IVICA DAČIĆ, prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar za spoljne poslove Republike Srbije dao intervju za »ŠTAJERSKE NOVICE«

img_4409

img_4413

Na Bledu ie, danas 5. 9. 2017, Rade Bakračević, glavni i odgovorni urednik “Štajerskih novic” imao intervju sa njegovom ekselencijom Ivicom Dačićem, prvim potpredsednikom Vlade R. Srbije i ministrom za spoljne poslove Srbije.
Rade Bakračević je postavio dva konkretna pitanja: Kada će Srbija da dobije Ministarstvo za dijasporu i kako Ministar vidi saradnju sa Srbima iz regiona, konkretno iz Slovenije. Intervju će biti naknadno objavljen.