U Beču preko hiljadu srpskih glasača

U Beču preko hiljadu srpskih glasača

p1070215

U Ambasadu Republike Srbije i naš Generalni konzulat u Beču svakog dana pristižu zahtevi srpskih državljana iz Austrije za učešće na parlamentarnim izborima 21. juna ove godine. Zahtevi su prikupljeni i prosleđeni Republičkoj izbornoj komisiji, koja odlučuje o otvaranju biračkih mesta u dijaspori.
“Imamo više od hiljadu zahteva, što je dovoljno da otvorimo biračko mestu u Beču. Nadamo se da će se još najmanje toliko naših državljana prijaviti za glasanje u glavnom gradu Austrije” – saznali smo u Beču.
Ako broj zainteresovanih da budu na biračkim spiskovima širom Austrije, glasačka mesta će, ako se pređe kvota od po 100 birača, biti otvorena i u Salcburgu i Gracu. Tako je, naime, bilo na izborima 2008. godine.
U Austriji su, na parlamentarnim izborima 11.maja 2008, bila otvorena tri izborna mesta – Beč, Salcburg i Grac. Na izborima za novi saziv Skupštine Srbije, tada je pravo glasa imalo skoro 4.000 glasača u Beču, Salcburgu i Gracu. Ovaj broj birača je bio za oko 700 više nego na prethodnim predsedničkim izborima, kada je na biračkom spisku bilo oko 3.300 građana.
Od kada je omogućeno glasanje u dijaspori – na izborima za predsednika Srbije 2004, na referendumu za novi Ustav Srbije 2006, na parlamentarnim izborima januara 2007, kao i predsedničkim izborima januara 2008. i potom parlamentarnim maja 2008, svoje biračko pravo u Austriji iskoristio je mali broj državljana Srbije.
Za parlamentarne izbore 2012. za glasanje u inostranstvu u Beču prijavilo oko 350 državljana Srbije, a u Salcburgu svega 70. U Beču je tada otvoreno jedno biračko mesto u Konzularnom odeljenju Ambasade Srbije, dok u Salcburgu nije postojao dovoljan broj glasača za otvaranje izbornog mesta.
Izuzetak je bila 2017. godina kada je glasanje za predsednika Srbije u Austriji bilo je obeleženo većom izlaznošću nego ikada do sada. Od nešto više od 900 upisanih birača glasalo je 798 birača, što je više od 70 odsto. Srpski birači u Austriji tada su glasaju za Aleksandra Vučića, budućeg predsednika Srbije.
Sami austrijski Srbi, koji imaju naš crveni pasoš, zbunjeni su skromnim brojem birača s obzirom, kako sami kažu, da je Austrija država sa oko 300.000 naših ljudi, od kojih su polovina državljani Srbije i potencijalni birači.
Broj prijavljenih glasača u Beču je najveći, jer je on glavni grad srpske dijaspore, po slobodnoj proceni naših ljudi, sa 180.000 Srba, dok pokrajine Gornja Austrija, Salcburg, Tirol i Forarlberg, imaju više od 40.000 Srba. Austrijanci zvanično misle drugačije, jer su pre godinu dana izvršili popis stranaca.
– “Statistički zavod u Beču utvrdio je 1. januara 2019. godine precizno da su među strancima najbrojniji Nemci – 192.462, zatim državljani Srbije – 121.547 i državljani Turske – 117.262. Interesantno je da se građani Kosmeta, pa i kosmetski Srbi, vode u ovoj austrijskoj statistici izdvojeno kao tzv. R. Kosovo sa 33.264 ljudi” – saznali smo od naših diplomata.
Na osnovu veroispovesti, mađutim, austrijski popis pokazuje da Srbi spadaju u najbrojniju grupu stranaca u Austriji. Procenjeno je da od ukupno 450.000 pravoslavaca u Austriji čak 300.000 ljudi se izjašnjava kao vernici Srpske pravoslavne crkve. Pokrajina i grad Beč imaju procentualno gledano najveći broj stranaca. U Beču su Srbi najbrojniji, jer je u prestonici registrovano 89.335 naših ljudi. Slede Turci – 66.862, Nemci – 51.241, Poljaci – 48.732 i građani BiH – 46.293, među kojima ima i bosanskih Srba i Hercegovaca.
Austrija je strana zemlja u kojoj su Srbi ponajbolje organizovani, jer imaju oko sto registrovanih klubova u devet pokrajina. Reč je o različitim kulturno-umetničkim društvima, folklornih, zavičajnih i sportskih udruženja i klubova. Najveći broj je, zbog koncertacije naših građana, aktivan u pokrajini i gradu Beč. Ovaj broj organizacija naših građana varira, jer pojedini klubovi egzistiraju samo na papiru i u registrima. Neki su ugašeni, neki su preregistrovani, a neki premešteni.
Sami austrijski Srbi govore da je njihov izlazak na srpske izbore i glasanje skroman, jer su otuđeni od otadžbine, jer je veliki broj njih uzeo austrijsko državljanstvo i jer nisu u stalnom kontaktu sa maticom i sa Ambasadom Republike Srbije u Beču. Ipak, kako poslednjih godina Srpska zajednica u Austriji, a posebno državljani Srbije, počinju da održavaju uspešnu saradnju sa otadžbinom, naše diplomate veruju da će ove godine glasanje Srba u Austriji biti uspešno i bolje nego ranije.

Marko Lopušina