Evropska sodobna zgodovina kot izziv

Murska Sobota: gost Vanekovega večera dr. Dušan Nečak

dsc_2349

V viteški dvorani soboškega gradu 4. junija zvečer

V Viteški dvorani gradu v Murski Soboti je bil 4. junija izveden junijski »Vanekov večer«. Pripravila sta ga Pokrajinski muzej Murska Sobota in Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, ki ima svoj sedež ima v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih. Gost »Vanekovega večera« je bil dr. Dušan Nečak.

dsc_2334

Nečakov zbornik: Procesi, teme in dogodki 19. in 20. stoletja

Zaslužni profesor dr. Dušan Nečak je eden najpomembnejših in najuglednejših visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in znanstvenikov na področju historiografije v Sloveniji ter izjemno zaslužen za njeno afirmacijo v mednarodnem okolju. Svojo visokošolsko pot je kot docent začel na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1980, od leta 1989 pa kot redni profesor, ki je kot prvi univerzitetni učitelj začel predavati slovensko, jugoslovansko in občo zgodovino po 2. svetovni vojni. Njegov izjemno bogati raziskovalni, znanstveni in strokovni opus zajema več tematskih sklopov, od raziskovanja narodnostnih in narodnostnomanjšinskih vprašanj, zgodovine nemškega govornega prostora (posebej Avstrije in Nemčije), problematike zahodne meje in tako imenovanega »Tržaškega vprašanja«, do številnih aktualnih in občutljivih poglavij slovenske (Dachauski procesi) in jugoslovanske zgodovine.

dsc_2329

Zaslužni profesor, 70-letnik, dr. Dušan Nečak

Ob številnih funkcijah na matični fakulteti, na univerzi in v mednarodnem akademskem okolju je bil pobudnik ustanovitve Slovenskega znanstvenega inštituta na Dunaju, predsedoval slovensko – avstrijski skupini zgodovinarjev, vodil ali sodeloval v številnih mednarodnih projektih, na številnih kongresih in simpozijih, kot tudi na humanitarnem področju kot vodnik reševalnega psa na številnih reševalnih akcijah doma in v tujini. Njegova bibliografija zajema nad 1100 enot v desetih jezikih, med njimi 83 izvirnih in preglednih znanstvenih člankov, 48 samostojnih znanstvenih sestavkov v monografskih publikacijah in 18 znanstvenih monografij doma in v tujini.

dsc_2339

Sproščeni razgovor pred občinstvom

V čast 70-letnice zaslužnega profesorja dr. Dušana Nečaka so mu sodelavci in prijatelji »za vse kar je prispeval k obogatitvi zgodovinopisne znanosti na Slovenskem in v drugih državah ter k razvoju oddelka, fakultete in univerze, s katerimi še vedno redno in tvorno sodeluje« posvetili »Nečakov zbornik: Procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja«.

In prav o tem je tekla beseda na »Vanekovem večeru«, pogovor z izjemnim gostom pa sta usmerjala ter zastavljala vprašanja podpredsednik Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija Marjan Šiftar ter nekdanja študentka zaslužnega profesorja dr. Dušana Nečaka, danes direktorica Pokrajinskega muzeja v Murski Soboti Metka Fujs.

Filip Matko Ficko