GOVOR PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA MAG DEJANA ŽIDANA NA ODPRTJU 11. MEDNARODNEGA SEJMA LOVA IN RIBOLOVA TER 5. MEDNARODNEGA SEJMA NATURO

Gornja Radgona, 12. april 2019

Spoštovani visoki gostje,
cenjeni obiskovalci in obiskovalke,
gospe in gospodje,
im4_0934
hvala za ta prijazen uvod. Prav ste povedali, res sem velik ljubitelj narave, zato mi tudi ni vseeno, kaj se z naravo dogaja in kako z njo ravnamo. Žalosti me, da kljub nenehnim opozorilom, rednim podnebnim konferencam in neštetim obljubam, da bomo z naravno ravnali skrbno in jo v čim večji meri ohranili za naše zanamce, z njo ravnamo neodgovorno in lahkomiselno. Nebrzdano plenimo vire, ki so še na voljo.
im4_0993
S številnimi dejavnostmi in posegi siromašimo biotsko raznovrstnost. Okolje, posledično pa sebe, zastrupljamo s kemikalijami. Kopičimo (nevarne in težko razgradljive) odpadke. Skratka vedemo se kot, da imamo na voljo še kakšno Zemljo, še kakšen, za življenje kot smo ga vajeni, prijazen planet.
im4_1037
Kljub pogostim visokoletečim besedam se premalo zavedamo, da je ravnovesje odnosov med vsemi oblikami življenja eden od osnovnih pogojev za našo prihodnost. Brez ohranjanja narave in varovana okolja ni človeštva in ni prihodnosti!
im4_1180
Pomurski sejem tokrat gosti 11. mednarodni sejem lova in ribolova ter 5. mednarodni sejem Naturo. Gre za področji, ki sta neločljivo povezani hkrati pa je obema skupna ljubezen do okolja, ki nas obdaja in v katerem živimo. Slovenija sicer še vedno velja za neke vrste oazo, za zeleni košček Evrope.
im4_1656
Verjamem, da se tega bogastva, da ne rečem privilegija, zavedamo vsi, ki bomo v teh dneh obiskali dogajanje na sejemskem prizorišču.
im4_1200
Zelena Slovenija nudi življenjski prostor številni divjadi. V naših gozdovih še vedno najdemo volka, medveda ali risa – divjad, ki je v velikem delu Evrope že izginila. Ta pestrost prostoživečih živali je naše pomembno naravno bogastvo, zato je njihova ohranitev v nacionalnem interesu.
im4_1315
Slednje zahteva trajnostno gospodarjenje z divjadjo, vključno s premišljenim in načrtovanim lovom. Lov sicer velja za eno prvih in najpomembnejših človeških panog, saj je v razvoju in napredku človeške vrste igral pomembno vlogo. Danes pa je lov še veliko več, kot »samo lov«. Je tudi varstvo narave, osveščanje in skrb za ravnovesje.
im4_1258
Slovenija pa ni le »zelena oaza« ampak tudi vodnato področje, ki ga bogati več kot 9.000 hektarov vodnih površin, od številnih vodnih izvirov, slapov, sotesk, visokogorskih, ravninskih, naravnih in umetnih jezer. Pri vsem tem krajinskem bogastvu ribolov nedvomno pomeni uživanje v naravi – tako v surovi moči alpskih rek in njihovih mogočnih izvirih, kot tudi v čarobnem presihanju jezer ter skrivnostnem ponikanju voda v kraško podzemlje.
im4_1144
Ne le krajinska pestrost, tudi populacije rib pri nas so raznovrstne. Pohvalimo se lahko s 77 vrstami sladkovodnih rib, med katerimi je kar 33 vrst trajno zaščitenih.
im4_1087-001
Spoštovani,

človek je z naravo od nekdaj neločljivo povezan in od nje tudi odvisen. Če je bila nekoč zagotovilo za preživetje, je narava danes še več kot to. Je dragocen prostor umika, zatočišče miru in sprostitve, predvsem pa naše skupno bogastvo, ki je, žal, vse bolj ogroženo.
im4_1216
Glavnega krivca ne gre iskati le v industriji. Krivci smo vsi mi, posameznice in posamezniki, ki se nismo pripravljeni odreči vsakodnevnemu udobju in razvadam. A dejstvo je, da lahko prav mi sami z vsakodnevnim premišljenim ter odgovornim ravnanjem veliko prispevamo k razbremenjevanju okolja in s tem poskrbimo za našo naravo, za ohranitev biotske raznovrstnosti, za našo zeleno prihodnost.
im4_1078-001
Zato ne smemo pozabiti, da okolje v katerem živimo ni naša last. Imamo ga zgolj v uporabo za čas našega bivanja. To pomeni, da imamo do generacij, ki nas bodo nasledile dolžnost in veliko odgovornost, da jim ga zapustimo kar se da ohranjenega.
im4_1422
Spoštovani obiskovalke in obiskovalci, cenjeni gostje,
im4_1676
prepričan sem, da boste na tokratnem 11. Mednarodnem sejmu lova in ribolova ter 5. Mednarodnem sejmu Naturo prišli na svoj račun tako ljubitelji lova in ribolova kot zapriseženi ljubitelji narave.

Želim vam prijetno in zanimivo sejemsko doživetje. Hvala za pozornost!