Predstavitev monografije »Četrta operativna cona«

dsc_2340

Pogovor z zgodovinarjem Žnidaričem

Zgodovinar dr. Marjan Žnidarič bo v torek, 28. novembra zvečer, gost na pogovoru v predprostoru knjižnice DOSOR-ja, Doma starejših občanov Radenci. Srečanje z njim pripravlja Krajevna organizacija Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Radenci.

marjan-znidaric

Slovenski zgodovinar, kustos in muzealec dr. Marjan Žnidarič je bil v Mariboru urednik Založbe Obzorja, ravnatelj Mariborske knjižnice, pa tudi ravnatelj Muzeja narodne osvoboditve v Mariboru. Pri Zvezi združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije je izšla njegova knjiga – monografija »Četrta operativna cona« (pregled zgodovine nacistične okupacije in osvobodilnega boja na slovenskem Štajerskem, Koroškem in Prekmurju). V njej avtor v osmih vsebinsko-kronoloških in enem tematskem poglavju poda temeljit pregled dogajanj na Štajerskem, Koroškem in Prekmurju (ter od oktobra 1944 dalje tudi v delu Gorenjske) v času nacistične okupacije, okupatorjevih raznarodovalnih ukrepov in osvobodilnega boja Slovencev v letih 1941 – 1945. Območje 4. operativne cone je zajemalo dobri dve tretjini ozemlja predvojne Dravske banovine ter velik del Koroške na avstrijski strani meje. Avtor na 877 straneh s 132 ilustracijami (fotografije, skice, dokumenti) ponuja znanstveno potrditev o upravičenosti slovenskega osvobodilnega boja, ki pomeni vrh v dosedanji slovenski zgodovini.

mb-02

Pod delovnim naslovom »Vloga in pomen IV. operativne cone v slovenskem narodnoosvobodilnem boju« bo pogovor, s pričetkom ob 18. uri, z dr. Marjanom Žnidaričem usmerjal predsednik Krajevne organizacije Zveze združenj borcev za vrednote NOB Radenci Darjan Mencigar.

Filip Matko Ficko