Đorđe Mihailović, čuvar srpskog vojničkog groblja Zejtinlika u Solunu

Rade Bakračević, urednik “Štajerskih novic” intervju sa Đorđom Mihailovićem.

Foto: Zdravko Majstorović, urednik fotografije.

Danas je rođendan Đorđa Mihailovića.

Đorđe Mihailović, čuvar srpskog groblja Zejtinlika u Solunu

Đorđe Mihailović (Solun, 1. maj 1928) je čuvar srpskog vojničkog groblja „Zejtinlik“ u Solunu. Više od pola veka Đorđe Mihailović dočekuje i ispraća potomke srpskih ratnika stradalih na Solunskom frontu u Prvom svetskom ratu. Pokazuje im gde su pohranjene kosti njihovih predaka i čuva humke svih osam hiljada srpskih stradalnika.

Đorđe Mihailović, foto: Rade Bakračević

Prvi čuvar groblja bio je Đorđev deda, solunski dobrovoljac Savo Mihailović, Srbin iz Grblja kod Boke kotorske. Savo je sakupio svoje mrtve drugove i saborce, a potom ih je čuvao do svoje smrti 1928. godine. Posle smrti i sam se pridružio svojim saborcima, sahranjen je na Zejtinliku. Njega je nasledio Đorđev otac, Đuro Mihailović, koji je tokom Drugog svetskog rata sačuvao groblje i njegove relikvije od nacističke pljačke. Kad je Đuro umro 1961. godine bio je sahranjen uz oca na Zejtinliku, a dužnost čuvara groblja pripala je Đorđu, poslednjem muškom potomku iz loze Mihailovića.

Odlikovan je jula 2014. godine ordenom srpske zastave drugog stepena.

Raša Perić posvetio je pesmu čuvaru Zejtinlika, Đorđu Mihailoviću, „Maršira svu noć“. O Đorđu Mihailoviću 2013. godine snimljen je dokumentarni film „Poslednji čuvar“.