Vinko Tušek: Rdeče, modro, oblo …

img_1516

FOTO: RADE BAKRAČEVIĆ

Postavitev odprl minister za kulturo Anton Peršak, ob 80. obletnici umetnikovega rojstva

Kranj: 6. oktober 2016 – V Galeriji Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost v Kranju se spominjajo 80-letnice rojstva akademskega slikarja Vinka Tuška. Pod naslovom Vinko Tušek: Rdeče, modro, oblo … postavljajo na ogled njegove študijske risbe, barvne slike in slike – ambiente.

img_1585

Tuškove barvne slike, skulpture in mobili so po besedah kustosa Gašperja Peternela oživljali ter bogatili prostor ter njegovo strukturo ter dajali galerijam novo kakovost. Gledalec slike ne opazuje z distance, ampak vanjo vstopa, saj galerijski prostor postane slika, kolaž elementov.

img_1521

Kljub najrazličnejšim sredstvom, kako ideje, sanje, doživetja, čustvena spoznanja približati opazovalcu umetniških stvaritev, mu je bil temelj ustvarjalnega procesa vedno risba, skica. Že prazen list papirja predstavlja kubični prostor, v katerega polaga ideje, kakor narejena slika predstavlja tvorno ploskev prostora, v katerem igra svojo vizualno vlogo,” je zapisal Peternel.

img_1489

Po besedah likovnega kritika Aleksandra Bassina je Tušek iskal predloge za nove prostorske urbanizme pretežno v okviru izrazito organske morfologije. V teh urbanih likovnih akcijah se je Tušek počutil svobodnega in hkrati razmišljujočega avtorja. “Svojevrstna igriva elementarnost, ki učinkuje pri njem navzven, je pravzaprav integralni del širšega miselnega konstruktivnega procesa, ki si ni nikoli zaprl vrat,” ocenjuje Bassin.

img_1494

Vse te zamisli in realizacije govorijo o Tuškovem poseganju na novo področje umetnosti – v sobo z igračami nove družbe, ki se poraja, ko umetnik, ki uveljavlja svoja hotenja v samem osrčju nove družbene strukture, zahteva svobodo za svoje delovno področje, ki ni samo ideološko, ampak tudi socialno in politično …” še piše Bassin.

  1. K.