Prva seja Sveta Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji

Ljubljana: 5. 9. 2019
Ministrstvo za kulturo
Vlada Republike Slovenije je dne 11. 7. 2019 ustanovila Svet Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: svet). Administrativno-tehnične naloge za svet opravlja Ministrstvo za kulturo.
r-slo-savet-nacionalnih-manjsin
Svet SFRJ
Prve seje sveta, ki je potekala 29. 8. 2019, so se udeležili vsi člani, in sicer: mag. Petra Culetto (predstavnica Ministrstva za kulturo, predsednica), Fahir Gutić (predstavnik bošnjaške narodne skupnosti v Sloveniji, namestnik predsednice), Bronka Straus (predstavnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, članica), mag. Stanko Baluh (predstavnik Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti, član), Urša Židan (predstavnica Ministrstva za notranje zadeve, članica), Borut Mahnič (predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve, član), Matej Maček (predstavnik Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, član), Tahir Maliqaj (predstavnik albanske narodne skupnosti v Sloveniji, član), Veselin Lakić (predstavnik črnogorske narodne skupnosti v Sloveniji, član), Đanino Kutnjak (predstavnik hrvaške narodne skupnosti v Sloveniji, član), dr. Ilija Dimitrievski (predstavnik makedonske narodne skupnosti v Sloveniji, član) in dr. Vesna Bajić Stojiljković (predstavnica srbske narodne skupnosti v Sloveniji, članica).

Na prvi seji so obravnavali in sprejeli Poslovnik sveta, imenovali namestnike predsednice sveta, obravnavali in sprejeli Poročilo o delu sveta za leto 2018 ter se dogovorili o prihodnjem delu in nalogah sveta.
На првој седници Савета Владе за питања националних заједница, одржаној у четвртак 29.8.2019., присуствовала је и представница српске заједнице, др Весна Бајић Стојиљковић, потпредседница Савеза Срба Словеније. На седници је усвојен Пословник о раду Савета, именован је заменик председнице Савета г. Фахир Гутић за време од годину дана, усвојен је извештај о раду Савета за 2018. годину и постигнут је договор о будућем раду Савета. На следећој седници, која би требало да се одржи до краја октобра 2019., расправљаће се о допунама Закона који су припремиле националне заједнице. Закон, уколико буде усвојен на даље разматрање Владе Републике Словеније, односи се на систематско решавање статуса непризнатих мањина у Словенији, које је обухваћено у Декларацији о статусу националних заједница народа бивше СФРЈ. Овај документ је 1. фебруара 2011. усвојила двотрећинска већина у Парламенту Републике Словеније.