V MARIBORU ZAPORA CESTIŠČA, 10. 6. 2019

ZAPORA CESTIŠČA, 10. 6. 2019

V ponedeljek, 10. 6. 2019 se bo zaradi pričetka postavljanja začasnih montažnih objektov za potrebe Festival Lent vzpostavila popolna zapora vozišča na začetku Usnjarske ulice pri Vodnem stolpu v dolžini cca 100 m proti Glavnemu mostu.

Zapora se bo postavljala dnevno od 7.00 pa do 19.00 ure.

Prav tako se bodo od tega dne postopno zapirala določena parkirišča na Usnjarski in Vojašniški ulici.

Zato vljudno prosimo, da s teh parkirišč pravočasno umaknejo svoja vozila.

Pozdrav iz Narodnega doma!

Boris Črnič

vodja stikov z javnostmi