SARADNJA BEČA I BEOGRADA

Realizuje se Sporazum o saradnji Beča i Beograda

Beograd – foto: Rade Bakračević

Austrijsko- srpsko kulturno društvo “Vilhelmina Mina

Karadžić” iz Beča objavilo je na svom sajtu tekst Sporazuma

o saradnji Beča i Beograda kao platformu aktivnosti ovog

društva, ali i čitave srpske zajednice u austrijskom glavnom

gradu.

“Zahvaljujući ljubaznosti Kancelarije gradonačelnika

Beograda prof. dr Zorana Radojičića, dobili smo tekst

Sporazuma o saradnji između Beograda i Beča, koji je

potpisan 18. oktobra 2019. godine u Beču. Beograd i Beč

spajaju duga istorija plodne saradnje dveju gradskih uprava,

bogato nasleđe i savremeni tokovi u oblasti kulturne saradnje,

kao i snažni zajednički privredni interesi. Kao ključna

čvorišta na najznačajnijoj evropskoj reci, Dunavu, i Beograd i

Beč u velikoj meri utiču na kvalitet života, privredni rast i

pozitivne društvene tokove ne samo svojih metropolitenskih

područja, već i širih teritorija. Otkrivamo šta Sporazum

sadrži. U okvirima ovog Sporazuma, želimo da razvijamo

kulturnu saradnju između dva grada, dve zemlje i dva naroda,

kojoj smo u potpunosti posvećeni”, saopštio je Upravni odbor

ASKD „Vilhelmina Mina Karadžić“

Ovaj Sporazum o saradnji između dva glavna grada su

dvojica gradonačelnika dr profesor Zoran Radojičić i dr

Mihael Ludvig potpisali pre tačno godinu dana u Beču. Tom

prilikom gradonačelnik Beograda je istakao suštinske ciljeve

ove saradnje:

“ Mi smo zajednički postavili cilj da kontinuirano

unapređujemo i razvijamo međusobnu saradnju i razmenu. Ta

naša bliska saradnja i intenzivna razmena iskustava i primera

dobre prakse biće važni razvojni impulsi za oba grada. Zato

ćemo nastojati da unapređujemo razmenu informacija i

znanja u oblastima od zajedničkog interesa. Sporazumom se

predviđa saradnja u oblasti „pametnih gradova”, razvoja

urbanizma, stanovanja, zdravstva, kulture, privrede i turizma.

Naša dva grada su slična po veličini i broju stanovnika, a

ujedno su i ključna čvorišta na Dunavu. Smatram da je bliska

saradnja u obostranom interesu, kao i da se njeni plodovi

mogu osetiti i izvan granica dvaju gradova”, istakao je dr

Radojičić.

Sporazum važi pet godina. Obojica gradonačelnika su

posetili i Beč i Beograd i uverili se lično da prostor za dobru

saradnju postoji. O tome je govorio i prvi čovek Beča:

“Bliska saradnja dvaju gradova i intenzivna razmena

iskustava i primera dobre prakse mogu biti važni razvojni

impulsi za oba grada. Stoga, Grad Beč, glavni grad Republike

Austrije, i Grad Beograd, glavni grad Republike Srbije,

postavljaju sebi cilj da kontinuirano unapređuju i razvijaju

međusobnu saradnju i razmenu”. naglasio je dr Ludvig.

Kako nam je rečeno u ASKD „Vilhelmina Mina

Karadžić“, za ovo društvo najrealnija je saradnja u oblasti

kulture, jer se oseća potreba da austrijski Srbi približe samim

Austrijancima i Bečlijama svoju tradiciju i kulturu:

“Zajednička iskustva u oblasti kulture i društvenog života

Beča i Beograda, potrebno je iskoristiti i u svrhu razmene

iskustava srpskoj i austrijskoj umetnosti, kulturi, a kroz nju i

razvoj manifestacionog i kulturnog turizama, poput postojeće

manifestacije „Dani Beča u Beogradu” i drugih programi

stručne i kulturne razmene”.

Austrijski Srbi inače doživaljavaju Beč, ne samo kao

glavni grad srpske dijaspore već i kao centar srpske kulture u

Evropi. Ujedno, kako nam je naglasila predsednica društva

akademik Svetlana Matić, Beč je kapija kroz koju srpska

kultura treba da uđe u sve zemlje Starog kontinenta.

“ Zajednica srpskih klubova ima direktnu saradnju sa

gradom Bečom. Srpski kulturni centar “Stevan Mokranjac”

planira da osnuje Savez srpskih folklornih društava i da

proširi svoju saradnju sa Austrijancima. Naše društvo

„Vilhelmina Mina Karadžić“ u svoj Plan rada za 2021.

godinu uvrstilo je nekoliko austrijsko-srpskih projekata, čiji

je cilj da afirmišemo srpsku kulturu u Beču. Želimo i da Beč i

Bečlije kroz zajedničke kulturne programe približimo srpskoj

zajednici”, rekla nam je akademik Svetlana Matić.

Kako smo nezvanično saznali Austrijsko- srpsko

kulturno društvo “Vilhelmina Mina Karadžić” u saradnji sa

Zajednicom srpskih klubova priprema izdavanje dve knjige

na nemačkom jeziku o srpskim tragovima u Austriji i u Beču.

Portal »ŠTAJERSKE NOVICE«: www.stajerska.eu,  biće među prvima obavešten kada ovi

projekti počnu da se realizuju u sklopu Sporazuma o saradnji

Beča i Beograda.

Marko Lopušina