V »Deželi treh src« praznik prostovoljstva

 Desetletnica »PrePROSTOdobroVOLJEC« v DOSOR-ju

marija-erves-ambasadorka-prostovoljstva-v-dosor-ju

Marija Erveš ambasadorka prostovoljstva v DOSOR-ju.

Leta 2008, torej pred desetimi leti, je svoja vrata svojim bodočim stanovalkam in stanovalcem, kot tudi prostovoljkam in prostovoljcem, odprl DOSOR, Dom starejših občanov Radenci. Bilo je to v začetku julija, čeprav je uradna otvoritev doma bila šele 3. septembra.

31-7-2018-kartanje-ob-10-letnici

kartanje ob 10-letnici.

DOSOR ima že od samega začetka delovanja velik posluh za prostovoljstvo. Koncept prostovoljstva, ki so ga poimenovali »PrePROSTOdobroVOLJEC«, omogoča neke vrste mostove tovrstne dejavnosti, kajti gre za povezavo individualnih, odraslih prostovoljcev, z osnovnimi in srednjimi šolami, s študenti, podjetji (korporativno prostovoljstvo), z raznimi skupinami in društvi (društvo upokojencev). Od letošnjega januarja ima DOSOR tudi »ambasadorko prostovoljstva« in le-ta, Marija Erveš, se spominja: »…Z oranjem ledine prostovoljnega dela so začeli članice in člani Društva upokojencev Radenci, ki je v tem domu dobilo svoj novi prostor. Začela so se druženja s stanovalci in sodelovanje prostovoljcev na organiziranih družabnih dogodkih sodelavcev DOSOR-ja. Kot voditeljica prostovoljcev pri Društvu upokojencev Radenci sem skrbela za povezavo z vodstvom doma, zaposlenimi in s stanovalci ter za izvajanje in vključevanje prostovoljcev v različne aktivnosti. Že 31. julija 2008 so se prostovoljci udeležili druženja s prvimi stanovalci ob peki koruze, na čajanki, ob pečenih jabolkih in peki krompirja. V nove prostore, v DOSOR, se je Društvo upokojencev preselilo 1. septembra, uradna otvoritev DOSOR-ja pa je bila 3. septembra 2008. Prostovoljci društva so se med drugim aktivno vključili v akcijo zbiranja knjig za domsko knjižnico, ob »Dnevu odprtih vrat« (1. oktobra 2008) pa so prostovoljke in prostovoljci društva za vse stanovalce in obiskovalce pripravili likovno delavnico, delavnico dekorativnih aranžmajev iz sadja in zelenjave, delavnico ročnih del društvene skupine Sonček, razstavo ročnih del, oglasno tablo filatelije ter razstavo 67 likovnih del predšolskih otrok…«

kartanje-v-tramincku-ob-10-letnici

 Kartanje v Traminčku ob 10-letnici.

Od tedaj dalje so nekatere aktivnosti tako utečene, da si brez njih stanovalci in prostovoljci težko predstavljamo, da bi minil teden. Ob torkih popoldne je druženje ob kartah (tarok), ob sredah dopoldne odprtost domske knjižnice, a popoldne srečanje članic in članov literarnega krožka. Ob četrtkih popoldne zopet kartanje (šnops), ob petkih popoldne pa pridejo na vrsto ljubitelji 64 črno-belih polj – šaha. V domski kapelici so ob petkih popoldne verski obredi.

Vsak tretji četrtek v mesecu poteka v kavarnici »Traminček« (poleti pa v lepem vremenu na domski terasi) seniorski večer, plesno zabavna prireditev ob živi glasbi, petju in plesu, tako za stanovalke in stanovalce doma, kot tudi zunanje obiskovalce. Velja omeniti še športni ribolov, ki se ga pripravi dvakrat letno (pomladi in jeseni) pod naslovom »Ribičija je terapija«. Vse utečene tedenske, mesečne in sezonske aktivnosti prostovoljci »povežejo« z vsemi drugimi dogodki v DOSOR-ju ter kraju Radenci, da se ustvari pravi mozaik kvalitetnejšega bivanja stanovalcev doma, k njihovi povezanosti s krajem in ljudmi tega kraja.

K vsemu temu jih zavezuje Etični kodeks organiziranega prostovoljstva, ki pravi: »Prostovoljsko delo je delo, ki ga po svobodni odločitvi in brez materialnih koristi opravlja posameznica oziroma posameznik v dobro drugih ali za skupno javno korist.«

 

Tekst: Filip Matko Ficko

Fotografije: Patricija Horvat