Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor ob Svetovnem dnevu Romov

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor ob Svetovnem dnevu Romov: “Za vse nas veljajo enake pravice, iz katerih izhajajo tudi enake dolžnosti”

Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije

Ljubljana, 8. 4. 2021


Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo danes, ob Svetovnem dnevu Romov, kot slavnostni govornik nastopil na posebni slovesnosti, ki bo zaradi epidemioloških razmer potekala virtualno. Predsednik Pahor je tudi častni pokrovitelj te obeležitve Svetovnega dneva Romov. 

Tokratna obeležitev je posebej svečana, saj letos mineva 50 let od prvega romskega kongresa, ki je potekal v Londonu, in 25 let od ustanovitve Zveze Romov Slovenije, ki ji predseduje Jožek Horvat Muc. 

Ob njeni dvajsetletnici je predsednik republike Borut Pahor aprila 2016 Zvezo Romov Slovenije odlikoval z državnim odlikovanjem.  Za angažiran odnos pri uveljavljanju aktivnega državljanstva Romov in prizadevno delo za spoštovanje romskih pravic na kulturnem, izobraževalnem in političnem področju je Zveza Romov Slovenije prejela Red za zasluge.Besedilo nagovora predsednika republike

»Spoštovane gospe in gospodje, dovolite, da vam najprej iskreno in iz srca čestitam ob vašem prazniku, Svetovnem dnevu Romov. 

Zapuščina prvega mednarodnega kongresa Romov pred petdesetimi leti Romom po vsem svetu še vedno daje moč zavedanja vaše bogate kulture in identitete. 

Danes praznuje tudi Zveza Romov Slovenije – že 25 let se bori in si prizadeva za boljši položaj romske skupnosti v naši državi. Poslanstvo, ki ga zveza opravlja, je izjemnega pomena, zato sem jo leta 2018 odlikoval z Redom za zasluge za dragocen in angažiran odnos pri uveljavljanju aktivnega državljanstva Romov in prizadevno delo za spoštovanje romskih pravic na kulturnem, izobraževalnem in političnem področju. 

Odlikovanje je prevzel predsednik zveze Jožko Horvat Muc, ki se mu ob tej priložnosti zahvaljujem za njegovo dolgoletno delo. Seveda gre zahvala za trud in prizadevanja številnim posameznikom in skupinam, ki že dolga leta potrpežljivo odpirajo vprašanja varstva pravic romske manjšine, enakopravnosti in enakovrednosti Romov pri nas. 

Živimo v isti državi, v kateri moramo skrbeti eden za drugega, prevzemati odgovornost za svoja ravnanja in si prizadevati za spoštovanje drugačnosti, ki nas kot multikulturno družbo bogati. To je še posebej pomembno na področju izobraževanja, zato je ključnega pomena sodelovanje države, lokalnih skupnosti in Romov pri iskanju poti intenzivnega vključevanja v izobraževalni proces. To je bila tudi ena osrednjih tem posveta z naslovom »Odprta vprašanja položaja romske skupnosti v Jugovzhodni Sloveniji«, ki sem ga v letu 2018 organiziral v Predsedniški palači. Tako na posvetu kot tudi sicer v mojih številnih stikih z različnimi skupinami in posamezniki, ki delujejo na področju romskega vprašanja, vladnimi institucijami, varuhom človekovih pravic, nevladnimi organizacijami je čutiti neko veliko željo po izboljšanju življenja in predvsem bivanja Romov. 

Pa vendar, kljub nekaterim pozitivnim premikom, še vedno ni storjenega dovolj, da bi se odprta vprašanja primerno uredila tudi v praksi. Zato na tem mestu ponovno poudarjam, da je pravica in dolžnost nas vseh, da se potrudimo za strpno sobivanje, ki nas bo oblikovalo v svobodno in ustvarjalno osebnost. Različnost nas plemeniti, drugačnost bogati. 

Zato pa si moramo med seboj pomagati, se spoštovati, ceniti dostojnost in dostojanstvo posameznika in se medsebojno spodbujati. Za vse nas veljajo enake pravice, iz katerih izhajajo tudi enake dolžnosti. Iskreno si želim in upam, da bo prihodnost Romov v Republiki Sloveniji in širše svetla. Da bo na tej poti več povezovanja, medsebojnega spoštovanja in vključenosti. 

Sam si bom za to, kot tudi do sedaj, prizadeval z vsemi močmi. Spoštovani, ob čestitkah ob vašem prazniku vam hkrati želim lepo praznovanje in vse najboljše.