ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА И ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА 4. МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ АГРОБИЗНИС КОНФЕРЕНЦИЈЕ- МАК 2017

23. децембар 2016, 12.00 часова, Привредна комора Србије, Теразије 23, II спрат, Велика сала

Конференција се одржава на Копаонику 27. и 28. јануара 2017. године, у Конгресном центру Grand&Spa хотела.

Конференцију организују Општина Рашка, Етно Центар Гегула- Центар за успешни развој туризма и пољопривреде Краљево и Српска краљевска академија научника и уметника (СКАНУ) из Београда. Генерални покровитељи конференције су НИКОМ АУТО (ФИАТ, ЏИП, АЛФА РОМЕО, ЛАНЧИА), Министарство пољопривреде и заштите животне средине РС, Министарство трговине, туризма и телекомуникација РС, Влада Републике Српске, МК „Mountain Resort“ и др, док је један од покровитеља и Привредна комора Србије.

Циљеви конференције
Циљеви конференције су да се на научној основи анализирају и прикажу синергијски резултати науке и праксе, као и могућности реалне подршке укључењу Србије у ЕУ у складу са преговарачким поглављем 11- пољопривреда и рурални развој.
Идентификацијом и искоришћавањем корпоративних предности, регион се може позиционирати као уникатна туристичка дестинација, што подразумева интезивнију сарадњу туристичких привреда држава и региона.
Нове дилеме, нова научна и практична решења, холистички приступ и идеје кроз дијалог свих заинтересованих, мисија су наведене конференције под слоганом ,,Европски пут’’.
ПКС организује Промоцију јер даје значајан допринос јачању везе науке и привреду, пре свега кроз имплементацију нових достигнућа у пољопривреди.

На конференцији су говорили:

-АЛЕКСАНДАР БОГУНОВИЋ, Привредна Комора Србије,заменик директора Сектора за пољопривреду
-ЉИЉАНА ЧЕРОВИЋ, ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА Србије
-МИЛИЈА МИЛЕТИЋ, Народни посланик,Скупштина Републике Србије
-Др. ПРЕДРАГ ТЕРЗИЋ, градоначелник града Краљева
-ЗОРАН ЈЕЛЕНКОВИЋ, Туристички посленик испред општине Рашка

-МИЛАН ЈОВИЧИЋ, Етно Центар Гегула, менаџер пројекта МАК 2017 који је истакао да ,,наше конференције нису само догађаји и сусрети за објављивање научних радова, него форуми за пласирање знања на потенцијалном креирању нових технолошких могућности и за проналажење најбољих облика организовања за повећање продуктивности у аграрној производњи.

-Проф.др СВЕТЛАНА СТЕВОВИЋ, Председник Научног комитета МАК 2017
-ДРАГАН ГЛИГОРИЈЕВИЋ, SACEN-Међународни центар за унапређење угоститељства и туризма који је истакао
,,На препород привредног развоја Србија може да рачуна уколико у приоритету развоја у 2017. години да шансу пољопривреди, угоститељству и туризму. Модел нам је Француска што SACEN INTERNATIONAL снажно подржава и заговара заједно са ЕТНО ЦЕНТРОМ „ГЕГУЛА“ из КРАЉЕВА .
-Др.ДАНИЦА МИЋАНОВИЋ, представник ПКС и члан научног комитета МАК 2017.