LENDAVA JE PREJELA NAZIV BRANJU PRIJAZNA OBČINA

Ljubljana – 3. 12. 2021 

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo RS so danes, na Ta veseli dan kulture, že peto leto zapored, podelili nazive občinam, ki posebno pozornost posvečajo knjigi,  bralni pismenosti in kulturi. Naziv Branju prijazna občina je letos prejelo šest občin, med njimi tudi občina Lendava. Podelitve naziva na Ministrstvu za kulturo so se udeležili župan Občine Lendava Janez Magyar,  podžupanja Rozina Nemec in podžupan Ivan Koncut.  

Namen javnega natečaja je promocija dobrih praks, ki jih za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture izvajajo občine. Od leta 2017 je nazive Branju prijazna občina prejelo 52 občin. Naziv je veljaven tri leta, po tem obdobju pa prejemnica naziva strokovni komisiji ponovno predstavi svoje nove projekte na tem področju.

Spodbujanje branja različnih ciljnih skupin prebivalstva in razvijanje dojemanja branja kot vrednote je poseben izziv in pomembna naloga družbe kot celote, zato s  tem natečajem in podelitvijo naziva želijo izpostaviti občine, ki uveljavljajo pozitivno javno podobo branja, izboljšujejo zavest o pomenu branja, podpirajo razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, spodbujajo dobre prakse za spodbujanje branja in razvoj bralne kultur ter sistematično finančno podpirajo projekte za promocijo branja in načrtnega razvoja bralne kulture. Z nazivom želijo nagrajevati in spodbujati aktiven prispevek občin k izboljšanju bralne pismenosti, spodbujanju branja in razvoju bralne kulture v lokalni skupnosti.

“Lendava ima bogat in plodovit odnos do pisane besede in bralne kulture.”

Bogat in plodovit odnos do pisane besede in bralne kulture v Lendavi temelji na izjemni povezanosti lendavske kulturne zgodovine s knjigo, ki sega v začetke tiskane besede nasploh, v 16. stoletje. Bogato tradicijo nadgrajujejo in negujejo s svojimi dejavnostmi in projekti vse ključne inštitucije in društva, ki delujejo na področju kulture in izobraževanja. Vrtec in šole se vključujejo v številne nacionalne projekte, tekmovanja in medgeneracijska sodelovanja, ki spodbujajo ljubezen do knjige, a tudi medgeneracijsko sodelovanje, oliko, komuniciranje, kakovostno preživljanje prostega časa in splošno razgledanost.

Občina Lendava je zaznala znatno znižanje zanimanja za izposojo knjig na območju Lendave in tudi v luči specifičnih okoliščin, ki so se začele v začetku leta 2020 pristopila k angažiranim aktivnostim dvigovanja ravni pozitivnega odnosa do knjig in bralne kulture.

Občina Lendava je k prizadevanjem pristopila z mehkimi vsebinami, spodbudami in gestami ter si v letu 2020 in 2021 prizadevala oznanjati pomen knjig in branja. Tako je uvod v izobraževanje letošnje prvošolčke pospremila s knjižnim darilom, knjigama domačih avtoric;  Vinarkov stolp v slovenskem jeziku in Kelep Elek v madžarskem jeziku, že tri leta zapored pa ob koncu osnovnošolskega izobraževanja s kakovostnim knjižnim darilom nagradi tudi najuspešnejše šolarje svoje generacije.

Na protokolarnih dogodkih, obiskih in različnih srečanjih so pomembna in sporočilna tudi darila in Občina Lendava.  v tem pogledu v zadnjih letih izjemen poudarek daje prav knjigi: monografijam izjemnih likovnih ustvarjalcev Lendave, knjigam o ključnih lendavskih znamenitostih, osebnostih in mejnikih – vse v izdajah lendavskih javnih zavodov – prav tako pa s številnimi odkupi, sofinanciranji ter  spodbudami podpira izdajo številnih knjižnih izdaj lendavskih društev in javnih zavodov.

V preteklem letu in pol, ki je bilo izrazito nenaklonjeno družabnim in kulturnim dogodkom smo prav posebej pozorno pristopili k aktivnostim za dvig bralne kulture na način, ki je bil specifičen in je izhajal iz danih okoliščin. Tako je nastala akcija Knjiga je dobra izbira, ki je medtem prerasla v stalno rubriko, kjer smo izbrane posameznike najrazličnejših poklicev in starosti prosili za njihove knjižne predloge. Z izborom želimo sporočati, da je potreba po branju splošna, saj jih večina ni poklicno povezana z literaturo.  Sporočilo akcije je tudi in to poudarjajo vsi sodelujoči, da je bila vloga ključna pri oblikovanju odnosa do knjig in branja ter da so knjige pomembno vplivale na oblikovanje njihovih pogledov na svet in zavest.

Ob dejstvu, da so zaradi izostanka dogodkov v glavnini leta plakatni stebri v mestu samevali prazni, je Občina Lendava vse plakatne stebre v mestu prelepila z različnimi motivi, povezanimi z branjem in knjigami, začetek akcije pa je sovpadal tudi z praznovanjem slovenske kulturnega praznika. 

Ob svetovnem dnevu knjige, 23. aprila, smo se na prošnjo pisarne Ljubljana, Unescovo mesto literature, pridružili njihovi vseslovenski pobudi za podarjanje knjig ob Svetovnem dnevu knjige, ki so jo poimenovali Sejem s kavča. Preko vseh informacijskih kanalov Občine Lendava ter angažmaju javnih zavodov, društev in drugih akterjev javnega življenja smo promovirali omenjeno akcijo.

Že ob letošnjem slovenskem kulturnem prazniku je župan Občine Lendava v svojem nagovoru opozoril na pomembno obletnico, povezano s knjigami. Pred 150 leti je bilo ustanovljeno Meščansko bralno društvo, v sklopu katerega je delovala tudi knjižnica s 673 knjigami, na voljo pa so bili tudi dnevno časopisje, leposlovne revije, gospodarski zbornik in revije za prosti čas. Na ta pomenljivo obletnico in dejavnost odslej spominja spominska tabla na pročelju mestne hiše.  Slavnostno sta jo odkrila župan Občine Lendava Janez Magyar in državna sekretarka Ministrstva za kulturo Republike Slovenije Ignacija Fridl Jarc, ki je ob današnji podelitvi nazivov nagovorila zbrane, prejemnikom naziva pa izrekla zahvalo in jim čestitala.

Pomembno vlogo na področju bralne kulture imata tudi Zavod za kulturo madžarske narodnosti in Zveza kulturnih društev Lendava, ki s svojo založniško dejavnostjo v madžarskem in slovenskem jeziku podpirata knjižne izdaje proze in pesmi pretežno domačih avtorjev ter druge kakovostne publikacije na področju domoznanstva, zgodovine, strokoven in poljudne periodike, medtem ko je Galerija-Muzej Lendava pristojna predvsem za monografije likovnih umetnikov in strokovne muzejske publikacije.

Knjiga sodi med ključne elemente identitete našega mesta, saj je bila leta 1573 tukaj natisnjena prva knjiga na današnjem ozemlju Slovenije, avtorja, protestantskega pridigarja, Györgya Kultsárja. Leta 1574  je izšlo njegovo najpomembnejše delo z naslovom “POSTILLA”, ki jo v obliki faksimila danes podarjamo kot najodličnejše protokolarno darilo najvišjega ranga, ki so ga prejeli premierji, predsedniki držav in parlamentov ter ministri več držav, kot tudi drugi visoki gostje, ki obiščejo Lendavo.