KRAJINSKI PARK GORIČKO

Stanka Dešnik, direktorica Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség:

grajski_bazar_2019_low

Na današnji dan, 9. oktobra 2003, je vlada Republike Slovenije z Uredbo Goričko razglasila za Krajinski park Goričko: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/45548. Goričko je postalo sestavni del čezmejnega Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség.

Javni zavod Krajinski park Goričko je z delom pričel v prostorih delno obnovljenega gradu, 1. septembra 2005, saj je vlada RS zaupala v upravljanje Zavodu KPG tudi največji kulturni spomenik, grad pri Gradu.

Od takrat se zaposleni v JZ KPG trudimo po najboljših močeh usmerjati razvoj naravi prijazno in ozaveščati lastnike, prebivalce, obiskovalce o pomenu ohranjanja narave z rednim delom in izvajanjem projektov, ki se jih je v 14 letih nabralo preko 20.

Naše poslanstvo je narava + kultura = umetnost življenja, zato je grad kot velika hiša v kulturni krajini z deli ohranjene narave redkih in ogroženih rastlin in živali spomenik in opomnik ljudem, ki smo ne glede na visoko razvojno stopnjo še vedno najbolj odvisni od čiste vode, svežega zraka in zdrave prsti iz katere raste zdrava hrana. In kje bolj, kot na podeželju, je sodelovanje med ljudmi najbolj potrebno?

Naš zavod že 14-to leto z Grajskim bazarjem predstavlja sodelovanje z rokodelci starih obrti, pridelovalci hrane in ozaveščene lastnike, ki imajo NAJ bolj biotsko raznovrsten travnik, NAJ bolj pester stari sadovnjak in Varuhe narave, ki se skupaj z nami trudijo za ohranitev življenja ptic, netopirjev in vseh drugih živih bitij, ki še živijo z Goričanci v pestri,mozaični kulturni krajini.

Letošnji dobitniki priznanj in skromnih nagrad bodo znani to soboto 12. oktobra na 14. grajskem bazarju. Naš častni gost bo predsednik državnega zbora, mag. Dejan Židan. Z njim bomo po podelitvi pred gradom v grajskem parku 3 drevesa v spomin na 30 let brez železne zavese in 100 let združitve s Slovenci.

V imenu zaposlenih in v mojem osebnem imenu Vas/te predstavnik/ca medija, vabim na dogodek in k obveščanju javnosti o tem kaj se godi na gradu Grad in v Krajinskem parku Goričko, kjer smo se morali na žalost včeraj posloviti od prvega župana občine Grad-Kuzma brez katerega bi verjetno grad bil le še ruševina.