Izložba zmijanjskoga veza u Opštini Velenje

6.5.2019 godine u prostorijama opštine Velenje, pripremili smo izložbu zmijanjskoga veza. Izložba je plod saradnje Srpskog društva dr Mladen Stojanović iz Velenja i opštine Velenje i to još iz 2017 godine kad je opština Velenje odobrila sredstva za izvođenje radionica zmijanjskoga veza.
dsc_2235-001
Srpsko društvo dr Mladen Stojanović iz Velenja se susrelo sa zmijanskim običajima, kulturom i vezom u oktobru 2008 godine u Ljubljani na seminaru ZMIJANJA, kojeg je organizovo Savez srpskih društava Slovenije.

A več 2010 u društvu odlučujemo da igramo igre iz toga kraja, IGRE SA ZMIJANJA. Tad Zmijanjski vez još nije bijo na listi UNESCO, niti smo mi znali da čemo jednog dana organizovati radionice zmijanjskoga veza sa našim prijateljima iz Banja Luke koji su krivci da je zmijanjski vez završijo na UNESCO-voj listi. Zmijanjski vez je na UNESCO-vu listu nematerijalne svjetske baštine upisan 26. novembra 2014. Srpsko društvo dr Mladen Stojanović je prvo društvo u Sloveniji što je organizovalo radionice vezenja novembra 2017. Na radionicama zmijanjskoga veza Mira, Milica i Vera odlučile su da i mi damo doprinos očuvanjo zmijanjskoga veza i tako su stvorile sopstvenu zbirku zmijanskoga veza koju promovišemo u Sloveniji i inostranstvu. Prvo smo društvo u Sloveniji što imamo takvu zbirku. Zbirka je do sada bila izložena 2x u Kranju, Hrastniku, Velenju i Nišu (Srbija), a ove godine biće izložena još u 3 grada Slovenije.
dsc_2193
Hvala našim veziljama, Veri Knežević, Milici Praznik i Miri Zgonjanin, koje su odgovorne da naš zmijanjski vez živi i da ga uspješno promovišemo. Zbirka je vrlo bogata i zanimljiva i možete je ovih dana 6.5.2019 – 3.6.2019 vidjeti u Opštini Velenje (Mestna občina Velenje).

Zahvaljujemo se Gradskoj opštini Velenje (Mestni občini Velenje) i Darji Plaznik iz urada za društvene djelatnosti što nas je kontaktovala i omogučila da prikažemo izložbu »ZMIJANJSKI VEZ«, i ostalim članovima društva što su doprinjeli pripremi izložbe: Rado Bodirogić, Jovo Jauz, Zoran Jauz, Goran Arsenijević, Marko Urošević.
dsc_2248-001
Изложба змијањскога веза у Општини Велење
6.5.2019 године у просторијама општине Велење, припремили смо изложбу змијањскога веза. Изложба је плод сарадње Српског друштва др Младен Стојановић из Велења и општине Велење и то још из 2017 године кад је општина Велење одобрила средства за извођење радионица змијањскога веза.

Српско друштво др Младен Стојановић из Велења се сусрело са змијанским обичајима, културом и везом у октобру 2008 године у Љубљани на семинару ЗМИЈАЊА, којег је организово Савез српских друштава Словеније.
А веч 2010 у друштву одлучујемо да играмо игре из тога краја, ИГРЕ СА ЗМИЈАЊА. Тад Змијањски вез још није бијо на листи УНЕСЦО, нити смо ми знали да чемо једног дана организовати радионице змијањскога веза са нашим пријатељима из Бања Луке који су кривци да је змијањски вез завршијо на УНЕСЦО-вој листи. Змијањски вез је на УНЕСЦО-ву листу нематеријалне свјетске баштине уписан 26. новембра 2014. Српско друштво др Младен Стојановић је прво друштво у Словенији што је организовало радионице везења новембра 2017. На радионицама змијањскога веза Мира, Милица и Вера одлучиле су да и ми дамо допринос очувањо змијањскога веза и тако су створиле сопствену збирку змијанскога веза коју промовишемо у Словенији и иностранству. Прво смо друштво у Словенији што имамо такву збирку. Збирка је до сада била изложена 2x у Kрању, Храстнику, Велењу и Нишу (Србија), а ове године биће изложена још у 3 града Словеније.
Хвала нашим везиљама, Вери Kнежевић, Милици Празник и Мири Згоњанин, које су одговорне да наш змијањски вез живи и да га успјешно промовишемо. Збирка је врло богата и занимљива и можете је ових дана 6.5.2019 – 3.6.2019 виђети у Општини Велење (Местна обчина Велење).
dsc_2239-001
Захваљујемо се Градској општини Велење (Местни обчини Велење) и Дарји Плазник из урада за друштвене ђелатности што нас је контактовала и омогучила да прикажемо изложбу »ЗМИЈАЊСKИ ВЕЗ«, и осталим члановима друштва што су доприњели припреми изложбе: Радо Бодирогић, Јово Јауз, Зоран Јауз, Горан Арсенијевић, Марко Урошевић.