PREMINULA NAJSTARIJA NOVOSAĐANKA – PARTIZANKA IDA SABO

1-ida-sabo-iz-partizanskih-dana

 Ida Sabo iz partizanskih dana.

U Novom Sadu je u 101. godini preminula najstarija Novosađanka Ida Sabo, poznatija kao najstarija partizanka – poslednja heroina Narodnooslobodilačkog pokreta u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu. Ida Sabo je imala značajnu ulogu u pripremanju i organizovanju ustanka protiv nacističkog okupatora u Jugoslaviji 1941. godine. Mnogi u bivšoj Jugoslaviji, Srbiji, Sloveniji i SAP Vojvodini znali su je kao nosioca Partizanske spomenice, junaka socijalističkog rada, nosioca brojnih jugoslovenskih odlikovanja, društveno-političkog radnika.

– Vest o tome da nas je napustila najstarija sugrađanka Ida Sabo, duboko me je ražalostila. Pored toga što je ostavila veliki trag u svojoj porodici i neizbrisivu uspomenu među svojim prijateljima, ona je zadužila ovaj narod za čiju slobodu se nesebično zalagala. Njen aktivizam, još od mladosti, pokrenuo je niz pozitivnih događaja u našem društvu i njena dela protkana hrabrošću još dugo će sijati kao uzor mladim generacijama. Naša najstarija partizanka, uvek će ostati ponos Novog Sada i njeno ime će uvek odzvanjati kao eho slobode, antifašizma, ženskog aktivizma i hrabrosti – rekao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

2-drugarica-ida-bila-je-uvek-raspolozena-za-razgovor

. Drugarica Ida bila je uvek raspoložena za razgovor

Ida Sabo je rođena je 6. jula. 1915. godine u Pečuju koji je tada bio u Austrougarskom carstvu. Već sa 13 godina postala je tekstilna radnica, a potom je radila u jednoj subotičkoj štampariji. Rano se priključila radničkom i sindikalnom pokretu učestvujući akcijama i štrajkovima Ujedinjenih radničkih sindikalnih saveza Jugoslavije. U SKOJ je primljena 1934. godine. Zbog političke aktivnosti morala je da iz Subotice ode u Ljubljanu gde je primljena u Komunističku partiju Jugoslavije (KPJ) 1939. godine. Bila je  sekretar Okružnog komiteta SKOJ-a za Ljubljanu. Ida Sabo pripada grupi komunista koji su organizovali ustanak 1941. godine i Narodnooslobodilačku borbu. Bila je hapšena 1942. godine. Priključila se slovenačkim partizanima. Prvi suprug je gine u Sloveniji u aprilu 1945. godine. Obavljala je odgovorne partijske zadatke: članica i sekretar Okružnog komiteta SKOJ-a za Ljubljanu, članica Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Sloveniju, članica Okružnog komiteta KPJ za više okruga, a zatim i u Glavnom štabu NOV-a i partizanskih odreda Slovenije.  Posle oslobođenja, obavljala je odgovorne političke dužnosti u partijskim, sindikalnim i državnim organima, najpre u Sloveniji a zatim u Vojvodini, Srbiji i Jugoslaviji. Birana je za poslanicu republičke i savezne skupštine, poslanicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine. Bila je za potpredsednica Pokrajinskog odbora AFŽ-a Vojvodine i obavljala je i druge odgovorne dužnosti u Savezu udruženja boraca NOR-a, Socijalističkom savezu Jugoslavije i bila članica Predsedništva Jugoslavije (SFRJ), Srbije i Saveta federacije. Ida Sabo je ostavila dve ćerke, 6 unuka i petoro praunuka…

3-ida-sabo-u-razgovoru-s-nasim-urednikom-cubranovicem-pre-2-godine

Ida Sabo u razgovoru s našim urednikom Čubranovićem pre 2 godine.

U razgovoru za naš list prilikom čestitke 99. rođendana 2014. godine rekla nam je  da je imala sreću što je porodicu stvarala posle rata, jer je njoj tada bilo lakše u odnosu na roditelje koji su morali sklanjati i ostavljati svoju decu zbog potrage Gestapoa. Iako je svedok mnogih ratova, progona i teškoća, drugarica Ida kaže da se najradije seća druženja i izleta sa svojim prijateljima čitanja Maksima Gorkog i rado je pevala revolucionarne pesme.

                                                 Tekst i fotografije: Radomir Čubranović