FRANCI PIVEC, DOBITNIK ZLATE PLAKETE JAVNEGA SKLADA RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

Zlato plaketo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za življenjsko delo na Ljubljanskem gradu prejel Franci Pivec, ki je s predanim ustvarjalnim, mentorskim in organizacijskim delom ena prepoznavnejših osebnosti v slovenskem kulturnem prostoru.
1111

Foto: RADE BAKRAČEVIĆ

Ljubljana: 23. januar
Govor Francija Pivca, dobitnika Zlate plakete Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti:
Cenjene gospe in gospodje, drage društvenice in društveniki!

img_0247

Prva je zadolžitev, da se v imenu vseh prejemnikov zahvalim za podeljena priznanja. Veliko nam pomenijo in spominjajo nas na svetlo stran naših prizadevanj za človeka vredno življenje. Eni še s polno paro, drugi s preostankom energije, bomo s priznanji potrjeno poslanstvo nadaljevali in ostali zvesti stoletnemu, množičnemu, raznolikemu, v mnogih primerih tudi virtuoznemu, vselej pa prijateljskemu in zagotovo neuničljivemu gibanju naše amaterske kulture. Brez nje ni napredne Slovenije, zato ji družno kličemo še na mnoga leta!

img_0258

Ponazoril bi vam rad, kako nas kulturno društvo vpenja v zgodovinski lok slovenske kulture: prvo društveno izkaznico mi je 1957. podpisal Ivan Regent, ki je na začetku prejšnjega stoletja ustanovil tržaški Delavski oder, kamor je hodil svoje najpogumnejše misli razlagat njegov prijatelj Ivan Cankar.

img_0062

Čez nekaj dni se bomo v Mariboru spominjali prvega povojnega predsednika naše krovne organizacije Prežihovega Voranca ob 70-letnici njegove smrti.

img_0261

Za ustanovitev kulturnega društva na Ravnah ga vnel Janez Evangelist Krek v šoli za zadružnike. Tradicija v naših društvih pa ni čaščenje preteklosti, ampak prepoznavanje izkušnje, da so najvažnejše nove ideje, ki jim je treba dati prostor in jih podpirati. Pa, saj je bilo to jasno že Vodnikovi sraki: »Jajce več ko’ puta ve!« Kulturno društvo je vse tisto, za kar si danes izmišljamo nove pojme: inovativna jedra, inkubatorji idej, projektne skupine, iniciative, mreže itd..

img_0267

Ni točne številke koliko nas je v kulturnem amaterizmu, kar me ne skrbi, dokler nas je tako mnogo in smo povsod ter predstavljamo najbolj razprostranjeno strukturo slovenske družbe. Množičnost je pomembna, ker se z njo izkazuje razumevanje kulture kot veziva skupnosti, česar niti približno ne more nadomestiti potrošništvo v kulturni industriji.

img_0275

»Pitmanov efekt« namreč pojasnjuje, da tudi amater »pade noter« in začne umetnost doživljati iz ustvarjalnega procesa samega. Morda pretiravamo, da smo glede amaterske kulture iznad vseh drugih držav in moramo tudi mi imeti pred očmi opozorilo Roberta Putnama, da je osipanje kulturnih društev znak prevlade nedemokratičnih in odtujenih odnosov v družbi, saj dokazov za to v svetu žal ne manjka. Nadgradnja množičnosti z vrhunsko kakovostjo naših društvenih stvaritev je bistvena, ker dokazuje, kako veliko so amaterji pripravljeni narediti, ne za svoj zaslužek, ampak za kulturno dobrobit družbe.

img_0297

Gosta mreža kulturnih društev, razpeta čez ves slovenski kulturni prostor, prva zazna razvojne anomalije in glasno opozarjamo, da se naša država ne razvija enakomerno, pač pa se razlike povečujejo. Krivda je na obeh straneh: lokalne oblasti največkrat sploh nimajo kulturne politike, državna skrb za kulturo pa upada s kvadratom oddaljenosti od centra. Naša društva za svojo vlogo pri zagotavljanju dostopnosti kulture prejmejo samo še četrtino javnih sredstev, tri četrtine zberemo člani sami.

img_0321
Kulturna društva dobro odslikavajo večkulturnost okolij, v katerih delujejo, bodisi s pisano sestavo svojih skupin ali z množico etnično opredeljenih društev. Naša publika rada sprejema sporočila iz drugih kultur. Znak popolnega nepoznavanja so kritike, da to ogroža slovenstvo, saj je resnica obrnjena – to je najboljša pot za krepitev kulturne identitete naše države.

img_0411
JSKD in ZKD opravljata na tem področju izjemno pomembno domoljubno poslanstvo in sta v tem pogledu znanilki časa, ki prihaja – čas odprtosti, strpnosti in ustvarjalnosti. To mora biti čas kultiviranja divje človeške narave z resnico in obzirnostjo, ki vodita v modrost – sapientia.

img_0422