ZAPOČETA IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA KULTURE NOVOG SADA

Najveći vojvođanski grad – Novi Sad veoma ozbiljno je shvatio svoju kandidaturu za  Evropsku prestonicu kulture 2021. godine, kao i veliki značaj kulture kako za sam grad, tako i za Vojvodinu, Srbiju, region i Evropu i započeo izradu strategije kulture Novog Sada.

Polazeći od toga, mladi, ali ambiciozni član Gradskog veća za kulturu Vanja Vučenović, predsednik Organizacionog odbora Novi Sad 2021 Nemanja Milenković i član istraživačkog tima koji radi na kreiranju Strategije razvoja kulture Grada Novog Sada Goran Tomka predstavili su aktivnosti na izradi dokumenta koji je neophodan u aplikaciji za Evropsku prestonicu kulture 2021, kao i dosadašnje aktivnosti na kandidaturi. Vanja Vučenović je istakao da Strategija razvoja kulture treba da pomogne sveukupni kulturni ali i društveni razvoj grada i, pored ostalog, rekao:

1. Vanja Vučenović je obrazložio suštinu Strategiju kulture

Vanja Vučenović je obrazložio suštinu Strategiju kulture

–  Strategija je dokument koji treba konkretno da definiše budući pravac u razvoju gradske kulture, i to se odnosi na ustanove kulture, ali i udruženja i nevladin sektor koji danas podjednako i kvalitetno stvaraju u kulturi Grada Novog Sada. Izuzetno smo zahvalni svima na pomoći koju nam pružaju na putu kandidature za Evropsku prestonicu kulture, što je u ovom trenutku najvažniji kulturni, ali, usudiću se da kažem, i sveukupni razvojni projekat Grada do 2021. godine. Strategija se radi na period  od deset godina, od 2016. do 2026. godine, i podrazumeva participaciju celokupne javnosti, pre svega kulturne, u njenom donošenju. Taj dokument će nam bitno olakšati vođenje kulture u Gradu i izražavaće stav većine u kulturnoj javnosti. –

2. Mladi tim od poverenja i znanja Vučenović, Milenković i Tomka

 

Mladi tim od poverenja i znanja Vučenović, Milenković i Tomka

Prema rečima predsednika Organizacionog odbora Novi Sad 2021 Nemanje Milenkovića suština Evropske prestonice kulture je u promeni percepcije prema manjim gradovima i njihovom identitetskom potencijalu koji treba predstaviti Evropi i dodao:

– Zabluda je da bi titula Evropske prestonice kulture rešila sve probleme Grada Novog Sada. Naime to bi doprinelo značajnom poboljšanju određenih društvenih segmenta i donelo novine u njima. Poslednja ocena Evropske komisije za nas predstavlja konkretnu smernicu za dalje aktivnosti u našem angažmanu i od velikog nam je značaja. Ključne zahteve Evropske komisije smo, u kratkom vremenskom roku rešili. Započet je proces donošenja Strategije, obezbedili smo podršku Vlade na čelu sa premijerom, koja je kandidaturu Grada podržala kao nacionalni projekat, dobili smo podršku Ministarstva kulture i Misije Srbije pri Evropskoj uniji, kao i brojnih gradova koji su bili nosioci te titule, – naglasio je Milenković i zaključio da je aplikacija Grada dobra i da će uvažavanjem svih smernica biti još bolja.

Goran Tomka ocenio je da kulturna politika u Srbiji mora da se menja po ugledu na razvijene zemlje u kojima je ona zasnovana na činjenicama, problemski nastrojena i predstavlja značajan termin društvenog razvoja. On je posebno naglasio:

– Istraživanje smo započeli na samom početku godine, i anketa obuhvata 600 građana, ustanove kulture i ciljne organizacije, ali i Upravu za kulturu. Nastojimo da početkom aprila imamo preliminarne rezultate istraživanja što će biti prva dijagnostika stanja u kulturi, a nakon toga moramo videti kako da se uočeni problemi reše. Na seriji radionica pokušaćemo da zajednički dođemo do najboljih modela – rekao je Tomka. On je takođe naglasio da donošenje Strategije neće biti kraj, već  će njena primena biti od suštinskog značaja, a u tom procesu očekuje učešće svih relevantnih činilaca kulture. Tomka je takođe uputio javnost na sajt bazakulture.rs gde se može pristupiti svim informacijama o istraživanju, dati sugestija, ali i ispuniti upitnik za građane, što je već samoinicijativno učinilo 150 Novosađana.

 Radomir Čubranović