Ђуро Папуга, председник Матице русинске, Руски Крстур

Поштовани господин
Раде Бакрачевић,
председник Српске дијаспоре и
уредник “Штајерских новица”,
Марибор,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ђуро Милекић
На IV Сусрету песника, литерарних и музичких стваралаца Матице
русинске, који је одржан 21. септембра 2019. године у Руском Крстуру,
који смо организовали у сарадњи са Задужбином “Боре Латиновића” у
Кули, Ђури Милекићу. песнику из Аранђеловца и Меланији Бојановић,
песникињи из Руског Крстурa уручили смо Признања “Јулијан Нађ”.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ова признања уручена су по први пут, а одлука о њиховом устанављању и
одлука о лауреатима донешена је на седници Управног одбора Матице
русинске. која је одржана 24. августа 2019. године у Руском Крстуру и
на седници Управног одбора Задужбине “Боре Латиновића”, која је
одржана истог дана у Кули.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Признање “Јулијан Нађ” ће бити додељивано сваке наредне године
најзначајнијим песницима Матице русинске и њиховим сарадницима.
Јулијан Нађ је био један од најуспешнијих младих русинских песника,
погинуо је у својој 25-тој години, на дан свог предстојећег венчања.
Био је аутор многих песама које су објављене у књизи “Сеоски венчар”
1994. године.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Био је аутор стихова песме “Мој валал Руски Керестур”,
за коју је мелодију и аранжман урадио Михајло Бођанец из Руског
Крстура, а певао Катедрални хор Грко-католичке цркве из Прешова у
Словачкој. Ову композицију смо предлагали за химну свих Русина у
Републици Србији, за свечану песму Руског Крстура и изабрали за
свечану песму Матице русинске. Стихове ове песме шаљем Вам у прилогу
на русинском језику и у преводу на српски језик.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ђуро Милекић и ја се познајемо више од 15 година, још у времену када
сам био у радном односу у Информативно-пропагандном центру “Кула”, где
сам радио на радном месту главног и одговорног уредника листа “Кулска
комуна”, тадашњих новина грађана Општине Кула. Ту смо почели и
сарадњу, а посебно у делу литературе, поезије, прозе, хумора и сатире.
Ђуро Милекић до тада, до наших првих разговора није имао никакве
информације о Русинима, али се одушевио информацијама које је добио од
представника Матице русинске. Помагао нам је у популаризацији
русинског литерарног стваралаштва у Републици Србији, прихватио је
позив да буде члан Матице русинске и члан Матице српске и стални
сарадник гласника Матице русинске “Руснак”. Матица русинска је 2010.
године била организатор промоције књиге поезије Ђуре Милекића
“Хајдучки уранак на гори Мотајици”, а 2011. године је била издавач
његове књиге »Видиковац”.
Ђуро Милекић је неколико пута био на прослави 17. јануара – Дана
Русина у Републици Србији и активно учествовао у тим активностима у
Руском Крстуру и Кули.
Ђуро Милекић је много допринео да Матица русинска добије Признање
“Српске круне” – Културно-историјског центра, за грађанске заслуге
2017. године.
За IV Сусрет песника, литерарних и музичких стваралаца Матице русинске
у Руском Крстуру Ђуро Милекић је написао посебан текст, есеј о поезији
русинског песника Владимира Будинког из Руског Крстура, сада већ
покојног 7 месеци. Текст је о песмама писаним на русинском језику, али
објављеним на српском језику, у преводу аутора Владимира. У књизи
под насловом “Трагови каљуге”. Текст је на Сусрету песника, после
минуте чутања за покојног песника Владимира, прочитао Боро Латиновић
из Куле.

Јулијан Нађ

МОЈ ЗАВИЧАЈ – РУСКИ КРСТУР
(ПЕСМА РУСИНА)

На сред широке равнице,
као мати народа овог,
гординама чуваш обичаје
и русинско име његово.

Године већ кровове притишћу
домове, увек топле, твоје!
Тешке ће ти ране излечити
долазак код најмилијих, твојих.

Млад нам остани Завичају!
Младост ће ти наша певање
русинских песмама продужити –
Вечно ћемо трајати!

Иако ти је судбина често
твоју децу из крила отимала,
љубав према теби превелика их је
до данашњег дана сачувана.

Рефрен:

Увек заливaни са знојем паора,
оранице су овде скупље од злата!
Са њима плаче, са њима пева
док подиже сина Русина!

(препев: М. Дорошки)

Двойо поетове достали Припознанє „Юлиян Надьˮ

23. 09. 2019.
КУЛТУРАРУТЕНПРЕС

Двойо поетове достали Припознанє „Юлиян Надь”

автор ол. живкович 23. септембер 2019

РУСКИ КЕРЕСТУР – Мелания Боянович з Руского Керестура и Дюро Милекич з Арандєловцу достали того року установене Припознанє „Юлиян Надьˮ, од седемнацецерих поетох котри участвовали на „Стретнуцу поетох – литературних и музичних творительох Рускей Маткиˮ у Руским Керестуре всоботу, 21. септембра.
Управни одбор Рускей матки и Управни одбор Задужбини Бори Латиновича догварели же би ше од того року запровадзело припознанє з меном Юлияна Надя. Уручовац ше будзе по два припознаня, з тим же би єдного кандидата номиновала Руска Матка, а другого Задужбина Бори Латиновича або орґанизациї зоз котрима сотрудзую.
На тим вечару чули ше стихи присутних поетох зоз шейсц местох зоз Сербиї и домашнїх з Руского Керестура, котри з векшей часци читани по сербски, же би ше госци и домашнї розумели. Поетове читали поезию провадзени зоз звуками гармоники.

РУСКА МАТКА
РУСКИ КЕРЕСТУР
Бориса Кидрича 60
/fax: 025-702-000; 064-430-46-40
e-mail: matka@mts.rs, matica.rusinska@gmail.com
Чечуци рахунки:
325-9500600037549-20 Войводянска банка, Филияла Кула,
160-931848-72 Banca Intesa, Филияла Вербас,
340-11014076-73 Erste banka, Филияла Шид,
840-5911763-28 Число наменского подрахунка у
Управи за трезор, Филияла Вербас, Експозитура Кула

Число: 01-32/19
Датум: 24. 08. 2019.

П О В О Л А Н К А
НА СТРЕТНУЦЕ ПОЕТОХ
ЛИТЕРАТУРНИХ И МУЗИЧНИХ ТВОРИТЕЛЬОХ
Рускей матки у Руским Керестуре

Маме чесц поволац Вас на IV Стретнуце поетох, литературних и музичних творительох Рускей матки, хторе будзе отримане на соботу, 21. септембра 2019. року у сали Месней заєднїци у Руским Керестуре, у Улїци Бориса Кидрича 60.
IV Стретнуце поетох, литературних и музичних творительох Рускей матки будзе отримане по проєкту Рускей матки за финансованє и софинансованє програмох и проєктох у обласци туризма општини Кула у 2019. року, а у безпоштредней орґанизациї Месного одбору Рускей матки у Руским Керестуре.
Сход учашнїкох IV Стретнуца поетох, литературних и музичних творительох Рускей матки будзе у Канцелариї Рускей матки у Руским Керестуре на соботу, 21. септембра 2019. року на 18,30 годзин.
Роботна часц IV Стретнуца поетох, литературних и музичних творительох Рускей матки будзе отртимана у сали Месней заєднїци у Руским Керестуре, а потим будзе друженє учашнїкох у Канцелариї Рускей матки у Руским Керестуре .

Шицки пречитани литературни роботу шицких учашнїкох IV Стретнуца поетох, литературних и музичних творительох Рускей матки буду обявени у додатку глашнїка Рускей матки “Руснак” у октобру 2019. року.

Предсидателька
Месного одбору Рускей матки
у Руским Керестуре
Мария Дорошки
Предсидатель
Рускей матки

РУСКА МАТКА
РУСКИ КЕРЕСТУР
Бориса Кидрича 60
/fax: 025-702-000; 064-430-46-40
e-mail: matka@mts.rs, matica.rusinska@gmail.com
Чечуци рахунки:
325-9500600037549-20 Войводянска банка, Филияла Кула,
160-931848-72 Banca Intesa, Филияла Вербас,
340-11014076-73 Erste banka, Филияла Шид,
840-5911763-28 Число наменского подрахунка у
Управи за трезор, Филияла Вербас, Експозитура Кула

Число: 01-31/19
Датум: 24. 08. 2019.

УЧАШНЇКИ НА
СТРЕТНУЦУ ПОЕТОХ
ЛИТЕРАТУРНИХ И МУЗИЧНИХ ТВОРИТЕЛЬОХ
Рускей матки у Руским Керестуре

– Руски Керестур, 21. септембра 2019. –

– Ђуро Милекић, Аранћеловац,
– Ясна Арбанас, Сримска Митровица,
– Саня Тиркайло Шид,
– Петра Бошњак, Моровић,
– Боро Латиновић, Кула,
– Милан Шуша Бјелински, Кула,
– Живојин Куљанчић, Кула,
– Секуле Шарић, Крушчић,
– Гавра Веселиновић, Кула,
– Мелания Боянович, Руски Керестур,
– Михайло Катона, Руски Керестур,
– Любица Няради, Руски Керестур,
– Любица Варґа Кнежевич, Руски Керестур,
– Славко Пап, Руски Керестур,
– Себастиян Няради, Руски Керестур,
– Мария Ковач Дорошки, Руски Керестур,
– Дюра Папуґа, Руски Керестур.

Предсидателька
Месного одбору Рускей матки
у Руским Керестуре
Мария Дорошки

Предсидатель
Рускей матки