AKADEMIK BUROVIĆ NASTAVLJA SA DEMASKIRANJEM ALBANSKIH FALSIFIKATA I LAŽI

 Na portalu BASHKIMI I SHQIPËRISË albanskih emigranata u Beču-Austrija, link http://www.ikvi.at/?p=13200, Albanac iz Šestana – Bar, Crna Gora, Ðok Dabaj objavio je svoj dopis protiv crkvice na vrh Rumije, gde – između ostalog – kaže da je Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop Cetinjski Mitropolit Crnogorsko-primorski Gospodin dr. Amfilohije Radović poreklom Albanac iz Hota, oblast na granici Crne Gore i Albanije. U svom komentu od 09.12.2016, akademik, prof. dr Kaplan Burović dao mu je ovaj odgovor:

 

“JA, Albanac koji ostah Albanac” i “ON (Mitropolit Amfilohije!), slovenizirani Albanac” – kako možete videti – ovo su prve reči, kojima počinje i, pošto ih ponavlja još jedno 4-5 puta, njima i završava svoj dopis Ðok Dabaj, školovan i vaspitan na Universitetu Tirane “Enver Hodža”.

Da je Gospodin Amfilohije Radović slovenizirani Albanac, Ðok Dabaj (Ovaj Albanac koji ostade Albanac, znači – prema njemu – onaj koji se nije slovenizirao!) ne dokazuje nam to ničim, u jedno vreme što prezime ovog “sloveniziranog Albanca” – RADOVIĆ – sugeriše nam jednog autentičnog Slovena.

Ne – iz Hota, već i iz Tirane da mu je poreklo, to ne znači da je i svojim nacionalnim poreklom Albanac, jer u Tirani i na sve strane Albanije, dan-danas, sem Albanaca, žive i pripadnici ostalih naroda, znači – i oni slovenskih nacionalnosti.

Koliko da se zna, On je roden u Donjoj Morači, kod Kolašina, od oca Ćirila i Mileve Radović, pa mu je i svetovno ime Risto.

A ako je ko, u kojem napisu, rekao za Njega da je poreklom Albanac, ovo ne znači da je to i dokazao. Jedno je REĆI i sasvim drugo ISTINA. Rekli su i za Albance, pa i istaknute firme evropskih naučnika, da su srpsko pleme, dok jedan od njih reče nam da su i “srpski bastardi”, ali niko sa pameću u glavi nije se bazirao na te izreke za Albance. Naprotiv, Srbo-Crnogorci su prvi koji su to i demantovali.

Pa i da je Mitropolit svojim poreklom Albanac, Srbo-Crnogorce – koji su izabrali nesumnjivog Albanca Sinan Hasani za presednika Jugoslavije – to ni najmanje ne uznemirava, pa i kad bi bio – kao Sinan Hasani – autentični Albanac. Ako je zaslužio taj položaj – i lumtë dhe e gëzoftë! (alb. bravo mu bilo i neka mu je sa srećom!). Na mnogaja let! – jer, iako je poliglota (A po gospodinu Dabaj – i Albanac!), muguće da albanski ne razume.

Sada da se vratimo kod ovog Albanca koji ostade Albanac, koji se nije slovenizirao, a koji sebe (Pošto je položio ispit maksizma-lenjiizma i do jučer nam se busao u prsa za internacionalizam!) sa posebnim ekstremno nacionalističkim ponosom naziva sebe Ðok Dabaj (Gjokë).

Prezime DABAJ što znači na albanskom jeziku? Uzalud ćete ga tražiti u delu Albanske akademije nauka FJALORI I GJUHËS SË SOTME SHQIPE, jer nećete ga naći nigde i u nijednoj formi. Ali, ako ga potražite u delu Albanološkog instituta Prištine FJALOR SERBO-KROATISHT – SHQIP, kod srpskog apelativa dabar, naćićete prevod na albanski  jezik “kastor” (lat. Castor fiber).

Znači, dok nam prezime Mitropolita Gospodina Amfilohija ne suđeriše kojeg Albanca, prezime Ðoka Dabaj nam suđeriše Slovena, Srbo-Crnogorca, koji nam se – na njegovu žalost – albanizirao.

Ali da vidimo i njegovo ime ÐOKA (Gjok/ë,-a).

Ima li mogućnosti da nam kaže oklen mu to ime? U citiranom REČNIKU Akademije nauka Albanije apelativ gjok,-u znači “Konj sa belim dlakama” (Tamo je na alb. jeziku napisano “Kalë me qime të bardhë”. Izvinite me što ću ispraviti vašu Akademiju nauka, Albanci, jer se na albanskom jeziku kaže “Kalë me qime të bardha”!). Iako kod Albanaca srećemo i imena Dash (Ovan), Krokodil, Luftanije (Ratni brod), ne verujem da je ko nadenuo svom sinu ime GJOK, prema konju gjok = “beo konj”, jer bi se tada taj antroponim pisao i prononcirao GJOK – (Kratkim –O– i bez –Ë). I odredeni vid imena ne bi bio GJOKA (Sa dugim –O– u neodredenom vidu!), već GJOKU.

Antroponim GJOKË kod Albanaca ima poreklo od srpsko-crnogorskog antroponima ÐOKO, a ovde od grčkog JORGOS (Γεώργιος), koje je u srpskom jeziku dalo ÐORÐE, dok je na albanskom dalo GJERGJ. Srpsko ÐORÐE se skraćuje u hipokoristično ÐOKO-ÐOLE-ÐONO. Od ovih skraćenica su proizašla slovenska prezimena: Ðoković, Ðokić, Ðolević, Ðoletić, Ðonović, Ðonić i druga.

Albanci i Sloveni (Srbi, Crnogorci i Makedonci) dugo su živeli u simbiozi, sve do dolaska Turaka i islamiziranja Albanaca u masi, što je odelilo ove Albance od Slovena i drugih hrišćanskih naroda uopšte, a Balkana posebno. Živeći u simbiozi oni su mnogo uzimali i davali jedni-drugima u svim oblastima, pa i ljude. Ne samo pojedince, već čitave porodice, pa i bratstva, ako ne i plemena.

Tako, ako Mitropolit dr Amfilohije nije albanskog porekla, ovo ne znači da ne malo drugih, koji nam se sred Podgorice i Beograda busaju u prsa da su čistokrvni Srbi, odnosno Crnogorci, da su poreklom Albanci. I obrnuto: da su poreklom Srbo-Crnogorci oni Albanci, koji nam se sred Tirane busaju u prsa, kao ovaj Ðok Dabaj, da su Albanci.

Od vremena sam naglasio da se niko ne busa više u prsa za albanizam (odnosno – za srbizam!) od onih koji su svesni za svoje nealbansko (odnosno – nesrpsko!) poreklo. Busajući se u prsa za albanizam (odnosno – za srbizam!) i čineći zločine nad glavama drugih, posebno nad glavama Slovena (Oni koji su slovenskog porekla!), odnosno – nad glavama Albanaca (Oni koji su poreklom Albanci!), nastojavaju da se maskiraju i da ubede druge da su zaboravili svoje poreklo i da se sada osećaju kako se to izjavljuju.

Ili ne, o Albancu koji se niste slovenizirali ?!

 

Na tom sajtu čitaoci ovog komenta se ređaju jedan za drugim i – ćute. Činjenica što su počeli da akademiku, prof. dr Kaplanu Buroviću objavljuju tu i tamo po koji koment svedoči nam da su ovi Albanci počeli i da cediraju, da razmišljaju i da prihvaćaju po koju istinu, pa i od onih koje su stvarno gorke.

Od pamtiveka se kaže: Ćutanje je priznanje!

Sa druge strane, Akademik Burović nam je od vremena rekao da nisu svi Albanci kao Ðok Dabaj. Činjenica je i objavljivanje tog komenta od njihove strane.

                                                                                                                                          Lj.L.