ZADRTI PUŠAČI SU BOLESNICI

lopusina-i-ja
Dr Marko Lopušina
Dobro je da su Srbija i Evropa shvatili da je pušenje u našoj zemlji opasno po narod. Država od prodaje cigareta zarađuje 100 milijardi dinara, a za lečenje ljudi od duvanskih bolesti troši 400 milijardi dinara. Novi zakon protiv duvana i cigareta trebalo bi da donese odredbe sa dve preventivne mere protiv zadrtih pušača, onih koji puše tri paklice dnevno. Prva je da im se zabrani pušenje svuda na javnom mestu, pa čak i na autobuskim stajalištima. I druga mera je da takvi zavisnici od duvana treba da budu proglašeni za bolesnike i da se leče.
Naime, nikakve mere ne mogu zaustaviti strasnog pušača zavisnika da zapali cigaretu ili da zavija i puši duvan, kada je on pušač koji se opija duvanskim dimom. Bez mere obaveznog lečenja, novi zakon bi od takvih pušača napravio ilegalce, pa bi se ponašali kao narkomani – kradom bi pušili još više i ugrožavali svoju porodicu i okruženje.
I naravno, država treba da plati medijima javne oglase u kojima se govori o pušenju kao smrtonosno opasnoj navici Srba. Time bi se podizala niska svest naših pušača, koji i kad stoje pored kante za otpatke, pikavce bacaju pored na trotoar. To rade i mladi i stari pušači, i dame i gospoda zavnisnici od duvanskog dima. Zato je Beograd, a i čitava Srbija prepljavljena pikavcima. Niko nije izračunao koliko nas košta čišćenje države od otpadaka iz paklica cigareta.
Imam ideju, da neki pronalazač izumi pokretnu i džepnu pikslu za pepeo i pikavce, pa da strastveni pušači svoje đubre nose sa sobom, a ne da njime zagađuju Srbiju i truju narod.

Dr Marko Lopušina, pisac