Premier dr. Cerar podpisal Pariški podnebni sporazum ter pozval k čim hitrejši ratifikaciji

Predsednik Vlade MIRO CERAR

Predsednik Vlade Republike Slovenije (foto: Rade Bakračević)

New York, 22. april 2016 – Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar se danes udeležuje slovesnosti ob podpisu Pariškega podnebnega sporazuma (COP21), ki na vabilo Generalnega sekretarja OZN, Ban Ki-moona, poteka na sedežu Organizacije združenih narodov v New Yorku. Slovenski premier je v nacionalni izjavi na dogodku, ki se ga udeležujejo številni voditelji in visoki predstavniki pogodbenic Konvencije o spremembi podnebja – trenutno 195 pogodbenic, poudaril, da je Pariški podnebni sporazum pomemben odziv na opozorilo, da moramo spremeniti miselnost ter način delovanja, če želimo spremembe. Kot je ocenil slovenski premier, gre za mejnik na naši skupni poti do nizkoogljične in trajnostne prihodnosti ter sovoditelje pozval k čim hitrejši ratifikaciji sporazuma.

Ta pot ne bo lahka, rezultatov ne bomo dosegli čez noč, je poudaril premier dr. Cerar. S Pariškim podnebnim sporazumom imamo skupen cilj – ohranitev našega planeta, preživetje človeštva ter istočasno zagotavljanje in spoštovanje človekovih pravic.

»To je le začetek dolgega procesa, ki bo zahteval globoke spremembe v naših osebnih praksah ter gospodarskem delovanju. S tem procesom bi morali razviti trajnostno naravnane življenjske in ekonomske vzorce, zelena delovna mesta in blaginjo za naslednje generacije. Temu lahko rečemo zgodba o upanju, izzivih ter priložnostih,« je dejal slovenski premier.

Prvi korak, ki sledi današnjemu podpisu bi morala biti hitra ratifikacija sporazuma. Ključne podrobnosti za njegovo implementacijo je treba dogovoriti na naslednjem srečanju pogodbenic COP22 v Marakeš, je opozoril premier ter dodal, da bo hitra implementacija sporazuma prispevala k širši razvojni Agendi 2030.

Slovenija si ob tem prizadeva za celovit koncept trajnostnega razvoja, kar izkazujemo v odnosu do dveh pomembnih naravnih virov – vode in gozdov. Tako dajemo velik poudarek na varovanje in trajnostno upravljanje z njima tako na nacionalni kot globalni ravni, je pojasnil premier. Poleg tega za uresničevanje trajnostnih razvojnih ciljev Agende 2030 pripravljamo dolgoročno nacionalno prometno strategijo ter dolgoročno naravnan energetski model in krovno nacionalno razvojno strategijo, ki bo upoštevala tudi dolgoročna podnebna prizadevanja.

»Smo v kritičnem času. Potrebujemo kolektivna in individualna dejanja za soočanje s podnebnimi spremembami kot enimi od najbolj zahtevnih groženj našemu planetu. Le skupaj nam lahko uspe, le skupaj lahko naredimo naš globalni dom zelen in trajnosten za vse,« je dejal premier dr. Cerar.

S podpisom tega zgodovinskega sporazuma tudi ustrezno obeležujemo današnji Mednarodni dan Zemlje ne le kot voditelji naših držav, temveč tudi kot državljani našega planeta, je bil slikovit premier. »To je naš zgodovinski privilegij in, kar je pomembneje, naša generacijska in kulturna dolžnost. Dajmo skupaj zaceliti, zaščititi in rešiti naš planet tudi za bodoče generacije, saj gre za naš skupen dom,« je zaključil slovenski premier.

Takoj po podpisu prične teči rok za ratifikacijo sporazuma, ki se izteče najpozneje z letom 2020, ko mora v skladu z določili Pariškega podnebnega sporazuma stopiti v veljavo. Tudi v EU in državah članicah bomo nemudoma pričeli z aktivnostmi za njegovo ratifikacijo. Za ta namen bo Evropska komisija predvidoma do konca junija 2016 pripravila osnutek Sklepa Sveta o ratifikaciji Pariškega podnebnega sporazuma v imenu EU, in sicer v svežnju z nekaterimi predpisi za podnebno-energetski okvir EU 2030. S predpisi podnebno-energetskega okvira EU do leta 2030 bomo namreč EU in države članice implementirale svojo skupno zavezo v okviru sporazuma za prva dva petletna cikla, torej do leta 2030. Slovenija bo za ta namen pripravila osnutek Zakona o ratifikaciji Pariškega podnebnega sporazuma, ki naj bi ga sprejeli v Državnem zboru tekom leta 2017.  

Pariški podnebni sporazum zastavlja ambiciozen, a nujen načrt na poti v trajnosten razvoj in nizkoogljično družbo. Je univerzalen, dolgoročen, pravno zavezujoč dokument, uravnotežen in pošten dokument. Prvič v zgodovini vključuje vse države pogodbenice Konvencije o spremembi podnebja (ki jih je trenutno 195), vse globalne emisije in praktično vse sektorje, razen emisij iz letalskega in pomorskega prometa. Ta dva sektorja pripravljata svoje podnebne cilje v okviru Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO) in Mednarodne organizacije za pomorstvo (IMO).