Дејан Медаковић’ за 2015. годину додели академику Нади Милошевић Ђорђевић. Жири овим изражава снажно уверење да награда, која у свом имену носи смисаону и емотивну вредност старања о традицији и култури српског народа, али и свест о европској припадности тог народа, доспева у праве руке-,истакао из образложења у име Жирија Бошко Сувајџић.

Награду, која се састоји од златника са ликом Дејана Медаковића, дивот издањем једне од књига Дејана Медаковића и свечане повеље, уручили су Павле Медаковић, син покојног академика Медаковића и Зоран Колунџија, оснивач и власник издавачке куће Прометеј.

Текст: Радомир Чубрановић

  Фотографије: Александра Чубрановић