Državno priznanje Gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru

Dvajsetič podeljena Priznanja Blaža Kumerdeja
V Muzeju novejše zgodovine Slovenije so 14. februarja že dvajsetič podelili Priznanja Blaža Kumerdeja za prispevek v vzgoji in izobraževanju. Zbrane je nagovoril minister za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije dr. Jernej Pikalo, ki je v nagovoru poudaril, da je naš šolski sistem, kot družbeni podsistem, eden najboljših na svetu. Izpostavil je, »da danes častimo tiste, ki ne le najbolje sodelujejo z zavodom, ampak dajejo najboljši del sebe v to, da izobrazijo druge in jim kažejo pot. Predane učiteljice in učitelje, ki vidijo preko kalupov in so srce šolstva.«
slovesnost-s-podelitvijo-priznanj
Slovesnost s podelitvijo priznanj.
Med petimi dobitniki za leto 2018 je tudi Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer (GFML), iz Prlekije (ki je na zemljevidu Štajerske v Republiki Sloveniji). Na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo namreč želijo predstaviti visoke strokovne dosežke posameznikov in ustanov pri delu z mladimi, poudariti njihovo ustvarjalnost in inovativnost ter se jim zahvaliti za prvovrstno sodelovanje z Zavodom.
priznanje-za-gfml
Priznanje za GFML.
In prav Priznanje Blaža Kumerdeja se podeljuje za dosežke pri uvajanju novosti na področjih predšolske vzgoje, osnovnih šol in srednjih šol, šol za otroke s posebnimi potrebami in dijaških domov, pa tudi za odličen končni izdelek, za nove rešitve s področja načrtovanja in uresničevanja kurikuluma ter za širjenje idej v vseh oblikah informiranja in izobraževanja.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Podelitev priznanja GFML
Torej je Zavod Republike Slovenije za šolstvo prepoznal kvalitetno delo zaposlenih na gimnaziji v Ljutomeru ter le-to nagradil s prestižnim priznanjem. Po njihovem mnenju dosežki GFML sodijo v sam vrh slovenskega šolstva, saj je šola v mnogih projektih iskala možnosti nadgradnje dela z nadarjenimi dijaki, razvila učne načrte za vključevanje gledališke in filmske kulture in razvijala uporabo i-učbenikov. Poleg tega si je prizadevala za kakovost pouka matematike v srednjih šolah, razvijala pedagoške digitalne kompetence učiteljev, podjetnost ter dijake s pomočjo inovativnih učnih okolij spodbujala h kritičnemu mišljenju in reševanju miselnih problemov.
ravnatelj-gfml-zvonko-kustec-s-priznanjem
Ravnatelj GFML Zvonko Kustec s priznanjem.JPG
V imenu Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer (GFML) je priznanje prevzel ravnatelj Zvonko Kustec, ki je ob tem dejal: »Priznanje je nagrada za vse, ki delamo na GFML. Je priznanje našemu trudu, inovativnosti in srčnosti, s katero opravljamo svoj poklic. Je potrditev pedagoškemu timu, da dela dobro in usmerjeno k inovativnemu razvoju učnih metod in našega šolskega sistema.«

Filip Matko Ficko
Fotografije: Ludvik Rogan