PRAZNOVERICE I SOCIJALIZAM

U vezi prakse “socijalističkih” zemalja-

Piše: Prof. Dr Kaplan BUROVIĆ, akademik

Sada je svima poznato da se verodostojni socijalizam, onaj koji je propagiran od dr Karla Marksa, Frederika Engelsa i Vladimira Iliča Lenjina, oslanjao (I oslanja se !) na naučnom, materijalističkom pogledu na svet, na prirodu i društvo. Sve što se ne oslanja na nauku, vlade socijalističkih zemalja su pozvane da ih demaskiraju i postepeno istrebe. Vlade socijalističkih zemalja ne priznaju ni postojanje Boga, Isusa Hrista i svetaca, kamo li kojekakve izvitoperene praznoverice.

Ne mogu govoriti u ime svih tzv. “socijalističkih” zemalja, koje poznaje savremena istorija, ali što se tiče stvarnosti Jugoslavije i Albanije, koje dan-danas imam na grbači, sa punom odgovornošću vam svedočim.

Govorim vam pre svega iz svog iskustva. U “socijalističkoj” Jugoslaviji “komuniste” Josipa Broza Tita, uhapsili su me 04.03.1959. Pogledajte u kalendar koji je to dan! Zar nije UTORAK ?!

Kako se zna, u našem narodu postoji praznoverica da utorak ima jedan zao čas, koji ljudima donosi svakojake nesreće. A to znači da hapšenje meni nije došlo od vlasti, od UDB-e, već od moje nepažnje, nesreće, zato što se nisam čuvao tog zlog časa dana utorak. Agenti UDB-e, još isti dan odmah su se angažovali da tako objasne narodu, masi, to moje hapšenje. Da nije možda ovo socijalistička propaganda UDB-e i Josipa Broza ?! Njihova borba za naučnu istinu ?!

Vršeći sami antisocijalističku propagandu, oni su nas kažnjavali za tu propagandu i kad je nismo činili. I upravo tada ! U nemogućnosti da izađu pred narod sa istinom, oni su upotrebljavalji sve i svašta da bi opravdali sebe i svoja nedela, zločine.

U Albaniji Envera Hodže, koji se busao u prsa da je jedini komunista na svetu, uhapsili su me 03.11.1970. Izvolite pogledati i uveriti se da opet imamo posla sa UTORKOM i sa njegovim zlim časom, jer se i tamo veruje u tu praznovericu !

Nekoliko dana pre hapšenja u Jugoslaviji, član Partije Paulina, supruga moga brata pukovnika JNA Dževdeta, kaže mi:

-Čujem mnogo lepih reči o tvom stvaranju, Kaplane. Treba da se čuvaš od zlog oka!- I stavi mi u džep česnak belog luka, tobože će me on odbraniti od “zlog oka”.

U Albaniji me nekoliko dana pred samo hapšenje pozva u svom stanu jedan stari Kosovac iz Elbasana. Dade mi i večeru i, pošto mi pohvali roman IZDAJA, dodade:

-Ne samo o romanu, već i lično za vas, druže Kaplane, čuo sam mnogo lepih reči… Treba da se čuvate od zlog oka !

Tako su me “zao čas” i “zlo oko” pratili na svaki korak u Titovoj Jugoslaviji i u Enverovoj Albaniji, a ne oni sa njihovom izdajom stvari socijalizma.

Još u jugoslovenskom zatvoru sam proverio da me tako nisu tretirali Udbaši samo mene. Ustanovih da su i tamo mnogi uhapšeni u utorak. Što više, i mnogim drugima su pred hapšenje poručili da se čuvaju od “zlog oka”.

Isto sam konstatirao i u albanskom zatvoru. Tu sam na jednoj strani mog dnevnika i zabeležio nekoliko imena Albanaca, pa sam prodiskutirao problem i sa Kin Dušiem, albanski disidentni književnik, moj zatvorski drug, kome behu učinili istu “socialističku” propagandu sa “zlim časom” i “zlim okom”.

Biti za socijalizam i propagirati praznoverice su dve stvari koje ne idu jedna sa drugom. Praksa tzv. “socijalističkih” zemalja sa praznovericama nam dokazuje kakav su to društveni poredak uspostavili ovi “komunisti”. Ili nije praksa kriter istine ?!