SREČANJE SLOVENSKE IN SRBSKE VLADE

 Premier dr. Cerar: Srbija je naša pomembna sogovornica in gospodarska partnerica v regiji ter bodoča sogovornica v EU

img_1831

Predsednik Vlade Republike Slovenije (foto: Rade BAKRAČEVIĆ)

Predsednik vlade Miro Cerar se na povabilo predsednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića danes mudi na uradnem obisku v Srbiji. Premier dr. Cerar in premier Vučić sta potrdila dobre in vsebinsko bogate odnose med Slovenijo in Srbijo. »Srbija je naša pomembna politična sogovornica in gospodarska partnerica v regiji ter bodoča sogovornica v okviru EU,« je sporočil premier dr. Cerar ter poudaril, da je Srbija pomemben del evropske družine. Predsednika vlade v Beogradu spremlja številčna delegacija ministrov, ki se udeležuje že tretjega skupnega zasedanja slovenske in srbske vlade. V okviru obiska tako poteka tudi poslovni forum, kjer se bodo sestali predstavniki skoraj 120 podjetjih iz obeh držav. »Tovrsten format srečanja, z ministri in gospodarstveniki hkrati, ocenjujem kot odlično priložnost za še tesnejše povezovanje obeh držav,« je o številčni gospodarski delegaciji iz Slovenije poudaril premier dr. Cerar.

 

Obisk obenem pomeni nadaljevanje rednega in intenzivnega dialoga na visoki politični ravni, je že tretjo skupno sejo vlad ocenil slovenski premier. Pri tem je kolegu Vučiću kot skupno obema v vlogi predsednikov vlad ocenil usmerjanje delovanja svoje vlade v prihodnost in modernizacijo svoje države.

 

Poseben poudarek seje je bil namenjen krepitvi bilateralnega sodelovanja na različnih področjih, kot so gospodarstvo, kultura, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana, infrastruktura, energetika, migracije, okolje, informacijska tehnologija, obramba, varnost, razvojno sodelovanje, regionalno sodelovanje, širitev EU.

 

Ob tej priložnosti sta ministra za kulturo danes podpisala program o kulturnem sodelovanju med državama za obdobje 2017–2021. Prav tako je bil podpisan memorandum o sodelovanju med uradoma za intelektualno lastnino ter memorandum o razumevanju med ministrstvoma za infrastrukturo o nadaljevanju sodelovanja na področju prometa in implementaciji Strategije EU za Podonavsko regijo, ki se nanaša na prednostno področje o izboljšanju mobilnosti in intermodalnosti – ceste, železnice, letalstvo.

 

Premier dr. Cerar je po skupni seji vlad izrazil tudi zadovoljstvo, da je na področju nasledstva v zadnjem času med državama prišlo do okrepljenega sodelovanja. »S kolegom Vučićem sva zadolžila svoje resorne ministre h krepitvi prizadevanj za reševanje odprtih nasledstvenih vprašanj,« je povedal premier ter sporočil, da so se ministri obeh vlad že danes dogovorili za konkretne nadaljnje korake na področju delitve in skupne prodaje diplomatsko-konzularnih predstavništev v tujini, pregleda in delitve kulturne dediščine. Obenem so se dogovorili za ohranitev in digitalizacijo jugoslovanskega arhiva, ki predstavlja našo skupno dediščino, ter za delitev preostalih finančnih sredstev SFRJ.

 

V okviru današnjega obiska sta se zunanja ministra prav tako dogovorila, da Srbija Sloveniji preda več kot 40 originalnih mednarodnih pogodb iz Diplomatskega arhiva Srbije, ki se nanašajo na ozemlje Republike Slovenije ali na ustanove, ki imajo na njem sedež. Pri tem bo sicer opravljen še tehnični pregled teh pogodb.

 

Pomemben del pogovorov je bil namenjen tudi vključevanju Srbije v Evropsko unijo. Premier dr. Cerar je povedal, da se bo Slovenija tudi v bodoče na EU ravni zavzemala za politiko odprtih vrat. Poudaril je, da je Srbija pomemben dejavnik stabilnosti Zahodnega Balkana.

 

V tej luči je premier dr. Cerar z velikim zadovoljstvom sporočil, da je Slovenija v letošnjem letu na podlagi dogovora iz lanske skupne seje vlad že začela z realizacijo bilateralne tehnične pomoči Srbiji pri različnih pogajalskih poglavjih. Doslej je bilo angažiranih že preko 15 slovenskih strokovnjakov za pomoč pri sedmih poglavjih, je pojasnil premier ter dodal, da bo Slovenija s to obliko in drugimi vrstami podpore tudi nadaljevala.

 

Med pomembnejšimi temami današnjih pogovorov je bila tudi migracijska problematika. Strinjali smo se, da je pri naslavljanju migracij potreben partnerski odnos med državami EU in državami Zahodnega Balkana, je dejal slovenski premier ter ocenil, da Slovenija in Srbija pri soočanju z migracijsko krizo dobro sodelujeta.

 

Kot je glede trenutnih razmer v regiji povedal predsednik vlade dr. Cerar, sta se s srbskim kolegom Vučićem strinjala, da stabilnost Zahodnega Balkana ni samoumevna. »Zlasti zato, ker so splošne politične razmere in odnosi med državami občutljivi, sta toliko bolj pomembna strpnost in pripravljenost na dialog,« je opozoril slovenski premier.

 

»V ospredju današnjega obiska pa so tudi gospodarski odnosi med Slovenijo in Srbijo,« je po zasedanju obeh vlad izpostavil slovenski premier. Ti so zelo dobri, kar dokazujejo tudi statistike, je dejal in pojasnil, da blagovna menjava presega milijardo evrov in še raste. V Srbiji je namreč preko 1.500 slovenskih podjetij, ki prinašajo okoli 25.000 delovnih mest, je spomnil ter dodal, da je Srbija na drugem mestu med državami, kamor Slovenija največ investira, na drugi strani pa se krepijo tudi srbske investicije v Sloveniji.

 

Ob tej priložnosti je slovenski premier izpostavil dodano vrednost današnjega poslovnega foruma, katerega namen je prav okrepitev gospodarskega sodelovanja v konkretnih gospodarskih panogah, kjer vidimo nove možnosti za sodelovanje. Gre za področja informacijske tehnologije, živilsko-predelovalne industrije, varovanja okolja ter turizma. Kot je poudaril, bi se veljalo konkretneje osredotočiti na nadaljnje korake za skupne nastope na tretjih trgih.

 

Predsednik vlade dr. Miro Cerar se bo v nadaljevanju obiska seznanil s projektom Beograd na vodi, sprejel pa ga bo tudi predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić.

Ob robu uradnega obiska predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja in III. skupnega zasedanja Vlade Republike Slovenije in Vlade Republike Srbije, se je minister za zunanje zadeve Karl Erjavec v ločenem pogovoru sestal s srbskim ministrom za zunanje zadeve Ivico Dačićem. Ministra sta ocenila, da so odnosi med državama kvalitetni, dinamični in izjemno razvejani na vseh področjih, za kar ima zasluge tudi dobro sodelovanje slovenske in srbske diplomacije. Tudi kar zadeva gospodarsko sodelovanje je minister Erjavec v pogovoru izpostavil pomen delovanja gospodarskih diplomacij. To je že sedaj zelo dobro, obstaja pa še kar nekaj neizkoriščenih priložnosti.

 Ministra sta se strinjala, da med državama obstajajo tudi nerešena vprašanja, ki večinoma izhajajo iz še ne v celoti implementiranega Sporazuma o vprašanjih nasledstva. Le-ta se naslavljajo in rešujejo. Ministra sta se zavzela, da je potrebno odprta vprašanja s področja nasledstva prednostno obravnavati. Na področju delitve diplomatsko konzularnih predstavništev se je sodelovanje okrepilo in dosežen je napredek. Slovenija bo do konca letošnjega leta prevzela 6 objektov v Braziliji, Tanzaniji, Maliju in Maroku. V zadnjem letu so dogovori med ministrstvoma za zunanje zadeve privedli tudi do skorajšnje predaje originalov mednarodnih pogodb Sloveniji. Gre za pogodbe, ki jih je sklenila SFRJ in se nanašajo izključno na ozemlje Republike Slovenije. Danes je minister Dačić ministru Erjavcu predal seznam 43 pogodb, ki so že pripravljene za predajo. Gre za prvi del pogodb, ki jih bo Slovenija prevzela skladno s Sporazumom o nasledstvu.

 Posebno pozornost sta posvetila tudi razmeram v regiji ter približevanju Srbije Evropski uniji. Minister Erjavec je izrazil zadovoljstvo, da je Srbija v letošnjem letu  odprla pomembna pogajalska poglavja. “Slovenija v EU razpravah konstantno poudarja, da mora reformnemu napredku slediti tudi vzdrževanje visoke pogajalske dinamike. Stanje na mestu ne prinaša nikakršnih koristi.” Minister je še zagotovil, da je Slovenija v procesu pogajanj Srbije z EU še naprej pripravljena nuditi pomoč in izkušnje ekspertov. Slovensko zunanje ministrstvo že sedaj uspešno koordinira  tehnično pomoč Srbiji pri različnih pogajalskih poglavjih, doslej smo angažirali že preko 15 slovenskih strokovnjakov za pomoč pri sedmih poglavjih. Slovenija v Srbiji trenutno sodeluje tudi v šestih twinning projektih.

Minister Erjavec je kot primer konkretne pomoči še spomnil, da bo Ministrstvo za zunanje zadeve prihodnji mesec gostilo dvotedenski program izobraževanja mladih diplomatov iz regije o ustroju, delovanju in mehanizmih EU. Gre za konkretno implementacijo slovenske pobude Pozitivna agenda za mlade Zahodnega Balkana, ki je bila s strani držav regije in Evropske komisije potrjena na lanskoletnem ministerialu Brdo-Brioni procesa, ki ga je gostil minister Erjavec.

Minister Erjavec je spomnil, da je poleg aktivnosti in pobud znotraj Brdo-Brioni procesa, ki se uspešno potrjujejo in skladajo tudi z aktivnostmi znotraj Berlinskega procesa, Slovenja v regiji že vrsto let aktivna tudi na področju zagotavljanja človekove varnosti – poudaril je pomen  delovanja ustanovo ITF – Mreže za človekovo varnost, v katerega je Srbija v letu 2016 namenila prispevati 100.000 EUR za razminiranje na jugu Srbije. ITF si to donacijo prizadeva podvojiti s pomočjo drugih donatorjev.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se je srečal z ministrom za trgovino, turizem in telekomunikacije Rasimom Ljajićem, ministrom za rudarstvo in energetiko Aleksandrom Antićem in ministrom za gospodarstvo Goranom Kneževićem. V okviru pogovorov o gospodarskem sodelovanju je bila velika pozornost namenjena turizmu, kjer so sogovorniki iskali nove možnosti predstavitev skupnih produktov na tretjih trgih, minister pa je izpostavil tudi okrepitev aktivnosti za privabljanje tujih neposrednih investicij in podpiranje slovenskih investitorjev na trgih Zahodnega Balkana.

Na Poslovnem forumu Srbija – Slovenija so identificirana štiri področja, kjer obstaja še veliko priložnosti za slovenska podjetja in možnosti za nadgradnjo gospodarskega sodelovanja. To so:

–      digitalizacija javne uprave s poudarkom na prenosu znanj in izkušenj,

–      kmetijsko predelovalna industrija s poudarkom na možnosti izvoza na trge, s katerimi ima Srbija prostotrgovinske sporazume,

–      turizem z obravnavanjem možnosti predstavitve skupnih produktov na tretjih trgih in

–      okoljevarstveni projekti s poudarkom na prenosu znanj in izkušenj Slovenije na področju okoljevarstva.

Dogodka se udeležuje približno 200 slovenskih in srbskih gospodarstvenikov, od tega približno 70 iz Slovenije. Na poslovnem srečanju sodelujejo tudi ministri obeh držav pristojni za omenjene panoge.

Ocenjujemo, da poslovni dogodek za udeležence predstavlja odlično priložnost za oblikovanje novih poslovnih vezi in poglobitev že obstoječih ter iskanju novih možnosti za sodelovanje in dosego skupnih poslovnih ciljev.

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič in ministrica za gradnjo, promet in infrastrukturo Zorana Mihajlović sta podpisala Memoranduma o razumevanju med Ministrstvom za gradnjo, promet in infrastrukturo Republike Srbije in med Ministrstvom za infrastrukturo Republike Slovenije o nadaljevanju sodelovanja na področju prometa in implementaciji Strategije EU za Podonavsko regijo, prednostno področje 1b: Izboljšanje mobilnosti in intermodalnosti – ceste, železnice, letalstvo.

S podpisanim memorandumom se obe podpisnici zavzemata za izboljšanje prometnih povezav in transportnih storitev med državama, kot tudi povezovanju med državami članicami EU in tretjimi državami v Podonavski makroregiji. Poseben poudarek podpisnika  dajeta vzpostavitvi Alpsko Zahodno Balkanskega železniškega tovornega koridorja (povezava Salzburg – Ljubljana – Zagreb – Beograd – Sofija – bolgarsko turška meja), za katerega so pismo o nameri ministri za promet Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Srbije in Bolgarije podpisali konec leta 2015.

Ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar se je srečala z ministrom za notranje zadeve Republike Srbije Nebojšo Stefanovićem in ministrom za delo, zaposlovanje in socialna vprašanja Republike Srbije, ki je hkrati tudi koordinator za področje migracij, Aleksandrom Vulinom. Osrednji temi pogovora sta bili migracije in boj proti terorizmu.

Ministri so si izmenjali podatke o migracijski situaciji v obeh državah in celotni regiji. Minister Stefanović je poudaril, da so njihove kapacitete polne in da jih ne nameravajo povečevati. Pozval je EU, da najde rešitev problematike, in zagotovil pripravljenost Republike Srbije za sodelovanje v teh skupnih rešitvah. Posebej je izpostavil željo, da je Srbija del dogovora EU z Afganistanom in Pakistanom o vračanju oziroma ponovnem sprejemu njihovih državljanov.

Sodelovanje med državami v regiji je pomembno, kar je bilo še posebej izpostavljeno v času migracijske krize in dogajanj na zahodnobalkanski migracijski poti. Ministri so se strinjali, da je za učinkovito obvladovanje migracij nujna redna izmenjava informacij ter medsebojna pomoč in podpora pri konkretnih aktivnostih. Ministra sta se tako dogovorila, da bo Slovenija v najkrajšem času v Srbijo napotila določeno število policistov, strokovnjakov za mejne zadeve, skupaj z opremo.

V nadaljevanju so govorili tudi o boju proti terorizmu, saj nas dnevni dogodki opozarjajo, da se moramo poleg problematike migracij resno posvečati tudi zagotavljanju notranje varnosti. Varnostna situacija in posamezni dogodki namreč vzajemno vplivajo na varnost v naših državah. Poudarili so, da je za celovit pristop v boju proti terorizmu ključnega pomena preventivno delovanje in iskanje skupnih regionalnih rešitev, saj imajo nacionalni ukrepi le omejen učinek.

Na koncu je ministrica svojemu srbskemu kolegu čestitala za doseženi napredek v pridružitvenih pogajanjih in ponovno potrdila pripravljenost Slovenije, da Srbiji še naprej nudi vso podporo v okviru 24. poglavja (notranje zadeve).

Ministrica Mateja Vraničar Erman in srbski finančni minister Dušan Vujović sta v bilateralnih razgovorih posebno pozornost namenila sodelovanju Slovenije in Srbije pri vključevanju Srbije v EU, pri prenašanju znanja na carinskem in davčnem področju ter na področju ustreznih institucionalnih rešitev.

 Na seji obeh vlad sta finančna ministra pozdravila zaključek postopka likvidacije agencij Beograjske banke in Jugobanke v New Yorku. Kot je poudaril srbski finančni minister, je Srbska agencija za zavarovanje depozitov DIA (ang. Deposit Insurance Agency) New Yorškemu likvidacijskemu upravitelju že posredovala svoje stališče glede dokumentacije teh agencij, kar bo omogočilo zaključek likvidacijskih agencij Beograjske banke in Jugobanke v New Yorku. Zaključek likvidacijskega postopka teh dveh agencij bo omogočil, da se bodo sredstva nekdanje Jugoslavije pri teh dveh agencijah prenesla državam naslednicam.

 Minister za javno upravo Boris Koprivnikar se je srečal s srbsko ministrico za državno upravo in lokalno samoupravo Ano Brnabić. Minister Koprivnikar je izrazil zadovoljstvo, da so bili pogovori zelo operativni in da se s Srbijo obeta nadaljnje sodelovanje, celo partnerstvo v projektih. Državna uprava je ključni segment za razvoj države kot celote in zato mora delovati dobro in nuditi podporo gospodarstvu.

Sodelovanje s Srbijo nam je v veliko veselje in ker že obstaja dobro sodelovanje IT industrije obeh držav, bi bilo treba še okrepiti tudi sodelovanje na nivoju vlade oz. ministrstev, je poudaril minister Koprivnikar.

Brnabićeva je izpostavila, da je e-uprava eden izmed glavnih ciljev srbske vlade, saj je to eden izmed predpogojev, da je država bolj konkurenčna;  Srbija se po njenih besedah v veliki meri zgleduje po Sloveniji na tem področju.

 Minister za kulturo Anton Peršak se je sestal s srbskim ministrom za kulturo in informiranje Vladanom Vukosavljevićem, s katerim sta nadgrajevala že tradicionalno dobro sodelovanje med državama na področju kulture.

Ministra Peršak in Vukosavljević sta podpisala Program sodelovanja, s katerim bosta državi spodbujali vzpostavljanje neposrednih stikov med ustvarjalci in ustanovami. Skupna prioriteta obeh držav je tudi sodelovanje in aktivna udeležba v regionalnih, evropskih in mednarodnih programih, projektih mednarodnih organizacij in pobud na kulturnem in umetnostnem področju ter na področju kulturne dediščine, kot so denimo UNESCO, EU, Svet Evrope, Regionalni svet za sodelovanje ter Srednjeevropska pobuda ter druge regionalne mreže in pobude.

Državi bosta spodbujali redno izmenjavo informacij o programu »Ustvarjalna Evropa 2014–2020« in sodelovanje pri projektih, delavnicah in izobraževanjih v kulturi in umetnosti ter na področju kulturne dediščine.

Minister Peršak si je ogledal tudi knjižni sejem, ki od 23. do 30. oktobra poteka na beograjskem sejmišču, ter pozdravil slovenske razstavljavce.

Ministrica za obrambo Andreja Katič se je srečala z ministrom za obrambo Republike Srbije mag. Zoranom Đorđevićem. Srečanje je bilo namenjeno nadaljnji krepitvi dvostranskega sodelovanja med državama na vojaškem in obrambnem področju. Med vladnim obiskom sta se ministra za obrambo srečala tudi s predstavniki gospodarskih družb obeh držav, ki so izrazili zanimanje za nadaljnje sodelovanje oziroma nove poslovne priložnosti pri razvoju in raziskavah ter proizvodnji obrambnih in zaščitno-reševalnih proizvodov.

Ministrica za obrambo Andreja Katič in srbski obrambni minister mag. Zoran Đorđević sta se v pogovoru strinjala, da med ministrstvoma poteka intenziven dialog na več področjih in ravneh vodenja, vendar je še precej možnosti za nadaljnje izboljšanje sodelovanja med državama. V zadnjih letih se je povečalo sodelovanje predvsem na področjih obrambnega načrtovanja in obveščevalno-varnostne dejavnosti ter pri skupnih aktivnostih oboroženih sil. Ministra sta kot možnosti za sodelovanje izpostavila vojaško medicino in vojaško izobraževanje, pogovarjala pa sta se tudi o možnostih sodelovanja na področju muzejske dejavnosti.

Ministra sta spregovorila tudi o dejavnosti ITF – ustanove za krepitev človekove varnosti, ki pomaga pri uničevanju protipehotnih min, kasetnega streliva in drugih neeksplodiranih ubojnih sredstev na območju Republike Srbije in širše v regiji. Njeno delovanje vladi obeh držav podpirata in se zavzemata za nadaljevanje sodelovanja ter prihodnjega financiranja ITF.

Skupna izjava po tretjem zasedanju Vlade Republike Srbije in Vlade Republike Slovenije, ki je potekalo 24. oktobra 2016 v Beogradu

24.oktobra 2016 je v Beogradu potekalo tretje skupno zasedanje Vlade Republike Srbije in Vlade Republike Slovenije. Seja, ki sta ji skupaj predsedovala Predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić in Predsednik Vlade Republike Slovenije Miroslav Cerar, je potekala v duhu prijateljskih in konstruktivnih odnosov, ki tudi sicer prevladujejo pri sodelovanju med državama.

V luči trenutnega dogajanja na mednarodni in regionalni ravni sta predstavnika obeh vlad ponovno poudarila pomen miru, stabilnosti, trajnostnega razvoja, mednarodnega prava, spoštovanja človekovih pravic in demokratičnih načel. Izrazila sta upanje, da bosta lahko državi prispevali k mirnemu reševanju trenutnih odprtih vprašanj in izzivov, s katerimi se sooča mednarodna skupnost, kot so migrantska kriza, naraščajoča nevarnost terorističnih napadov in porast nacionalizma ter radikalizacije, in upanje, da bo Evropa ostala celina, na kateri vladajo mir, stabilnost, dialog in povezovanje.

Obe predsednika vlad sta ponovno poudarila pomembnost nadaljnjega pozitivnega razvoja bilateralnih odnosov ter krepitve političnega dialoga in sodelovanja obeh držav. Glavne teme zasedanja so vključevale bilateralne odnose, reševanje odprtih vprašanj o nasledstvu nekdanje SFRJ, sodelovanje pri obrambi, notranje zadeve, gospodarstvo, finance, javno upravo in e-upravo, infrastrukturo, kmetijstvo, tehnologijo ter sodelovanje na področju kulture, okolja in lokalnega samoupravljanja.

Obe vladi bosta še naprej spodbujali sodelovanje držav na vseh področjih in glede vseh vprašanj skupnega interesa.

Zaradi izzivov migrantske krize, s katerimi se državi še vedno soočata, sta vladi v preteklem in zlasti v letošnjem letu prepoznali pomen solidarnosti, medsebojne pomoči, usklajevanja dejavnosti ter izmenjave informacij med državama in državljani, s čimer želita preprečiti nezakonito priseljevanje in s tem povezane posledice ter izboljšati zaščito meja.

Na zasedanju sta predstavnika vlad podpisala naslednje tri bilateralne dokumente:

 

  • Program sodelovanja med Ministrstvom za kulturo in informacije Republike Srbije in Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije v obdobju 2017–2021
  • Memorandum o sodelovanju med Uradom Republike Srbije za intelektualno lastnino in Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino
  • Memorandum o soglasju med Ministrstvom za gradbeništvo, promet in infrastrukturo Republike Srbije in Ministrstvom za infrastrukturo Republike Slovenije o nadaljnjem sodelovanju na področju prometa in izvajanja Strategije EU za Podonavje, prednostno območje 1b: »Cestne, železniške in zračne povezave za izboljšanje mobilnosti in intermodalnosti«

Predsednika obeh vlad sta izrazila zadovoljstvo s pozitivnim trendom, ki ga opažata pri dosedanjem razvoju gospodarskih odnosov med državama. Izpostavila sta pomen nadaljnjega spodbujanja bilateralnega in gospodarskega sodelovanja, vključno z možnostmi sodelovanja na tretjih trgih, pri tem pa poudarila, da je treba olajšati nadaljnje poslovanje gospodarskih subjektov v obeh državah. Vladi sta pozitivno ocenili delo Skupne komisije za gospodarsko sodelovanje in izrazili željo, da naslednjo sejo organizirata v Sloveniji čim prej, tj. še pred koncem leta 2016 oziroma v začetku leta 2017.

V želji, da bi spodbudila nadaljnje sodelovanje oziroma vzpostavitev novih stikov med gospodarskimi subjekti, sta predsednika vlad nagovorila predstavnike srbskih in slovenskih podjetij, ki so se udeležili Poslovnega foruma, ki ga je gostila Gospodarska zbornica Srbije.

Vučić in Cerar sta pozitivno ocenila sodelovanje držav pri usklajevanju prednostnih nalog v sklopu okvira Strategije EU za Podonavje, ki stremi k izboljšani mobilnosti v prometu. Ponovno sta poudarila, da se državi osredotočata na nadaljnjo krepitev dejavnosti modernizacije cestnega in železniškega prometa, med drugim tudi v kontekstu železniškega koridorja 10 med Münchnom in Carigradom, ki povezuje tudi Beograd in Ljubljano.

Nadalje sta izpostavila pomen medsebojnega sodelovanja v sklopu Mehanizma za usklajevanje sodelovanja med Kitajsko in državami CEE na področju gozdarstva, s katerim države spodbujajo trajnostno in večfunkcionalno upravljanje gozdarstva, varovanje mokrišč in divjih živali ter razvoj zelenega gospodarstva in ekološke kulture.

Vladi sta prav tako poudarili pomen sodelovanja med Kitajsko in državami CEE v sklopu Združenja za promet in infrastrukturo ter ogromen neizkoriščen potencial na tem področju.

Predsednika sta izpostavila odlično sodelovanje držav na področju kulture, in se obenem dogovorila, da bosta državi še naprej širili sodelovanje, izmenjavo in skupne dejavnosti na področju umetnosti, kulturne dediščine, arhivov in filma.

Slovenska manjšina v Republiki Srbiji in srbska skupnost v Republiki Sloveniji imata posebno vlogo pri vzpostavljanju bilateralnih odnosih med državama.

Predsednika obeh vlad sta ponovno potrdila skupen interes, da se sodelovanje med državama okrepi tako na regionalni kot tudi na večstranski ravni.

Cerar je izpostavil dosedanji napredek Republike Srbije na področju izvajanja notranjih reform, med drugim tudi na regionalni ravni, obenem pa izrazil svoje prepričanje, da se bo postopek izvajanja reform in uresničevanja prevzetih obveznosti na regionalni ravni nadaljeval. Vlada Republike Slovenije se je ponovno zavezala, da bo še naprej podpirala čimprejšnji začetek novih pogajalskih faz, ustrezno dinamiko pogajanj ter napredek Srbije v postopku približevanja EU.

Oba predsednika vlad sta pohvalila nedavni napredek pri izvajanju Sporazuma o vprašanjih nasledstva ter se zavezala za nadaljnjo krepitev sodelovanja na tem področju, pri čemer bosta vladi vprašanja nasledstva skušali rešiti v čim krajšem času ter tako v celoti izpolnili obveznosti po tem Sporazumu.

Izpostavila sta tudi napredek v postopku Brdo-Brijuni in izrazila zavezo držav nadaljnji podpori sodelovanja v sklopu te regionalne pobude in konkretnih projektov, kot je Pozitivna agenda za mlade iz Zahodnega Balkana.

Vladi sta pozitivno ocenili napredek regionalnega sodelovanja tako med državami v regiji kot tudi med regijo in državami članicami EU, pri čemer sta poudarili pomen Berlinskega procesa. Predsednika sta se strinjala, da so potrebna dodatna prizadevanja glede ohranjevanja doseženega napredka in glede sodelovanja pri novih projektih, s čimer bi dodatno izboljšali politične odnose, solidarnost in zaupanje, reševanje odprtih vprašanj v regiji, gospodarsko sodelovanje, trajnostni razvoj in napredek pri izvajanju reform.

Vučić in Cerar sta podprla in se osredotočila na izvajanje infrastrukturnih projektov, vzpostavitev stikov z mladimi, zagotavljanje izobraževanja in socialnih obetov za mlade ter odvračanje od negativnih alternativ, kot sta radikalizacija mladih in spodbujanje mladih za boj na tujih bojiščih. V zvezi s tem sta predsednika podprla Pobudo na področju boja proti terorizmu na Zahodnem Balkanu.

Ob upoštevanju trenutne varnostne situacije v regiji sta vladi poudarili dobro sodelovanje med varnostnimi organi obeh držav in ponovno potrdili svojo pripravljenost za nadaljnje sodelovanje v sklopu bilateralnih in regionalnih projektov.

Vladi podpirata dejavnosti Ustanove za krepitev človekove varnosti (ITF Enhancing Human Security) v Republiki Srbiji in v širši regiji, pri katerih bosta v prihodnje še naprej sodelovali in jih financirali.

Ob upoštevanju individualnih interesov sta vladi ponovno potrdili, da sta pripravljeni pozitivno obravnavati dejavnosti za pridobivanje podpore v povezavi s kandidaturami v sklopu mednarodnih in regionalnih organizacij.