Bogatejši smo za nov vrtec v Hočah

Leseno stavbno pohištvo objekta se izjemno lepo poveže s prostranimi gozdovi Pohorja, razigrana ograja na južni strani pa da vedeti, da v objektu kraljujejo malčki. Tako bi lahko v eni povedi povzeli najnovejšo pridobitev v Občini Hoče-Slivnica, saj smo s ponosom bogatejši za novo investicijo na področju predšolske vzgoje. Z velikim pričakovanjem bo s 1. septembrom spet zažarel smeh ter veselje otrok v novem vrtcu v Hočah.

Gradnja novega vrtca je bila nujno potrebna, saj je bil trenutni vrtec dotrajan in ni več ustrezal zakonskim pogojem, normativom in standardom za izvajanje predšolske vzgoje. Prav tako so v občini potrebe po kapacitetah za vpis otrok v vrtec izjemno velike in se še povečujejo, saj imamo precej priseljevanja, kar nas zelo veseli in tudi za občino je prirast prebivalstva izjemno pomemben.

Župan Marko Soršak je pojasnil: »Pred približno desetimi leti je občina zgradila Vrtec Rogoza s tremi novimi oddelki k obstoječemu vrtcu. Pred približno petimi leti je občina zaključila tudi z investicijo v Vrtcu Slivnica, kjer smo štiri stare igralnice zamenjali s šestimi novimi, sodobnimi igralnicami, ob tem je ostala ena novejša obstoječa igralnica. Tako je v vrtcu v Slivnici danes sedem oddelkov, v vrtcu v Hočah pa je sedem starih oddelkov zamenjalo deset novih. Skupaj z vrtcem v Rogozi imamo v vrtcu Hoče danes osemnajst aktivnih oddelkov. V občini razpolagamo skupaj s 25 oddelki za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje.«

Nov vrtec je postavljen na lokaciji prejšnjega vrtca v Hočah. Zaradi potreb po ohranitvi mest za vpisane otroke, so bile izbrane nadomestne lokacije prerazporeditve otrok. Nadomestni prostori so bili izbrani na način, da so bili izvedeni čim manjši posegi v prostor, ki so bili časovno ali finančno sprejemljivi za občino. Tako so bili otroci za čas gradnje nameščeni v telovadnici OŠ Hoče, VŠD Hoče in v večnamenskem objektu na Bohovi. Z otvoritvijo novega vrtca v Hočah bo vsem nadomestnim prostorom povrnjen njihov prvotni namen.

Gradbena dela so se začela izvajati 26. 8. 2019. Potekala so v skladu s terminskim načrtom in so se z manjšim zamikom zaradi epidemije COVID – 19 zaključila v predvidenih pogodbenih rokih izvedbe. Na podlagi javnega razpisa je bil izbran izvajalec Makro 5 Gradnje d.o.o. iz Kopra. Na podlagi uspešne prijave na razpis Eko sklada za sofinanciranje naložb v gradnjo skoraj nič-energetskih stavb splošnega družbenega pomena, je občina pridobila za investicijo nepovratna sredstva v višini 697.470 EUR. Hkrati pa je občina preko Eko sklada pridobila povratna sredstva iz naslova zadolževanja, ki so bila odobrena v višini 2.500.000 EUR z 0 % obrestno mero. V znesek investicije je zajeta nabava opreme in aparatov za kuhinjo in pralnico v vrednosti 182.986 EUR, nabava notranje opreme v vrednosti 122.000 EUR, nabava zunanjih igral v vrednosti 42.578 EUR, gradbeni nadzor v vrednosti 35.563 EUR, izdelava projektne dokumentacije v vrednosti 30.748 EUR, vključena so bila tudi gradbeno-obrtniška dela, elektro in strojne instalacije ter zunanja ureditev vrtca z igrali. Za investicijo je bilo v proračunu občine potrjenih 4.500.000 EUR. Za izgradnjo vrtca smo porabili 4.127.131 EUR.

»Iz tehničnega vidika gre za visoko tehnološki objekt, ki je izveden po zadnjih smernicah energijsko učinkovite gradnje. Objekt je zrakotesen, v celoti je izvedeno prezračevanje, hlajenje, talno gretje, tudi vlažilec vlage, da pozimi ni suhega zraka, ki povzroča sušenje sluznice v dihalnih poteh in posledično večjo verjetnost okužb. Ker je občina omejena z zemljišči, je bilo potrebno izvesti dvoetažni objekt. Tako kot most poveže levi in desni breg, v Vrtcu Hoče poveže etažo in pritličje tobogan, ki bo navdušil otroke. Znotraj vrtca je skupni prostor izveden tako, da omogoča športne dejavnosti in drugo gibanje (ples, plezanje ipd.). Prostori v vrtcu so primerni tudi za ogled izobraževalnih risank in kakšnih večjih sestankov. Ker gre za velik objekt, vsebuje tudi več kotičkov za razne dejavnosti otrok, ki se lahko izvajajo v skupnih prostorih. Ti so zelo svetli z ogromno dnevne svetlobe. Vse igralnice imajo tudi ložo oziroma teraso, ki jih bodo otroci koristili, kadar padavine ne bodo omogočale obiska novega igrišča«, je navdušeno dejal župan Marko Soršak. Ob tem je dodal še: »S ponosom bom letos prerezal slavnostni trak ob otvoritvi, ki bo v zelo skromnem obsegu in bo glede na trenutne ukrepe namenjena le uporabnikom vrtca. Ostalim občanom bomo omogočili virtualni ogled nove pridobitve v občini. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem svetnicam in svetnikom, ki so omogočili, da je prišlo od ideje do objekta s tem, ko so potrdili proračun, ki sem ga z ekipo Znamo. Zmoremo! predlagal.«