OD JUTRI VELJAJO V MO MARIBOR NEKATERE SPREMEMBE PRI PLAČILU PARKIRANJA IN DOSTAVI

im4_3998
Maribor: 8. november – Jutri, 9. novembra, začne veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o o občinskih cestah v Mestni občini Maribor. Spremenjeni odlok prinaša naslednje novosti: • Nove cene parkiranja na zaprtih parkiriščih na Rakuševem trgu ter v Sodni ulici oziroma Ulici talcev, v Loški in Mlinski ulici. Cena ure parkiranja bo po novem 1,20 evra (doslej 1 evro). • Nove cene dveletnih parkirnih dovoljenj za stanovalce, ki so upravičeni do dovolilnice za parkiranje v območju plačljive cone. Za izdajo dovoljenja za parkiranje se plača parkirnina, ki znaša: – za vsako vozilo stanovalcev 180 evrov za parkiranje v conah 1, 2, 3, 4, 6, 8 in 10; – za vsako vozilo stanovalcev 150 evrov za parkiranje v conah 5, 7, 9 in 11 ter na ostalih parkirnih mestih, kjer je to določeno s prometno signalizacijo. • Nove cene enoletnih parkirnih dovoljenj za pravne osebe in državne organe. Za službena vozila pravnih oseb, službenih vozil in vozil za službene potrebe samostojnih podjetnikov-posameznikov ali posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, je parkirnina seštevek parkirnin posameznih vozil: – za dovoljenja za parkiranje v conah 1, 2, 3, 4, 6, 8 in 10 je cena 180 evrov letno za prvo vozilo, 360,00 eurov letno za drugo vozilo in 540 evrov za tretje in vsako nadaljnje vozilo; – za dovoljenja za parkiranje v conah 5, 7, 9 in 11 ter ostalih parkirnih mestih, kjer je to določeno s prometno signalizacijo v znesku 150 evrov za prvo vozilo, 300 evrov za drugo vozilo in 450 evrov za tretje in vsako nadaljnje vozilo 2 Za vozila, ki za pogon uporabljajo izključno električno energijo, se plača parkirnina, ki za vsako vozilo znaša 150 evrov letno. • Nova cena dnevne parkirnine v beli coni: prej 13,50 evra, po novem 16,50 evra. • Sprememba časa plačevanja parkirnine ob delovnih dneh – po novem do 19. ure (doslej do 17. ure). Po posameznih območjih bomo to spremembo uvajali postopoma, predvidoma bo do konca leta uvedena v vseh conah. Vozniki bodo o spremembi obveščeni s prometno signalizacijo kot tudi z obvestili na parkirnih avtomatih oziroma v aplikaciji za plačilo parkirnine z mobilnimi napravami. • Spremenjen dostavni čas v območju za pešce in območju umirjenega prometa. Dnevno bo dostava dovoljena samo med 5. in 10. uro, s tem, da bodo smela vsa vozila zapeljati v območje za pešce in umirjenega prometa med 5. uro in 9.30, čas do 10. ure pa bo namenjen samo izvozu. Med 20. in 22. uro dostava ne bo več dovoljena.