IZLOŽBA SLIKA FILIPA MATKA FICKA, POZNATOG SLOVENAČKOG SLIKARA, ČLANA DRUŠTVA »ŠTAJERSKA ZAJEDNICA« IZ MARIBORA.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rade Bakračević otvara izložbu

IZLOŽBA JE OTVORENA DO 21. JUNA 2017

Lendava, 16. maja 2017 – Pogranično mesto Lendava, koje se nalazi na tromeđi Mađarske, Hrvatske i Slovenije doživelo je veliku umetničku čast. U Lendavu je stigao Filip Matko Ficko, slovenački slikar, da se sa svojim umetničkim delima predstavi ljubiteljima slikarstva iz ovog dela Slovenije.

2

Filip Matko Ficko i Rade Bakračević

Izložbu slika su zajednički realizovali: Srpsko kulturno društvo Štajerska zajednica iz Maribora i Savez kulturnih društava iz Lendave.

Izložba je organizovana u galeriji Saveza kulturnih društava u dvojezičnom gradu Lendava u kome godinama žive Mađari i Slovenci u prijateljskim i kulturnim odnosima.

Izložbu je otvorio Rade Bakračević, Srpski vitez.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 O umetniku je Rade Bakračević rekao sledeće:

 Filip Matko Ficko kao slikar traži u svojoj okolini likovno značajne elemente koje stilizira i zatvara u simboličnu celinu. Tako je na ovoj izložbi precizno naslikao ilustrativnu priču krajeva koje posećuje i u kojima živi i stvara.

Na taj način je spretno izbegao zamkama koje donose prostorski volumen i naslikao suverene slike svojih osećanja.

3

Umetnik pored svojih slika

Filip u svojim slikama želi svoju realnost da smesti u neki svet, pravougaonih oblika neobičnog, atraktivnog, pomalo biblijskog života, koji se nalazi oko njega. U svojim slikama prikazuje realnu sliku u kojima život mora da bude duhovit, živopisan, pikantan i čak, neka bude, i erotičan sa puno specifične energije, bogate erudicije sa iskonskom i patrijarhalnom tradicijom jer ipak ovaj svet je previše destabilizovan i haotičan.

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ljubitelji slikarstva

Njegovi slikarski ciljevi su  visoko individualizovani, predani imaginaciji kao jedinom oblikovanom sredstvu nastajanja i vrednovanja, instinktivno se opirući na paletu živih boja sa neograničenim prisvajanjem prostora kome pripada i sa svojim idejama se približava savršenošću, koja se uklapa sa bojama iz njegove okoline.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Meditiranje pored umetnikovih ostvarenja

Sa svojim čopićem vlada imaginacijom sa kojom hoće da menja i preobražava život što je i vrhunski cilj svakog slikara,  koji pozitivno gleda na život kao na integralni i apsolutni fenomen svakog publiciteta, koji naginje ka dionizijskim ekstazama tragajući za dopunskim značenjima njegovih pozitivnih htenja, koja su vidljiva i koja na njegovim platnima ostaju zauvek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Plakat za izložbu

2013 godine je u okviru konkursa »Zlata paleta« primio sertifikat za kvalitetno likovno delo akril na platnu »Trebušni ples«, sledeće godine dobio je sertifikat za fotografiju: Nekad je bila mlada i lepa. Naravno dobio je i više drugih nagrada za svoja dela.

Rade BAKRAČEVIĆ

Foto: Zdravko Majstorović