Skupina za obnovo bazena v Radencih imenovana na izredni seji Občinskega sveta

dscn3407

Radenci, 21. november – Konec novembra so vsa gospodinjstva v Občini Radenci prejela Informator (obvestila za občane Občine Radenci). V njem lahko občanke in občani preberejo objavljen sklep Občinskega sveta Občine Radenci, ki je bil sprejet na 7. izredni seji 9. novembra letos, da se naroči projektna dokumentacija za obnovo klasičnega oziroma konvencionalnega bazena in sicer po pridobitvi vseh služnostnih pogodb za dostop do bazena.

dscn3409

Občinska uprava naj bi v roku osmih dni po pridobitvi vseh služnostnih pogodb pričela s postopkom oddaje javnega naročila za izdelavo Projekta za izvedbo del. Zatorej je bila na isti seji imenovana 3-članska projektna skupina za vodenje »Projekta obnova bazena«, v njej pa so: Aleš Kaučič (podžupan in predsednik komisije) ter člana Zlatko Mir in Miroslav Madon. Tej projektni skupini je s strani občinske uprave za tehnično pomoč imenovana direktorica občinske uprave Mojca Marovič.

Filip Matko Ficko

dscn4144

 

dscn4145