Mariborčanom se obeta Fištravčev “davek na dež”

FOTKE 004

LPR – Lista za pravičnost in razvoj

Zadeva: Povzetek tiskovne konference LPR-Liste za pravičnost in razvoj, 20.4.2016

Mariborski župan Fištravec  ponovno predlaga Mestnemu svetu MOM, da sprejme odlok s katerim bi meščanom zaračunaval t.i. ,,davek na dež,,. Na položnicah, ki jih meščani dobivamo od podjetja Nigrad d.d., naj bi se v bodoče pojavili bistveno višji zneski. Davek na dež naj bi bil odvisen od povprečne 5 letne količine padavin (dežja) in naj bi skupaj z uvedbo omrežnine prizadel praktično vse prebivalce Mestne občine Maribor.

V LPR nasprotujemo uvedbi Fištravčevega davka na dež:

– ker gradivo nima obvezne 3 letne finančne projekcije (6. člen Zakona o javnih financah)

– ker gradivo ne vsebuje obveznih pravnih podlag (86. člen Poslovnika MOM)

– ker praksa kaže, da je izvajanje negospodarno in netransparento

V kolikor bo predlog župana Fištravca za uvedbo davka na dež v Mestnem svetu sprejet, bomo v LPR pozvali občane, za izkaz interesa (pooblastila), za zastopanje glede Ustavne presoje predmetnega Odloka. Mariborska občina namreč sploh nima evidence o tem, katera streha odvaja padavinske vode (dež) v kanalizacijo in katera ne! Posplošiti oziroma obdavčite vse povprek je po mnenju LPR vse prej kot samo neustavno!

Za primer naj povemo, da Mariborčani na položnicah že plačujemo omrežnino za vodovodno omrežje, ki je namenjena za izgradnjo in sanacijo dotrajanega vodovodnega omrežja v MOM, še vedno pa imamo na območju občine več kot 10 km azbestnih vodovodnih cevi.

V drugem delu smo predstavili 3 amandmaje, ki smo jih vložili h drugemu branju Proračuna 2016 in zadevajo Mariborsko knjižnico in Sanacijo odlagališča v Dogošah, koder je bilo iz območja Cinkarne Celje prepeljanih 300 kaminov vlačilcev življenju nevarnih zemljin.

LPR – Lista za pravičnost in razvoj