MO MARIBOR POSPEŠENO DO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN ZAČETKA GRADNJE ZDRAVSTVENE POSTAJE TABOR.

MO MARIBOR POSPEŠENO DO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN ZAČETKA GRADNJE ZDRAVSTVENE POSTAJE TABOR.

Na dopisni seji Sveta ustanoviteljev Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor so na predlog župana MO Maribor župani ostalih občin potrdili sklep o izplačilu presežka prihodkov nad odhodki poslovnega leta 2020 v vrednosti 1,5 milijona evrov. Sredstva v višini 1,25 milijona evrov, ki jih bo MO Maribor iz tega naslova prejela v proračun, bodo namenjena Zdravstvenima postajama Tezno in Tabor. (Maribor, 10. marec 2021) Na včerajšnji dopisni seji Sveta ustanoviteljev Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor so župani občin Duplek, Hoče – Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Rače – Fram, Starše in MO Maribor sprejeli Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki poslovnega leta 2020 v Javnem zdravstvenem zavodu Mariborske lekarne Maribor. Zakon o lekarniški dejavnosti omogoča, da se del presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda vrne ustanovitelju, če s tem ni ogroženo solventno ali likvidno poslovanje javnega zavoda. Ta sredstva sme ustanovitelj uporabiti izključno za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Izplačilo presežka prihodkov nad odhodki v proračun ustanoviteljev bo tako MO Maribor, ki je 83,4 % lastnik Mariborskih lekarn Maribor, omogočilo plačilo projektne dokumentacije za investiciji Zdravstvene postaje Tezno in Tabor, v slednjem primeru pa tudi pospešilo začetek gradnje nujno potrebne zdravstvene postaje na Jezdarski ulici. Prejeta sredstva bodo tako v pretežnem delu namenjena izgradnji nove zdravstvene infrastrukture Zdravstvene postaje Tabor. Tudi ostale občine ustanoviteljice bodo sredstva, ki jih bodo pridobila iz tega naslova, v skladu z Zakonom porabile za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Župan MO Maribor Saša Arsenovič se je zavzel, da bo delež presežka prihodka nad odhodki Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor, kljub drugačnemu predlogu uprave, višji in izplačan ustanoviteljicam javnega zavoda v višini 1,5 milijona evrov, od tega bo 1,25 milijona evrov namenjenih MO Maribor za predmetni investiciji.