Zbor Prekmurske podružnice multiple skleroze

Uspešni v balinanju in šahu

V restavracijskih prostorih hotela Diana v Murski Soboti so se na občnemu zboru v soboto, 22. aprila dopoldne, zbrali članice in člani Prekmurske podružnice Združenja multiple skleroze Slovenije, s sedežem v Murski Soboti.

Kot gostji so med nje prišli: iz Združenja multiple skleroze Slovenije Nada Tomanič ter Martina Copot iz Območne enote Zavoda za zdravstveno in invalidsko zavarovanje v Murski Soboti. Slednja je v samem uvodu pohvalila aktivnost v Prekmurski podružnici Združenja multiple skleroze (ZMS) ter opomnila na vse novosti pri zdravstvenem zavarovanju za invalidne osebe. A predstavnica ZMS je spomnila članstvo na programe združenja, ki jih moč koristiti v tekočem letu.

O delu v letu 2016 je poročal Franc Gobar, ki je omenil, da je bilo včlanjenih 79 članic in članov, med letom sta umrla dva, a se je vpisalo pet novih. Aktivnih je bilo 58 posameznic in posameznikov. Dve članici sta v domovih za ostarele, a 27 članic in članov je težko gibljivih. Kar 49 članic in članov je invalidsko upokojenih, pa čeprav se uveljavlja nova zdravila in metode zdravljenja multiple skleroze. Tako se zdravstveno stanje članstva iz leta v leto poslabšuje, opažajo pa, da za to (tokrat še neozdravljivo !) boleznijo zbolevajo čedalje mlajši ljudje. V okviru rehabilitacijskih programov v Zdravilišču Topolšica in Zdravilišču Laško je skupinsko ali individualno rehabilitacijo koristilo 41 članic in članov s tremi spremljevalci, dva člana sta potrebovala celotno nego. Program ohranjanja zdravja so koristili štirje.

Za področje poverjeništva ter obiskovanja članstva na domu so v Prekmurski podružnici zadolženi trije: na področju Upravne enote Murska Sobota Dragica Turha in Suzana Petek, na področju Upravne enote Lendava pa Anton Magdič. Opravili so kar 43 obiskov, udeležili pa se tudi izobraževanja poverjenikov v Zdravilišču Topolšica. Socialno pomoč se je v okviru znižanih kriterijev zagotovilo lahko le 13 članom, ob pomoči Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Murska Sobota pa je bilo razdeljenih 60 prehranskih paketov. S področja dveh upravnih enot (Murska Sobota in Lendava) finančna sredstva Prekmurski podružnici MS zagotavlja le devet občin od skupno devetnajstih.

V Tednu MS konec maja 2017 so se udeležili srečanja vseh slovenskih podružnic MS v Rakičanu, oktobra so pripravili piknik, ob zaključku leta pa še družabno srečanje v gostišču Mencigar na Krajni.

Anton Magdič je kot športni referent poročal o športnih dejavnostih v letu 2016: na tekmovanju v šahu posamezno je Erika Benčec osvojila 1. mesto; na balinanju v Mariboru je ženska ekipa osvojila 2. mesto, moška ekipa pa 1. mesto; na državnem tekmovanju v balinanju v Ljubljani je ženska ekipa osvojila 3. mesto, moška ekipa pa 2. mesto; prav na dan občnega zbora, torej 22.4.2017, je Erika Benčec na tekmovanju v Ljubljani osvojila naslov viceprvakinje v šahu !

Ker je dosedanjim organom, ki so vodili Prekmursko podružnico MS štiri leta, potekel mandat, so bili razrešeni. Izvoljeno je bilo novo vodstvo, ki ga sestavljajo: predsednica Prekmurske podružnice MS bo v prihodnje Erika Mataj, njena namestnica pa Suzana Petek; Erika Mataj bo istočasno tudi športna referentka; poverjenici bosta Dragica Turha in Suzana Petek: za delegata na skupščini Združenja multiple skleroze Slovenije pa bo Prekmursko podružnico MS zastopal Franc Gobar, njegova namestnica bo Katarina Magdič.