Проф. др Миладин М. Шеварлић

Др Миладин М. Шеварлић, редовни професор Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, рођен је 1949. године у Чачку. Осмогодишњу школу завршио је у селу Прељина, а Гимназију у Чачку. На Пољопривредном факултету у Београду – Одсеку за аграрну економију је дипломирао (1973), а магистрирао (1982) и докторирао (1989) из области аграрне економије.

У току студија обавио је студентску праксу у Тимирязевская Академия, Москва, СССР (1971), а био је и: члан Факултетског одбора студената Пољопривредног факултета у Београду (ФОС; 1968-1969); ПРЕДСЕДНИК Интерфакултетског одбора студената пољопривредних факултета и високих пољопривредних школа Југославије (1969-1970); ПРЕДСЕДНИК Савеза студената Студентског града (1970-1971); учесник СОРА „Нови Београд“ (1969); учесник Међународне студентске радне акције у Веспрему – Мађарска (Veszprém, Hungary; 1971); координатор Студентских радних бригада Србије (1972);   а пред и после дипломирања и руководилац Омладинске задруге „Београд“ (ОЗ Београд, 1973-1975);

У асистентским звањима обавио је специјализације у: Kmetijski inštitut Slovenije (1978), University of Agriculture – Agroeconomic College и Cooperative Institute for Research,  Warszawа, Poland (1980); Institute for Agricultural Economics, Budapest, Hungary (1982) и Institute for Organization and Economics of Agriculture, Agricultural Academy, Cracow, Poland (1989).

У току наставничких звања био је на студијским боравцима и међународним скуповима у више држава (Израел, Чехословачка, Пољска, Украјина, СССР и Руска Федерација, САД, Француска, Белгија, Италија, Аустрија, …)

После две године рада као руководилац Омладинске задруге „Београд“ у Београду, започео је универзитетску каријеру избором у звање асистента-приправника (1975), где је биран и у сва наставничка звања: доцент (1989), ванредни професор (1995) и редовни професор (2001). У периоду 2002-2004. и 2006-2014. био је шеф Катедре економике пољопривреде и тржишта. Пензионисан је 2014. године.

Као хонорарни наставник изводио је наставу на Агрономском факултету у Чачку (1988-1993. и 2004-2010), Пољопривредном факултету у Сарајеву и Одељењу у Мостару (1988-1991), Пољопривредном факултету у Осијеку и Одељењу у Винковцима (1989-1991) и на Војној академији у Београду – Одсеку за логистику (2002-2015). Од 2008. је специјални саветник за агропривреду у Економском институту у Београду.

Проф. Шеварлић је објавио око 300 научних и стручних радова у земљи и иностранству и дао значајан научни допринос мултидисциплинарном развоју пољопривреде, прехрамбене индустрије, задругарства и села, а родоночелник је две нове научно-наставне дисциплине на Пољопривредном факултету у Београду ‒ Саветодавствo у пољопривреди и руралном развоју и Економикa сеоског туризма.

Учествовао је у реализацији шест међународних пројеката ‒ руководилац два пројекта (2005-2015) и 18 националних истраживачких пројеката финансираних по конкурсима ресорног министарства за науку.

Као један од најистакнутијих аграрних стручњака у Србији био је члан експертских тимова за израду три националне стратегије развоја пољопривреде (1982, 1999. и 2014) и руководилац тима за израду Стратегије развоја земљорадничког задругарства у Републици Србији (2012).

Био је члан редакције национално референтних научних часописа Економика пољопривреде (2002-2011) и Индустрија (2012-2018), а сада је члан редакције научног часописа Известия (2012- ) у Волгограду – Руска Федерација.

Рецензирао је 27 и уредио 15 научних публикација.

Био је ментор или члан комисија за оцену и одбрану 36 магистарских теза и 29 докторских дисертација на матичном и Пољопривредном факултету у Новом Саду, Економским факултетима у Београду и Суботици – Новом Саду, Географском факултету у Београду, Војној Академији, …

Био је председник или члан комисија за оцену и избор 38 кандидата за научна и наставна звања на свим пољопривредним и економским факултетима у Србији; Географском факултету, Економском институту и Војној академији у Београду, и на Fakulteti za kmetijstvo v Maribor (Slovenia).

Одржао је преко 300 предавања у Србији и пет предавања по позиву у иностранству.

Проф. Шеварлић је био или је и сада: члан ОДБОРА ЗА СЕЛО Српске академије наука и уметности (САНУ, 1990–2014; члан УПРАВНОГ ОДБОРА Удружења универзитетских професора и научних радника Србије (2003-2007); члан (од 1978-ме) и ПРЕДСЕДНИК Савеза пољопривредних инжењера и техничара Србије (СПИТС, 2009- ); оснивач (1992) и ПРЕДСЕДНИК Друштва аграрних економиста Србије (ДАЕС; 2003-2016); члан (од 1990-те) и РЕДОВНИ ЧЛАН Научног друштва економиста Србије (НДЕС; 2012- ); члан Научног друштва Србије (НДС; 2016- ); оснивач и ПРЕДСЕДНИК Задружног покрета (2010- ); члан European Association of Agricultural Economists [EAAE; од 1973-ће, са прекидима, потпредседник једног (1999) и председник Организационог комитета за три европска семинара одржана у Србији (2000, ); члан (од 1988-ме) и председник (2001-2020) Републичке комисије Такмичења села Србије / Сусрета села Србије; члан (од 2002-ге) и председник Управног одбора Друштва српских домаћина (2015-); члан УПРАВНОГ ОДБОРА Српске књижевне задруге (СКЗ; 2016- ); Члан УПРАВНОГ ОДБОРА Српског меморијала – Друштва за подизање Меморијалног центра српским жртвама геноцида  у XX веку (2016- ); први потпредседник Друштвене акције ЋИРИЛИЧКА КУЋА (2016- ); …

Проф. Шеварлић је добитник бројних националних и међународних признања: ПОЧАСНИ ПРОФЕСОР Волгоградского государственого аграрного университета (ВолГАУ, 2012); ВУКОВЕ НАГРАДЕ (2012) – за изузетан допринос развоју културе у Републици Србији и свесрпском културном простору; ЗЛАТНЕ ЗНАЧКЕ Културно-просветне заједнице Србије (2006) – за несебичан, предан и дуготрајан рад и стваралачки допринос у ширењу културе; ПРИЗНАЊА Удружења новинара за пољопривреду (2012) – за допринос развоју аграрног новинарства; Признања АГРО-БИЗ ЛИДЕР (2013) – за очување природног генетског потенцијала – које му је доделио Клуб привредних новинара на Јубиларном 80. Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду; Највишег признања Удружења грађана „Гружански срез“ – ИКОНА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАДРУГАРСТВА (2013); Признања ЗЕЛЕНИ ЛИСТ (2014) – за упорно, доследно и аргументовано противљење увозу и промету ГМО у Србији; ДИПЛОМ Действителъного члена МА АУК – номер 1 Международная ассоциация АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОМПЛЕКС (Full Member – Registration number 1 of International Association AGRARIАN UNIVERSITY COMPLEX) (Volgograd,2019);

У професорској каријери био је родоначелник у међународној сарадњи: иницирао Уговоре о сарадњи Пољопривредног факултета у Београду са: (1) Волгоградском државном аграрном академијом (2009); Факултетом за кметијство у Марибору (2002) и са Институтом за технологију у Француској (2009). ментор првој докторандкињи из ЕУ која је докторат наука одбранила на Пољопривредном факултету у Београду (Др Тинца Волк, Словенија; 2004); први на Пољопривредном факултету (а, можда, и шире на Универзитету у Београду и универзитетима у Србији) био је председник Комисије и известилац на Senatu Univerze v Maribor за избор редовног професора за област АГРАРНА ЕКОНОМИKA и ПОЉОПРИВРЕДНА ПОЛИТИКА у земљи ЕУ (Проф. др Јернеј Турк, Fakulteta za kmetijstvo, Maribor – Slovenija; 2004); први на Пољопривредном факултету ментор Постдокторског усавршавања из области СЕОСКИ ТУРИЗАМ (Проф. др Ана Страњанчевић, Факултет за туризам у Бару, Универзитет Медитеран у Подгорици, Црна Гора, 2014).

Проф. Шеварлић је стручној и широј јавности препознатљив и са преко 3.000 ауторских чланака, уводника, интервјуа и изјава у часописима и дневној штампи, као и наступима у ТВ и радио емисијама о пољопривреди, задругарству и селу, као и друштвено-политичком животу.

Од јуна 2016. Био је нестраначки посланик у Посланичкој групи „Двери“, а од фебруара 2019. и самостални народни посланик, као и члан Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду у 11. Сазиву Народне скупштине Републике Србије.

Власник је породичног пољопривредног газдинства у Прељини, општина Чачак. Контакт: +381 63 1064025 и  milsevar49@gmail.com