IZVEŠTAJ sa 3. Redovne konferencije Nacionalnih saveta Srba zemalja regiona

14647216_1693676047616632_1094441264_o-2

(dalje: konferencija) koja je održana od 7. do 9. oktobra 2016. na Jahorini, Republika Srpska,

na temu: »Srbi u regionu – položaj i perspektive«

Organizatori 3. konferencije bili su:

 1. Asocijacija stvaralaca Republike Srpske i
 2. Srpski nacionalni savet Crne Gore

Na konferenciji su učestvovale delegacije:

 • Tročlana delegacija Srba Rumunije,
 • Dvočlana delegacija Srba Mađarske,
 • Dvočlana delegacija Nacionalnog saveta Srba Makedonije,
 • Dvočlana delegacija Srba Albanije,
 • Tročlana delegacija Srba Hrvatske (Istočna Slavonija),
 • Tročlana delegacija Srpskog nacionalnog saveta Crne Gore,
 • Delegacije nekoliko udruženja iz Republike Srbije,
 • Delegacije dva udruženja iz Republike Srpske,
 • Dvočlanska delegacija Nacionalnog saveta Srba Slovenije.

14689179_1693663784284525_14887960_o

Delegaciju NSSS su sačinjavali Nikola Todorović, sekretar i dr Biljana Žikić, potpredsednica, dok je Petar Damjanić zbog zdravstvenih problema u zadnjem trenutku otkazao svoje učešće na konferenciji.

Na konferenciji su učestvovali i predstavnici institucija Republike Srbije i Republike Srpske, i to: mr Vladimir Božović, izaslanik predsednika Vlade Republike Srbije, mr Ivan Kostić, predsednik Odbora Narodne Skupštine Republike Srbije za dijasporu i Srbe u regionu i Miodrag Linta, potpredsednik Odbora Narodne Skupštine Republike Srbije za dijasporu i Srbe u regionu, te Vukman Krivokuća, predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. Na konferenciji je učestvovao i prof. dr Mirko Šošić, akademik Republike Srpske i prof. dr Aleksa Milojević.

14600569_1693663764284527_435420033_o

Nikola Todorović je u uvodnom delu, nakon pozdrava u imenu NSSS i njenog predsednika mr Branislava Rajića, koji je zbog drugih obaveza odsutan, izrazio posebno zadovoljstvo što delegacija NSSS učestvuje na konferenciji nacionalnih saveta zemalja regiona, a koja će biti posvećena rešavanju otvorenih pitanja sa kojima se suočava srpska zajednica. Obavestio je prisutne delegacije da je srpska zajednica u Sloveniji od 1.10.2016. napravila kvalitativan iskorak u organizacionom i sadržajnom pogledu, jer je ustanovljen NSSS kao krovna organizacija, koja želi da popravi ne samo svoj statusni položaj u Sloveniji, nego i ukupne odnose između srpske zajednice i institucija domicilne i matične države. Izuzetno cenimo prisutnost visokih zvaničnika institucija Srbije i Slovenije na osnivačkoj skupštini, kao i činjenicu da je desetak osnivačkih članova NSSS sa akademskim nazivima, kao i desetine vodećih predstavnika iz postojećih srpskih kulturnih i drugih društava. Sve to uliva optimizam, ali i odgovornost za sve ono što NSSS treba da uradi u sledećem periodu.

U daljem izlaganju smo naglasili da su naši položaji i perspektive u zemljama regiona različiti, negde su pravno uređeni, a stvarno izuzetno teški, negde pravno nisu uređeni, ali u stvarnom pogledu su relativno podnošljivi. Imamo utisak da su pravna i stvarna pitanja Srba relativno dobro rešena samo u Mađarskoj i Rumuniji, u svim drugim zemljama su više ili manje otvorena ili pravna ili stvarna pitanja. Srbija je primer dobro uređenog statusa nacionalnih manjina, i to predstavnici srpskih institucija uvek treba da naglašavaju u bilateralnim razgovorima sa predstavnicima naših domicilnih država. Takođe je naglašeno da su u Sloveniji otvorena pre svega statusna pitanja, koje pokušavamo rešiti, ali danas je teško reći u kojem pravcu i na koji način će ta pitanja biti rešena.

2-nikola

Drugo pitanje, je pitanje izbrisanih, koje je delimično rešeno, jer je usvojen zakon kojim se država obavezuje da ispravi nepravdu, koja je naneta nemalom broju građana Slovenije. Posebno smo napomenuli da smo zahvalni predstavnicima institucija Srbije, koji po pravilu uvek u bilateralnim razgovorima podsećaju zvaničnike Slovenije na ova otvorena i nerešena pitanja.

Kada je reč o položaju i perspektivama Srba u regionu, posebno je naglašeno, koliko bude jaka i priznata naša matica Srbija, toliko će biti Srbi u zemljama regiona priznati i uvažavani, u svakom drugom pogledu, je naš uticaj u domicilnim državama veoma mali. Zato je važno da Srbija ekonomski, politički i u svakom drugom pogledu bude stabilna, jer je to za nas od izuzetne važnosti. Dosadašnja politika, koju vodi premijer Vučić je ohrabrujuća, iako je situacija zabrinjavajuća pre svega zbog pravnog nasilja, koje se događa na Kosovu.

 

dav

dav

U svom izlaganju smo izrazili zadovoljstvo zbog narodne volje Srba u Republici Srpskoj, koja je iskazana ne samo na lokalnim izborima, nego i na referendumu. Republika Srpska je trajna kategorija, koja je pokazala svoj demokratski kapacitet i svoju zrelost, i visok stepen jedinstva, kada su u pitanju demokratske i civilizacijske vrednosti građana Republike Srpske. Ponekad smo skloni da uputimo kritiku institucijama matice, ne sagledavajući s kojim problemima se Srbija susreće kada su u pitanju njeni odnosi sa zemljama regiona. Zato smatram da i mi iz regiona moramo voditi računa, kakve poruke šaljemo i koliko doprinosimo popravljanju odnosa između domicilnih država i Srbije kao matične države, naglasio je Todorović.

Na kraju je Todorović predložio da sami pogledamo, kako možemo mi jedni drugima pomoći za popravljanje našega položaja, jer i tu imamo dosta neiskorišćenih mogućnosti. Prvo, treba raditi na sabornosti naših društava i asocijacija, ali uključujući pre svega intelektualne snage, s ciljem da se svi zajedno okupe oko nacionalnih saveta zemalja regiona, koji predstavljaju Krovnu organizaciju srpske nacionalne zajednice, ne obzirući se na one retrogradne snage, koje će uvek postojati i pokušavati zbog sitnih vlastitih interesa osporavati najplemenitije ideje. Nacionalni saveti zemalja regiona ili kako se već zovu krovne organizacije treba da pomognu jedni drugima, a institucije Republike Srbije već su najavile način, kako da doprinesu stvaranju jedinstva srpskoga naroda u zemljama regiona.

dav

dav

Dr Biljana Žikić,  potpredsednica NSSS, uputila je kritiku predstavnicima Srba u regionu zbog izuzetno malog broja žena i mladih među prisutnima. Osim toga, naglasila je da treba razmišljati, ne samo o tome šta i koliko treba da urade naše države, već i pre svega o tome šta treba da uradimo mi sami unutar naših organizacija. Rekla je da je potrebno da se projekti koji se prijavljuju modernizuju i otvore prema većinskoj javnosti i narodima sa kojima živimo jer jedino tako mogu da budu zanimljivi, atraktivni i da skrenu pažnju na srpsku manjinu u regionu. Projekti ne smeju da budu hermetički i sami sebi svrha i moraju da zainteresuju, ne samo Srbe, već i širu javnost da bi bili uspešni. Posebno je istakla važnost jedinstva i ukazala na dobru praksu koju sporovodimo u Sloveniji gde su se, zahvaljujući energiji i entuzijazmu Nikole Todorovića, pod istom krovnom institucijom našli ljudi sa različitim stavovima, političkim mišljenjima, kulturnim preferencijama, socijalnim i starosnim razlikama. Istakla je da Srbi i Srpkinje nisu homogena masa, već različiti ljudi i da ga to što neko razmišlja drugačije ne čini manjim ili većim  Srbinom/Srpkinjom te da treba tražiti zajedničke tačke, a ne one koje nas razdvajaju. Ukazala je na kraju i na neiskorišćene potencijale evropskih sredstava za projekte u okviru udruženja u regionu, a bolja iskorišćenost je svakako uslovljena izborom i podmlađivanjem kadra, modernizacijom i tehničkim usavršavanjem postojećih udruženja Srba regionu.

Širu informaciju o raspravama drugih učesnika i samim zaključcima konferencije na Jahorini, pripremiće posebno telo, što će biti objavljeno naknadno. U to posebno telo, koje će imati zadatak i za pripremu sledeće konferencije Nacionalnih saveta zemalja regiona i institucija Republike Srbije, koja će se održati u Domu Narodne Skupštine Republike Srbije je imenovana i dr. Biljana Žikić.

Ljubljana, 10.10.2016.,Nikola Todorović, sekretar NSSS, Dr. Biljana Žikić, potpredsednica NSSS