Dom Svete Ane

   

Dom Sv. Ane, Babinec, Varaždinska 1, 42208 Cestica, GSM: 0038542725122

Dom Sv. Ane je ustanova z izobraženim zdravstvenim in socialnim kadrom. 

-ugodna cena celotne oskrbe

-bližina Slovenije 4 km

– celotna zdravniška oskrba v Sloveniji ter prevoz k  pregledom

-dovoljeni obiski v epidemioloških pogojih

-fizioterapija pod nadzorom

-štirje obroki na dan, pripravljene s pretežno doma pridelano hrano.