Srpska narodna odbrana u Americi nema probleme

     Izvinjavam se članovima Srpske narodne odbrane u SAD, njenim predsednicima, doskorašnjem predsedniku Nebojši Živkoviću, redakciji i čitaocima našeg portala, što sam bez zle namere napravio niz grešaka u tekstu  „Srpska narodna odbrana na samrti“ objavljenog dana 16.08.2020. godine.

      Naime, koristeći izjave sagovornika i citate govora za razne medije o stanju u SNO, a koje sam pobrkao, objavio sam netačne informacije, koje sada demantujem.

   – Netačno je da je zgrada SNO prodata; d a rukovodstvo SNO (na čelu sa g. Nebojšom Živkovićem), rasprodaje imovinu SNO;

     – Da pokojni predsednik SNO, gospodin Slavko Panović 20 godina nije dozvoljavao da se održi izborna skupština za Upravu SNO;

     – Da su pored Nebojše Živkovića, članovi uprave SNO bili i dr Živojin Pavlović, Vesna Noble i Goran Veselinović;

     – Da je rukovodstvo SNO ovu organizaciju pretvorilo u „privatno društvo“;

   – Da od 2014. godine nastupaju svađe i raskoli u SNO;

    – Da je gospođa Slavica Petrović izjavila da „SNO lagano umire, jer je rukovodstvo neodgovorno“;

   – Da su ljudi iz rukovodstva SNO ušli u Upravu SNO samo sa jednim ciljem, da naprave lični profit i da su maheri za ovakve malverzacije;

– Da su ljudi iz rukovodstva SNO ugasili sve srpske kulturne institucije, kao i Srpski muzej, i diskoteku za mlade;

– Da je zbog napred navedenih neistina organizacija SNO izgubila članstvo i glavne aktivnosti i „svedena je na društvo igrača domina i karata“.

  Netačno sam citirao Gradimira markovića i Mišu Petrovića.

  Namera mi nije bila da klevetam i vređam ličnosri iz SNO u Americi, već da kritički ukažem na problem oko prodaje imovine i trazavica zbog toga u SAD i SNO, ali sam u tome pogrešio.

    Izvinjavam se svima. 

Marko Lopušina