KARIERNI SEJEM – SEJEM POKLICEV IN IZOBRAŽEVANJA V PRIČAKOVANJU DVA TISOČ MLADIH

3-detalj-sa-sajma-turizma
V športni dvorani Lukna v Ljudskem vrtu bo jutri, v sredo, 13. novembra, med 8. in 19.
uro Karierni sejem – sejem poklicev in izobraževanja, namenjen osnovnošolcem v
višjih razredih ter njihovim staršem, učiteljem in šolskim strokovnim delavcem.
Sejem organizira Mestna občina Maribor (MOM) v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS
za zaposlovanje, Območno službo Maribor, Štajersko gospodarsko zbornico, Območno
obrtno-podjetniško zbornico Maribor, Univerzo v Mariboru, Fundacijo za izboljšanje
zaposlitvenih možnosti Prizma in Športnimi objekti Maribor. V dopoldanskem času
pričakujemo predvsem obiske organiziranih skupin osnovnih šol (skupno blizu 2000
učencev), popoldne pa tudi starše z otroki.
Karierni sejem je za MOM pomemben projekt, v katerem želimo mladim pomagati pri
načrtovanju kariere in jim predstaviti možnosti za šolanje in zaposlitev v našem mestu.
Prispevati želimo k preprečevanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na lokalnem
trgu dela. Posebno pozornost zato namenjamo deficitarnim poklicem v Mariboru in regiji. V
povezovanju z izobraževalnimi zavodi, obrtniki, podjetniki, drugimi gospodarskimi subjekti ter
ostalimi javnimi in zasebnimi organizacijami bomo predstavili priložnosti za karierni razvoj in
zaposlitev mladih.
Izhajamo iz dejstva, da hitro spreminjajoča se družba, z njo pa tudi trg dela, zahtevata od
posameznika veliko odzivnosti in prilagodljivosti. Trg dela je manj predvidljiv, kot je bil, vse
več je dela za določen čas in za krajši delovni čas, samo za čas projektov … Delo in
zaposlitve so vse bolj fleksibilni, izjemen vpliv ima na trg dela tudi vse bolj napredna
tehnologija. Ob tem nenehno nastajajo novi poklici, nekateri tradicionalni pa izumirajo.
Pripravljeni moramo biti ne le na pogostejše menjave delovnega mesta, ampak tudi na
nenehno izobraževanje, nadgradnjo strokovnih, vodstvenih in osebnostnih kompetenc, celo
na menjavo karier.
Namen kariernega sejma je zato, da mladim, ki bodo kmalu sprejemali pomembne odločitve
o tem, v katerih poklic se usmeriti po koncu osnovne šole in za katero šolo se odločiti,
ponudimo zares uporabne, praktične informacije.
2
Karierni sejem je tako priložnost, da mladi pridobijo odgovore na številna vprašanja, saj bodo
na sejmu:
 predstavljeni izobraževalni programi in poklici,
 omogočeni neposredni stiki z delodajalci, ki nudijo možnost opravljanja prakse in
zaposlujejo, ter
 predstavljene informacije o razmerah na trgu dela in o poklicih, pri katerih zaznavamo
primanjkljaj delovne sile in so priložnosti za zaposlitev velike.
Na sejmu bo 81 razstavnih enot, predstavilo se bo 47 razstavljalcev (podjetja, srednje
šole, mladinski centri, organizacije za podporo mladim s posebnimi potrebami), v programu
Živa knjižnica pa bomo predstavili 15 poklicev.
Okoli 9.30 na kariernem sejmu ob županu Mestne občine Maribor Saši Arsenoviču, ministru
za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku ter rektorju Univerze v Mariboru
prof. dr. Zdravku Kačiču pričakujemo tudi mag. Roberta Ferenca, vodjo Službe
generalnega direktorja policije, in gospo Natašo Lombergar z Urada RS za mladino.
Vljudno vabljeni!
Odnosi z javnostmi
Mestna občina Maribor