NACIONALNI SAVET SRBA SLOVENIJE PREUZEO INICIJATIVU

 

img_4771

Razgovori o statusu Srba u Sloveniji vodili su se do duboko u noć

STATUS SRBA U SLOVENIJI SAMO UZ POMOĆ SLOVENACA

Ljubljana, 27. septembra – U Ljubljani, glavnom gradu Slovenije u utorak 26. septembra sastali su se članovi glavnog odbora predstavnika Srba, koji žive u Sloveniji.

Kao što je poznato u Sloveniji živi, prema podacima slovenačke vlade oko 40.000 Srba sa teritorije bivše zajedničke države.

Radi rešavanja srpskog pitanja i njihovog statusa nacionalne manjine prošle godine je u Ljubljani formiran Nacionalni savet Srba Slovenije, kome su prisustvovali članovi slovenačkog parlamenta, na čelu sa predsednikom Parlamenta Milanom Brglezom i predstavnici Vlade Republike Srbije.

Već na prvoj skupštini predstavnici Srba iz Slovenije odlučili su, da zajedno sa svojim predstavnicima iz slovenačkog Parlamenta i drugim stanovnicima Slovenije, koji pozitivno gledaju na srpsko pitanje, pokušaju na miran i dostojanstven način rešiti pitanje što boljeg suživota sa Slovencima i ostalim državljanima Slovenije.

 

img_4739

Radno predsedništvo

Istaknuto je da Srbi pozitivno gledaju na saradnju sa predstavnicima slovenačke vlade i ostalih institucija. Potrebna je veća saradnja sa slovenačkim institucijama na području učenja srpskog jezika, mada su članovi Glavnog odbora govorili i o tome, da su i sami Srbi krivi, da mnoga srpska deca ne poznaju dobro srpski jezik jer sami roditelji ne posvećuju dovoljnu pažnju srpskom – maternjem jeziku.

Na jučerašnjoj sednici  je bila najvažnija tačka dnevnog reda – rasprava o Predlogu Strategije za očuvanje i unapređenje kulturnog i nacionalnog identiteta srpske zajednice u Sloveniji i unapređenje odnosa između srpske zajednice i institucija Republike Slovenije  i institucija Republike Srbije i Republike Srpske.

Uvodno izlaganje podneo je Nikola Todorović, sekretar NSSS, koji je naglasio da su na izradi  Strategije radili odbori za pojedina područja – kao što su: područje kulturnog stvaralaštva, prosvete, obrazovanja i naučne saradnje, privredne i ekonomske saradnje, nacionalnog dualiteta i humanitarne saradnje.

img_4744

Nikola Todorović, sekretar  NSSS

Cilj Strategije je priprema i usvajanje jednog važnog dokumenta, koji će biti osnova za akcijsko delovanje ne samo srpskih kulturnih i drugih društava u Republici Sloveniji, nego i institucija matične države Srbije i Republike Srpske, ali i institucija Republike Slovenije u pravcu očuvanja i unapređenja kulturnog i nacionalnog identiteta Srba u Sloveniji, ali i rešavanje njihovog statusnog pitanja. Od velikog značaja je bilo predstavljanje Strategije u institucijama Republike Srpske (12.4.2017.) i Republike Srbije (31.5.2017.). Takođe od velikog značaja je mogućnost da i srpska društva u Sloveniji u sledećih dvadeset dana daju svoje mišljenje, predloge i primedbe, koje će radna grupa za izradu Strategije uzeti u obzir, kod izrade konačne verzije, a koja će biti usvojena na sledećoj Skupštini NSSS, naglasio je Nikola Todorović.

Svako poglavlje u Strategiji ima svoju važnost, a sva zajedno predstavljaju jednu celinu, koja treba da predstavlja platformu za akcijsko delovanje s ciljem očuvanja i unapređenja nacionalnog identiteta, kao i rešavanja otvorenih pitanja srpske zajednice u Sloveniji.

Analiza stanja i položaj srpske zajednice nakon sticanja nezavisnosti Slovenije, podseća na kojim područjima je srpska zajednica najosetljivija i koje mere treba da se primene, ukoliko srpska populacija želi da se kultura, jezik i nacionalni identitet ne samo sačuva, nego i unapredi, rekao je u svom govoru Nikola Todorović, sekretar Saveta.

Članovi Glavnog odbora su najviše govorili o problematici prosvete, obrazovanja i naučne saradnje. Jedinstven stav je bio da to poglavlje treba u toku rasprave još doraditi, pre svega u pogledu mera, koje treba da preduzmu ne samo srpske organizacije u Sloveniji, nego i institucije matične države.

Prisutni su usvojili predlog Strategije s pozivom svim srpskim društvima registrovanim u Sloveniji da proslede svoje predloge i primedbe do 16.10.2017. godine. Sve predloge i primedbe će radna grupa za izradu Strategije pažljivo razmotrit i ukoliko budu primerne umestiti ih  u konačni tekst Strategije.

Glavni odbor NSSS je takođe usvojio informaciju o pripremi uzvratne posete predstavnika Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske i Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske. Ova poseta bi bila od velike važnosti ne samo za NSSS, nego i za institucije Republike Srpske. Program posete, njegove sadržajne, vremenske i finansijske okvire će usvojiti Predsedništvo NSSS, po prethodnom usaglašavanju sa  protokolima pojedinih institucija Republike Srpske i institucija Slovenije.

Na kraju je GO Nacionalnog saveta Srba Slovenije odlučio da se godišnja skupština NSSS održi u novembru ove godine.

 

Tekst i foto: Rade Bakračević