Vlada Srbije i UN podržavaju projekat Tačka povratka

Ivan Brkljać, rukovodilac projekta “Tačka povratka”

Piše: Dr Marko Lopušina

U Beogradu je počeo sa radom projekat Tačka povratka iseljenih Srba iz sveta u otadžbinu Srbiju. Zamišljen je kao udruženje čiji su osnivači Srpski Siti Klub iz Londona, Serbian Entrepreneurs iz San Franciska i Naučno Tehnološkog Parka iz Beograda.
Tačka povratka je zapravo nova platforma (www.tackapovratka.rs), koja je u Srbiji počela sa sistemskim povezivanjem dijaspore i matice. Trenutno je kao projekat podržava Program za razvoj Ujedinjenih Nacija (UNDP).
„Ideja nam je da približimo i na neki način destigmatizujemo postupak odlaska i povratka – upravo zbog toga smo i projekat cirkularne migracije – a kroz izgradnju komunikacije između Srbije i naših povratnika, ljudi koji su još uvek u dijaspori ali i sa organizacijama koje okupljaju naše državljane u inostranstvu” – rekao nam je Uroš Živković, ekspert za saradnju i komunikacije ovog projekta.
Ideja za ovaj projekat nastala je na Prvoj konferenciji „Talenti na okupu”, koja se održala krajem 2018. godine, na inicijativu premijerke Ane Brnabić i u organizaciji nacionalne platforme “Srbija Stvara”. Tada su se okupili uspešni preduzetnici, naučnici, inovatori iz dijaspore i Srbije, kako bi se identifikovali problemi i preduzele konkretne mere za njihovo rešavanje.
„Organizacije koje su na tom okupljanju prepoznale potrebu za nastanak platforme kao što je Tačka povratka (uključujući Siti klub, NT Park Beograd i Serbian Entrepreneurs) su pristupile daljim pregovorima, kako bi se preduzeli konkretni koraci u tom smislu. Na Drugoj konferenciji „Talenti na okupu 2.0“, koja je održana decembra 2019. godine predstavljeni su novi podsticaji Vlade Srbije u cilju smanjenja „odliva mozgova“, kao i poboljšanja klime za povratak naših talenata iz inostranstva – a kao reakcija na zaključke sa prvog okupljanja u 2018. godini. Ivan Brkljač je na ovom događaju, kao rukovodilac projekta, prezentovao misiju i viziju Tačke povratka i od tada radi na razvijanju platforme“ – objašnjava Živković.
Ovaj program je most između dijaspore i matice, koja je fokusirana na nauku , preduzetništvo, inovacije, ekonomsku i kulturnu saradnju sa ciljem da se otvori dijalog između povratnika, preduzetnika u Srbiji i naučne zajednice i svih drugih zainteresovanih lica.
Uspostavljanje tih veza služi da se identifikuju problemi na koje naši povratnici nailaze kada se vraćaju u Srbiju, kada ovde ulažu ili kada žele da sarađuju sa lokalnim inicijativama i da se onda radi na predlaganju izmena zakonodavnih okvira i pronalaženju rešenja za iskazane probleme.
„Projekat funkcioniše zahvaljujući podršci Vlade Srbije, UNDP-a i osnivača, a saradnici na projektu su fakultetski obrazovani povratnici entuzijasti koji su deo studija završili u inostranstvu ali su odlučili da svoje karijere grade ovde u Srbiji“ – kaže Uroš Živković.
Tačka povratka je aktivno pomagala u toku COVID-19 krize, kako bi identifikovala i mapirala kapacitete stručne dijaspore i pozvala naše medicinske radnike zaposlene u inostranstvu da volonterski pomognu u toku epidemije u različitim kapacitetima.
„Sa idejom da se preko postojećih dijasporskih organizacija i mreža, koje su dostupne, prepoznaju potrebe dijaspore na osnovu kojih se mogu razvijati bolji i efikasniji programi za povratak, cirkularne migracije i investiranje u Srbiji obraćamo se našim ljudima u dijaspori da bi otvorili kanale komunikacije i aktivno počnemo sa razmenom informacija.
Da bi shvatili koliko naših ljudi živi van granica Srbije, pokrenuli smo višemesečno istraživanje o strukturi naše dijaspore. Upitnik je trenutno u finalnoj fazi izrade i očekujemo da ćemo ga podeliti sa ljudima u rasejanju u toku jula 2020. Mi smo, u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova, pomogli i da se više stotina naših studenata vrati u toku epidemije putem desetine humanitarnih letova i sada preduzimamo dalje korake povezivanja naše dijaspore. U tom aspektu nam je neophodna pomoć naših ljudi i organizacija iz rasejanja – kaže Uroš Živković.
Ovaj ekspert konkretno radi na mapiranju postojećih vodećih organizacija naše dijaspore posebno onih koje okupljaju visokoobrazovani kadar.
“Projekat i platforma Tačka povratka je u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova, pomogla i da se više stotina naših studenata vrati i sada zajedno rade na mapiranju naše dijaspore. To je poduhvat na kojem će raditi niz istraživača u sledećih 6 meseci, sa ciljem da se ispita obrazovna i profesionalna struktura naše dijaspore – a prvi korak je bio upravo da se ostvare kontakti sa istaknutim organizacijama koje se bave dijasporom – kao što je Teslina naučna fondacija iz SAD“ – otkriva nam Uroš Živković.
Kako povratak iseljenih ljudi iz dijaspore u Srbiju ume da bude jednako stresan kao i preseljenje u novu zemlju, pogotovo ako su ljudi van zemlje proveli više vremena i nisu upoznati sa svim promenama, koje su se tokom godina dešavale u Srbiji, portal Tačka povratka pruža na jednom mestu sve potrebne informacije. Bez obzira da li su pitanja ljudi iz rasejanja administrativne, logističke ili druge priorode, odgovore mogu pronaći na ovom sajtu.
“Tu su i sve informacije o tome šta je sve država Srbija učinila za povratak naših iseljenika i gastarbajtera. Državna uprava je, na primer, u januaru 2020. uspostavila reformisan i redizajniran sajt eUprava, koja mnoga administrativna pitanja i zahteve digitalizuje. Tako da ako razmišljate o povratku, mnoge administrativne stvari možete završiti i pre nego što se povratak desi” – objašnjava Živković, koji pominje i programe Ministartstva privrede, Narodne Banke Srbije, Uprave carina Srbije, Agencija za kvalifikacije i nostrifikacije diploma i drugih institucija.