POSODOBITEV ŽELEZNIŠKE PROGE PRAGERSKO–HODOŠ

RADE BAKRAČEVIĆ: FOTO REPORTAŽA IZ MURSKE SOBOTE

IMG_0002

V Murski Soboti so danes, 10. junija, tudi uradno dokončali projekt rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge Pragersko–Hodoš, ki je stal 465 milijonov, njegova gradnja pa je trajala sedem let.

IMG_0041

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič in ministrica brez resorja, pristojne za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smrkolj sta predstavila celoten projekt in prizadevanja Slovenije na področju koriščenja evropskih sredstev.

IMG_0045

V Mursko Soboto je prispel tudi predsednik vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar, ki ga je pozdravil župan Mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek. Sledil je odhod prvega električnega vlaka Pendolino ICS iz Murske Sobote proti Hodošu, kjer sta se srečali slovenska in madžarska delegacija.

IMG_0085
Električni vlak se je nato iz Hodoša vrnil nazaj v Mursko Soboto, kjer sta pred poslopjem Železniške postaje Murska Sobota vse zbrane nagovorila predsednik vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar in madžarski minister za zunanje zadeve in trgovino Péter Szijjártó.

IMG_0119
Posodobitev železniške proge na odseku Pragersko–Hodoš je bila ena od prednostnih nalog pri vzpostavitvi konkurenčne železniške povezave z vzhodno Evropo.

IMG_0134

Proga Pragersko–Hodoš je sestavni del sredozemskega koridorja in hkrati železniške osi Lyon–Trst–Divača/Koper–Divača–Ljubljana–Budimpešta–ukrajinska meja, ki predstavlja 6. prednostni projekt omrežja TEN-T. Čim hitrejši razvoj omenjene železniške osi je bil opredeljen kot prednostna naloga Evropske unije, proga na odseku Pragersko – Hodoš pa je bila edini del prometnega koridorja, ki še ni bil elektrificiran.

IMG_0180
Projekt posodobitve železniške proge Pragersko–Hodoš je potekal v dveh fazah.

  1. faza je zajemala rekonstrukcijo, elektrifikacijo in nadgradnjo železniške proge za hitrosti do 160 km/h, s čimer so bili vzpostavljeni pogoji za povečanje hitrosti vlakov.
  2. faza je zajemala modernizacijo nivojskih prehodov in izvedbo podhodov na železniških postajah.

IMG_0213
Projekt je predstavljal največjo infrastrukturno naložbo na področju železniške infrastrukture v finančni perspektivi 2007-2013, proga Pragersko–Hodoš–državna meja pa se po zaključku projekta uvršča med najsodobnejše v Sloveniji. Celotna naložba je znašala 465 milijonov evrov, Evropska unija pa je iz Kohezijskega sklada prispevala 207,03 milijona evrov.

IMG_0229

IMG_0236

IMG_0343

IMG_0303

IMG_0321

IMG_0330

IMG_0415

IMG_0457-001