Reševanje »Evropske Amazonke« z Muro

Ob njej tudi Gornje Podunavlje, Kardjodjevo in Tikvara

Spodnji tokovi rek Drave in Mure in z njimi povezani deli Donave, ki se vijejo skozi Slovenijo, Avstrijo, Hrvaško, Madžarsko in Srbijo, predstavljajo eno najbolj ekološko pomembnih evropskih rečnih območij, tako imenovano »Evropsko Amazonko«. Toda s tehničnimi posegi človeka v to naravno področje se ogroža njen nadaljnji obstoj.

Zveza društev Moja Mura je tako v sodelovanju s Svetovno organizacijo za naravo (WWF) in v okviru kampanje »Rešimo MURO – Ne HE Hrastje-Mota«  pripravila v mesecu marcu številne filmske večere za reko Muro, kajti gre pravzaprav za reševanje »Evropske Amazonke« – rek na razpotju med zaščito in reševanjem: Mure, Drave in Donave.

Koordinatorica kampanje, Andreja Slameršek iz Društva za proučevanje rib Slovenije, je predstavila Biosferno območje Mure, zelo prepričljiv razmislek o pomembni odločitvi glede gradnje hidroelektrarn na reki Muri je dodal univ. dipl. inž. gradbeništva Stojan Habjanič iz Zveze društev Moja Mura, program pa je povezovala Nataša Bavec. A v samem začetku sta številne zbrane v predprostoru DOSOR-jeve knjižnice nagovorila dva zagovornika ohranjanja narave: Emil Šmid iz Gornje Radgone, ki je že občan Občine Radenci ter Viktor Zamuda, ki je dolga leta aktiven v Kajak kanu klubu Petanjci in »živi z reko«.

Prosto tekoča Mura v Sloveniji in ob meji z Avstrijo je znotraj načrtovanega petdržavnega (Slovenija, Avstrija, Hrvaška, Madžarska in Srbija) Biosfernega območja Mura-Drava-Donava. Predstavljena je tako bila pomembnost reke Mure, izguba naravnih vrednot in biološke pestrosti ob morebitni gradnji HE Hrastje-Mota. Poslušalke in poslušalci so lahko slišali tudi za alternativne energetske rešitve, predstavitve pa je dopolnil še dokumentarni film »Upor na Donavi« režiserja Roberta Epple-ja, ki je ponazoril prizadevanja okoljevarstvenikov, da so preprečili izgradnjo še ene hidroelektrarne na reki Donavi v sosednji Avstriji.

Čezmejni UNESCO Biosferni rezervat bi naj združil več kot sto posameznih zavarovanih področij v regiji Mura – Drava – Donava (300 tisoč hektarjev osrednjih in varovanih con ter 700 tisoč hektarjev tranzicijskih con). Septembra 2016 se je 5 ministrov (Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Srbije) dogovorilo o prihodnjem sodelovanju in skupnem upravljanju čezmejnega biosfernega rezervata. V to bil vključena področja: Natura 2000 Mura in Natura 2000 Drava v Sloveniji; Natura 2000 Mura v Avstriji; Regijski park »Drava-Mura« in Krajinski park »Kopački Rit« na Hrvaškem; Natura 2000 Mura, Natura 2000 Ormansag in Narodni park »Donava – Drava« na Madžarskem ter Posebni rezervat »Gornje Podunavlje«, Naravni rezervat »Karadjordjevo« in Krajinski park »Tivara« v Srbiji.

Filip Matko Ficko

Priložene fotografije:

2876: »Evropska Amazonka«

2902: Čezmejni rečni sistem Mure, Drave in Donave

2875: Kampanja »Rešimo Muro« !

2893: Strokovna literatura

2894: Ministri petih držav jeseni 2016

2897: Stop HE Hrastje Mota !

2878: Povezovalka programa Nataša Bavec

2882: Zbrani v predprostoru DOSOR-jeve knjižnice

2899: Univ. dipl. inž. Gradbeništva Stojan Habjanič