NATEČAJ ZA IZBOR 24. VINSKE KRALJICE SLOVENIJE 2020

vinska-kraljicaNosilec projekta Vinska kraljica Slovenije, Pomurski sejem d.o.o., objavlja natečaj za izbor 24.
Vinske kraljice Slovenije, ki bo nosila nacionalno vinsko krono v letu 2020.
Vinska kraljica Slovenije je krona slovenskega vinogradništva ter poslanica slovenskega turizma
in kulturne dediščine. Je predstavnica vinorodnih slovenskih dežel in države Slovenije kot
vrhunske vinorodne destinacije. Doma in v tujini skrbi za pridobivanje novih prijateljev
slovenskega vina ter za dvig in širitev vinske kulture.
K sodelovanju na natečaju za izbor Vinske kraljice Slovenije 2020 so vabljena dekleta med 18-
im in 25-im letom starosti, slovenske državljanke samskega stanu, ki imajo znanje o vinih, o
slovenskem vinogradništvu, znanje vsaj enega večjega svetovnega jezika in vozniški izpit.
Kandidatke, ki bodo pravočasno oddale prijavo in ustrezale pogojem natečaja, bodo v začetku
letošnjega novembra povabljene na predstavitev komisiji za izbor Vinske kraljice Slovenije.
Najprimernejše dekle, izbrano skladno s pravilnikom, pa bo okronano za 24. Vinsko kraljico
Slovenije v januarju 2020.
Prijava kandidatke mora vsebovati: ime in priimek, stalni naslov, datum in kraj rojstva, kontaktne
podatke (številka mobilnega telefona, elektronski naslov), podatke o izobrazbi, kratek življenjepis
in fotografijo.
Organizator bo zbiral prijave do vključno 18. oktobra 2019 na poštnem naslovu: Pomurski sejem
d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona (Vinska kraljica Slovenije). Pri prijavi po
klasični pošti je merodajen poštni žig z datumom oddaje pošiljke, kandidatke pa se lahko
prijavijo tudi na elektronski naslov: miran.mate@pomurski-sejem.si