НИНО БРАЈОВИЋ: СРБИЈА ЗЕМЉА ВИСОКИХ СТАНДАРДА У ПОШТОВАЊУ ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%98%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%9b

Нино Брајовић, државни секретар за информисање и медије Министарства културе и информисања Републике Србије

Београд: 18.01.2017.

„Србија је држава која негује високе стандарде када је у питању положај националних мањина, која се тим стандардима не хвали већ их истински негује као темељне вредности мултикултуралног и толерантног друштва“, рекао је државни секретар за информисање и медије Нино Брајовић у уводној речи на једнодневном семинару “Право на информисање особа које припадају мањинама”, који се у организацији Министарства културе и информисања у сарадњи са Европском комисијом одржава данас у Београду.

Брајовић је истакао да право на информисање на језицима националних мањина, право на образовaње на свим нивоима на матерњем језику као и право на јавну употребу матерњег језика нису били доведени у питање ни у најтежим временима кроз које су, посебно у блиској прошлости, пролазили српски народ и држава.

„Претходне године, а тај тренд ће бити настављен и у 2017, за медије који информишу на језицима националних мањина из републичког буџета и буџета АП Војводине издвојено је више средстава него за све остале медије, не рачунајући буџетска издвајања за јавне сервисе. Мањинским медијима припало је око 305.000.000 динара а свим осталим медијима 215.000.000 динара“, нагласио је Брајовић.

Он је као посебно вредну поменуо чињеницу да Радио-телевизија Војводине производи и емитује програме на 13 језика, по чему је овај јавни сервис сигурно међу јединственим у свету, а да је у 2016. години 50 од 166 општина и градова, не рачунајући територију АП Косова и Метохије, издвојило новчана средства за конкурсе за  пројектно суфинансирање медијског садржаја на мањинским језицима.

„Министарство културе и информисања предложиће измене Закона о јавном информисању и медијима како би локалне самоуправе биле обавезне да расписују конкурсе и  издвајају више новца за пројектно суфинансирање свих па и мањинских и вишејезичних локалних медија, јер се у пракси дешава да одређени број локалних самоуправа издваја мало или нимало новца за информисање“, најавио је државни секретар у Министарству културе и информисања.

Семинар “Право на информисање особа које припадају мањинама” организован је у циљу испуњења активности из Акционог плана за Преговарачко поглавље 23, као и Акционог плана за остваривање права националних мањина.

Поред Нина Брајовића, учесницима ће се обратити експерти ангажовани од стране Европске комисије – представници Савета Европе, ОЕБС-а и реномираних европских универзитета. Они ће представити међународни регулаторни оквир, као и примере најбоље праксе из области права на информисање особа које припадају мањинама.

За учешће на семинару пијавило се преко 50 учесника, представника државних органа, регулаторних и саморегулаторних тела, медијских и новинарских удружења, националних савета националних мањина и међународних организација.