17. oktobra praznuje Mestna občina M. Sobota

  1. oktobra praznuje Mestna občina M. Sobota

img_0087

Koncert Partizanskega pevskega zbora iz Ljubljane

img_0010

Do leta 1995 je bil 17. oktober občinski praznik Občine Murska Sobota v spomin na dogajanje med 2. svetovno vojno 17. oktobra 1944 (zadnje aretacije v Murski Soboti in okolici, ko so Madžari zajeli okrog 90 oseb, jih odpeljali pozneje v Szombathely ter jih predali gestapu, ki jih je odpeljal v koncentracijska taborišča, od koder se jih je vrnilo le 30), od leta 1997 dalje pa ta dan obeležujejo kot Spominski dan Mestne občine Murska Sobota.

img_0015

Tako je ob letošnjem Spominskem dnevu Mestne občine Murska Sobota bila v dvorani Gledališča Park v Murski Soboti zvečer ob 18. uri 14. oktobra prireditev, na kateri je nastopil Partizanski pevski zbor iz Ljubljane.

img_0203

Bil je to pravzaprav letni koncert tega zbora, ki ga kot dirigent vodi prof. Iztok Kocen, spremljavo pevcev s harmoniko pa izvaja Branko Sladič.

img_0016

Povezovalka programa, Neža Strenčan, je pred polno dvorano Gledališča Park najprej napovedala slavnostnega govornika: župana Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksandra Jevška.

img_0020

Ta je med drugim poudaril: »… Spominski dan Mestne občine Murska Sobota je vsako leto priložnost, da se kot skupnost spomnimo na pomurski osvobodilni boj. To je bil čas, ko je bilo ogroženo slovensko Prekmurje, skupaj z njim pa svobodomiselna in svobodoljubna narava tega prostora in ljudi… Murska Sobota je danes redišče svobodnega Pomurja, ki se zaveda priložnosti pred nami. Takrat in danes je svoboda predpogoj za napredek…«

img_0028

Nastopajoči Partizanski pevski zbor iz Ljubljane ohranja ideje upora in odpora proti krivicam in nasilju ter negovanje spomina na pesmi odpora kot prispevek h kulturi našega naroda, ki izvira iz edinstvenega dejanja v zgodovini Slovencev v času 2. svetovne vojne, ko je v narodnoosvobodilni borbi za svobodo vzniknila pesem odpora – partizanska borbena domoljubna pesem (prvi nastop 21.maja 1944, skupno so prvi pevci do konca 2. svetovne vojne nastopili najmanj 200-krat v Sloveniji, Hrvaški in Italiji).

img_0055

Zato z javnimi nastopi (vsako leto opravi najmanj 50 nastopov) ta zbor ohranja pesmi odpora in izvirne partizanske pesmi za sodobnike in mlajše rodove ter z njimi budi uporniški duh proti krivicam in nasilju.

img_0163

V Murski Soboti je Partizanski pevski zbor iz Ljubljane zapel trinajst pesmi, po burnem aplavzu občinstva dodal še dve in sledila je zahvala predsednika zbora Jožefa Roškarja. Ob zaključku so sledile še besede zahvale predsednika Mestne organizacije Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Murska Sobota, Damirja Domjana, ki je pozval še k udeležbi na ostalih slovesnih prireditvah do konca meseca oktobra.

Besedilo: Filip Matko Ficko

Fotografije: Rade Bakračević