Ambasada Srbije u Beču: Nema uredbe, kojom se zabranjuje kretanje naših državljana

akselenca Ambasador Nebojša Rodić

     Iz kabineta Njegove ekselencije Nebojiše Rodića, ambasadora Republike Srbije u Austriji, povodom naše ankete o porezima za gastarbajtera i mogućoj zabrani njihovog dolaska krajem decembra u otadžbinu, dobili smo sledeće saopštenje puno informacija:

         “Republika Srbija i Republika Austrija imaju potpisan i ratifikovan „Ugovor između Republike Srbije i Republike Austrije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu”. Ugovor su potpisali u Beogradu, 7. maja 2010. godine za Republiku Srbiju gđa. Diana Dragutinović, ministarka finansija RS i g.-din Josef Pröll, ministar finansija Republike Austrije“. 

Ambasada Srbije u Beču

         Iako su se u sredstvima informisanja pojavljivale različite informacije koje su se odnosile na plaćanje poreza i doprinosa u Srbiji, za lica koja se nalaze na radu u inostranstvu, prema trenutno važećim zakonskim odredbama situacija je sledeća:

      „U slučaju da srpski državljani, koji borave i rade u inostranstvu, plaćaju doprinose u zemlji boravka na lični dohodak, koji u tim državama ostvaruju (doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje), neće plaćati takve doprinose i u Srbiji.

         Kada je u pitanju porez na lična primanja (neto dohodak), koji naši građani zarađuju u inostranstvu obaveza plaćanja poreza u Republici Srbiji ne postoji, ukoliko je porez plaćen u državi u kojoj borave (na osnovu sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja)“.

        Što se tiče pitanja o zabrani dolaska naših radnika na privremenom radu u inostranstvu u Srbiju za katolički Božić, iz Ambasade Republike Srbije u Beču nam je poručeno:

        „Republika Srbija i Austrija nisu donele nikakvu uredbu, kojom se zabranjuje kretanje naših državljana, koji borave u Austriji. Republika Austrija je donela Uredbu kojom se njihovim građanima (dakle i našim državljanima koji imaju pravo boravka), određuje obavezan karantin od 10 dana ukoliko putuju u države u kojima je broj zaraženih u periodu od proteklih 14 dana veći od 100 na 100.000 stanovnika.

         Ostavljana je mogućnost da se nakon pet dana provedenih u karantinu ovakva lica testiraju. U slučaju negativnog nalaza PCR testa okončava se mera boravka u karantinu i ova lica mogu da se kreću od tog trenutka u skladu sa važećim merama. Ova mera počinje sa primenom počev od 19. decembra 2020. godine“, kaže se u saopštenju naše ambasade.

         I ističe:

         „Ukoliko bi zdravstvena situacija, u pojedinačnim državama iz okruženja Austrije, ostala ista kao što je trenutna situacija, ova mera se ne bi odnosila samo na Republiku Srbiju već i na primer i na Nemačku, Švajcarsku, Italiju, Hrvatsku, Tursku i druge države. Dakle, ne radi se o meri koja je donesena za neku konkretnu državu, već se uvodi u zavisnosti od epidemiološke situacije svake države ponaosob.

          A što se zakonodavstva Republike Srbije tiče, do danas, nije doneta nikakva mera kojom se ograničava dolazak naših državljana tokom predstojećih praznika“, kaže se u saopštenju Ambasade Republike Srbije, koje je odgovor na naša pitanja iz ankete o gastarbajterima.

           Hvala Njegovoj ekselenciji ambasadoru Nebojši Rodiću i njegovim saradnicima na saradnji. 

Marko Lopušina