MIŠLjENјE, PRIMEDBE, STAV I ZAHTEV ZA ZABRANU IZVOĐENјA PROJEKTA ,,JADARˮ KOMPANIJE RIO TINTO

Zbog kriminalnog Zahteva za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta podzemne eksploatacije ležišta litijuma i bora „Jadar“, postrojenja za obogaćivanje rude i odlaganja jalovine nastale pri rudarskim aktivnostima, a bez objašnjenja o tehnološkom postupku Analizom sadržine predmetnog zahteva, utvrđeni su takvi propusti i nezakonitosti da se zahtev ne može...
Preberi več..>>